Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Spotkanie wysokiego szczebla: finanse tematem numer jeden

   Powrót       12 grudnia 2018       Ryzyko środowiskowe   

Druga część ministerialnego spotkania wysokiego szczebla obyła się we wtorek 11 grudnia wraz sekretarz wykonawczą UNFCCC Patricią Espinosą oraz innymi czołowymi urzędnikami ONZ. Apelowali oni do obecnych na sali, aby pomyślnie zakończyli prowadzone negocjacje. Spotkanie otworzyła projekcja filmu prezentującego prace dzieci, które, witając przybyłych z całego świata delegatów, prosiły o to, by podjęli oni „działania na rzecz klimatu i przyszłości naszej wspólnej planety”. Następnie głos zabrali m.in. sekretarz wykonawcza UNFCCC Patricia Espinosa, przewodniczący IPCC Hoesung Lee czy sekretarz generalny Światowej Organizacji Meteorologicznej Petteri Taalas.

- Dziesięć dni temu zebraliśmy się tutaj, aby rozpocząć 24. Konferencję Stron, najważniejszy COP od czasu Porozumienia Paryskiego. Nasze zadania zostały jasno określone. Prezydent COP, pan Michał Kurtyka, powiedział wówczas "bez powodzenia w Katowicach nie ma sukcesu Paryża". Zadał dwa proste pytania: czy zależy nam na naszych osiągnięciach? Czy zależy nam na Porozumieniu Paryskim? Po dziesięciu dniach wciąż uważam, że odpowiedź brzmi "tak" – mówiła sekretarz Espinosa.

Finansowa kość niezgody

W swoim wystąpieniu podkreślała znaczenie finansów w kwestiach dotyczących polityki klimatycznej. Wskazywała, że stanowią one kwestię nadrzędną w „całym spektrum negocjacji”. Kwestia finansów poruszana była przez większość delegatów. Apelowali oni o wzmożone finansowanie mechanizmu szkód i strat oraz zwiększenie wkładów finansowych na fundusz adaptacyjny.

- Zmiany klimatu są największymi zagrożeniami dla ludzkości, jakie widzimy. Musimy zwiększyć finansowanie na potrzeby adaptacyjne i mitygacyjne - apelował Enele Scene Sopoaga, premier Tuwalu. - Jeśli uratujemy Tuwalu, uratujemy cały świat - dodał.

Yassmin Abdelaziz, reprezentantka Egiptu mówiąca w imieniu grupy G77 i Chin, podkreśliła, że działania adaptacyjne i mitygacyjne powiązane są z zasobami finansowymi, dlatego „finanse muszą być jasną częścią tego porozumienia”. - To nie jest priorytetem dla krajów rozwijających się, to jest priorytetem dla wszystkich krajów – powiedziała. - Grupa G77 jest w pełni zaangażowana we wdrożenie Porozumienia Paryskiego. Jesteśmy gotowi komunikować się ze wszystkimi stronami tak, aby pokonać wszystkie trudności i wspierać osiągnięcie akceptowalnych kompromisów – dodała.

Mówiący w imieniu Sojuszu Małych Państw Wyspiarskich, przedstawiciel Malediwów, Hussain Rasheed Hassan wskazał, że celem Porozumienia jest „posiadanie solidnych, przejrzystych ram dla wsparcia finansowego”. - Musimy zdać sobie sprawę z tego, jak przepływają finanse zarówno publiczne, jak i prywatne oraz jak docierają do tych, którzy szczególnie potrzebują wsparcia, jak małe wyspy i kraje rozwijające się – wskazywał.

Jak powiedział reprezentant Gabonu Regis Immongault, „Afryka nie przyjmie Porozumienia Paryskiego ze szkodą dla swoich słusznych celów zrównoważonego rozwoju”.

Dziś nastąpi zakończenie dialogu

Faza polityczna, będąca za razem ostatnim etapem trwającego od roku Dialogu Talanoa, ma zakończyć się dziś. Jak podnosi wielu delegatów, dał on przestrzeń do wymiany doświadczeń. Zdaniem wielu może on odegrać istotną rolę w integrowaniu i wysłuchiwaniu, często sprzecznych ze sobą, potrzeb wielu interesariuszy.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Potrzebny zespół parlamentarny ds. gospodarki wod-kan? Realia to nawet 3-4 próby ataków na wodociągi dziennie (18 grudnia 2023)Przyspieszyć odejście od paliw kopalnych. Oczekiwania przed COP28 (29 listopada 2023)Rusza szczyt klimatyczny. Przedstawiamy najważniejsze informacje przed COP27 (06 listopada 2022)Instrumenty wspierania modernizacji budynków w Polsce. Rekomendacje zmian dla decydentów (03 czerwca 2022)Wiatr to potężny impuls dla gospodarki (02 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony