Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2023 29 maja 2023

Senat: minister energetyki ma kształtować politykę energetyczną UE

   Powrót       20 listopada 2015       Energia   

Sejm przyjął poprawki Senatu do znowelizowanej ustawy o działach administracji rządowej. Zgodnie z jedną z nich minister energii będzie brał także udział w kształtowaniu polityki energetycznej w UE. Poprawki dotyczyły również innych kompetencji przydzielonych ministrowi. Celem zmian było dostosowanie ustawy do nowej struktury rządu.

W Radzie Ministrów utworzono ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a także utworzony ma zostać nowy resort - energii. Do znowelizowanej ustawy wprowadzono trzy nowe działy administracji rządowej: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa.

Spółki energetyczne pod nadzorem ministra

Sejm poparł w czwartkowym głosowaniu 17 poprawek Senatu, w tym m.in. poprawkę usuwającą z nowelizacji artykuł, na mocy którego ministrowi energii przekazywano uprawnienia ministra skarbu. Ministerstwo skarbu obecnie funkcjonuje, dopiero z czasem ma zostać zlikwidowane. Skreślony przepis sformułowano tak, że ministrowi energii przekazano by zarządzanie wszystkimi spółkami skarbu państwa. Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie, ministrowi energii będą podlegać tylko spółki sektora energetycznego.

Sejm poparł również przekazanie ministrowi energii nadzoru nad Towarzystwem Finansowym Silesia. 30 września poprzedni rząd przyjął plan dla górnictwa, który przewiduje, że to spółka TF Silesia przejmie 11 kopalń Kompanii Węglowej. Zdaniem autorów planu miałoby to dać podstawę do budowy silnego koncernu paliwowo-energetycznego i być pierwszym krokiem do bezpiecznego wprowadzenia do tego podmiotu inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej.

Zarządzanie OZE i bezpieczeństwem energetycznym

Do ministra energii będą należały nie tylko sprawy polityki energetycznej państwa, ale także sprawy udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej. Ponadto do katalogu tego Senat dodał, a Sejm poparł, sprawy: efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, funkcjonowania systemów energetycznych z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także obok już zapisanego inicjowania i koordynowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, także udział w pracach organów Unii Europejskiej.

Katalog spraw nie zawiera "handlu i zarządzania uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych"; wykreślono z nowelizacji zapis, że minister energii sprawuje nadzór nad Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Pełnomocnik ds. systemów przesyłowych, który zgodnie z nowelizacją ma wykonywać uprawnienia skarbu państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego (dotychczas było to zadaniem ministra gospodarki) otrzyma nazwę "Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej". Pełnomocnika tego będzie powoływać premier.

Ustawa trafi do podpisu prezydenta. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska musi nadrobić zaległości w rozwoju biometanu. Potrzebne są regulacje (18 maja 2023)W Sejmie pojawiła się nowelizacja Prawa energetycznego. Niebawem pierwsze czytanie (17 maja 2023)Energetyka wiatrowa w Polsce – nowe rozdanie (16 maja 2023)13 mld euro na gospodarkę wodną to nie wszystko. KE publikuje raport o polityce spójności (05 maja 2023)Niemcy rezygnują z atomu, w Polsce tymczasem prace związane z budową elektrowni jądrowych postępują (18 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony