Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu firmy Arcadis
Doradztwo w zakresie retencji i zagospodarowania wód opadowych firmy Arcadis

STORMWATER POLAND 2020 - Deszcz inspiracji

a+a-    Powrót       08 listopada 2019       Woda       Artykuł promocyjny   

Zbliża się kolejna, czwarta edycja konferencji STORMWATER POLAND. Największej konferencji dotyczącej wód opadowych w Polsce.

Konferencja STORMWATER POLAND 2020 odbędzie się tradycyjnie w Gdańsku w dniach 3-5 marca 2020 roku. W roku 2020 hasłem konferencji jest „Deszcz inspiracji”.

Film z zaproszeniem na Konferencję dostępny jest tutaj.

W opinii wielu Uczestników poprzednich edycji to właśnie inspirowanie do całkiem nowego podejścia do wód opadowych było zawsze walorem Stormwater Poland. Retencjapl wspierając się na wiedzy i doświadczeniu Komitetu Naukowego i Ekspertów od samego początku chciała być pionierem nowoczesnego gospodarowania wodami opadowymi, chciała, aby woda była traktowana jak cenny zasób. Chciała ustalać nowe, lepsze standardy, integrować środowisko i wyznaczać nowe trendy. W tym roku tematyka konferencji rozszerzona będzie o zarządzanie w sytuacji powodzi w miastach, o cieki w miastach. Zostali również zaproszeni do uczestnictwa w konferencji reprezentanci z krajów ościennych i naszego regionu Europy. Zależy nam, by Stormwater Poland było nieodłącznie kojarzone z deszczem, i w tym osobliwym wypadku, z ulewnym deszczem inspiracji. Liczymy, że z Państwa aktywnym udziałem autentycznie taki deszcz inspiracji wystąpi i dodatkowo będzie miał szeroki zasięg.

Koniec 2019 r. i początek 2020 r. to dla organizatorów szczególny czas. Ukończony Polski Atlas Natężeń Deszczów PANDa został już udostępniony projektantom „on line” pod adresem portal.atlaspanda.pl/login i staje się aktualnie podstawą Cyfrowej Platformy Projektanta. Premiera całej platformy nastąpi właśnie na Stormwater Poland 2020.

Tematyka konferencji zamknie się w tym roku w 5 blokach tematycznych:

Pierwsza sesja: To musimy zrobić dla naszych dzieci – omówi zmiany klimatyczne i konieczność adaptacji do nich. Podczas spotkania chcemy propagować konkretne działania, które trzeba podjąć w celu zatrzymania niekorzystnego trendu oraz adaptacji do jego skutków. Na sesję otwierającą konferencję zaproszeni zostali naukowcy i specjaliści, którzy powiedzą nam: w jaki konkretny sposób wzrost temperatury powietrza przekłada się na zmiany w cyklu hydrologicznym, na jakim etapie adaptacji do tych zmian jesteśmy w Polsce na tle Europy i świata, gdzie poszukiwać źródeł finansowania adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia, jakie narzędzia inżynierskie i zarządcze stosować celem opracowania najlepszych strategii adaptacyjnych? Sesja ta to także przestrzeń, aby zademonstrować, jak strategia redukcja emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia jest już wdrażana w wybranych miastach, a nawet w firmach produkujących rozwiązania dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Druga sesja: Inspiracje deszczowe to przestrzeń do burzy mózgów dotyczącej rozwiązań i technologii z całego świata, ale także z Polski, służących odtwarzaniu utraconej retencji oraz prawidłowemu gospodarowaniu wodami opadowymi. Chcemy przy tym poszukiwać inspiracji wykraczających ponad domyślny podział na wody opadowe, wody podziemne, wody płynące w korytach. Stawiamy tezę, że woda jest jedna i jest zarówno wyzwaniem, jak i zasobem dla każdego mieszkańca dużej metropolii i małego miasta.

Trzeci blok We're digital zainspirowana będzie premierą atlasu PANDA. Druga połowa XIX wieku, to początek drugiej rewolucji przemysłowej. To także początek budowy współczesnych systemów odwodnienia i formowania klasycznego warsztatu projektowania systemów, opartego o racjonalną formułę spływu i model opadowy IDF (ang. Intensity-Duration-Frequency). Przez dziesięciolecia, przy niewielkich tylko oscylacjach klimatycznych, można było wykorzystywać ten warsztat bez większego ryzyka i obliczać systemy odprowadzania wód opadowych bazując np. na wzorze Błaszczyka. Ale od początku tego stulecia trendu zmian naszego klimatu nie można już podważać, a na dodatek wód opadowych nie chcemy tylko szybko odprowadzać z miast, ale spowalniać ich spływ i retencjonować. W epoce rewolucji cyfrowej nie można już tego osiągnąć bez oparcia się o wiarygodne i aktualne atlasy opadowe, takie jak KOSTRA w Niemczech i PANDa w Polsce i powszechne wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Uczestnicy poprzedniej edycji konferencji domyślają się, że jest to realizacja naszych planów zaprezentowanych w sesji „Going digital”. Rzeczywiście chcemy zademonstrować ukończony projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa i cały zestaw narzędzi internetowych, które wspólnie tworzą Cyfrową Platformę Projektanta (CPP). Dziś już musimy przyznać, że nie jest to projekt Retencjapl, ale całej grupy firm będących niekwestionowanymi liderami na polskim i europejskim rynku technologii wód opadowych. Każdy z prezentowanych kalkulatorów CPP bazuje na atlasie PANDa i unikalnej wiedzy pozwalającej na dobór optymalnych rozwiązań projektowych w zakresie takich zagadnień jak: odprowadzanie spływów powierzchniowych, retencjonowanie wód opadowych, czy ich podczyszczanie i rozsączanie do gruntu. Do bloku „We're digital” chcemy także już tradycyjnie zaprosić firmy i specjalistów w zakresie modelowania systemów odwodnienia, aby pokazali inspirujące przykłady zaprzęgnięcia modeli komputerowych do realizacji skomplikowanych zadań inżynierskich. Wierzymy bowiem, że w wieku rewolucji cyfrowej pytaniem nie jest, czy modelować systemy odwodnienia, tylko jak robić to mądrze?

Czwarta sesja: Jak robią to nasi sąsiedzi wychodzi naprzeciw podpatrzeniu, co inni robią lepiej od nas. Kropla deszczu spadająca na ziemię nie rozumie pojęcia własności i granic, ocieplenie klimatu jest też zjawiskiem globalnym. Nie można efektywnie zapobiegać ociepleniu klimatu i wdrażać strategie adaptacji z perspektywy tylko jednego interesariusza lub kraju. Zawsze warto dzielić się wzajemnie swoim doświadczeniem. Do udziału w tym bloku zapraszamy prelegentów z sąsiadujących z nami państw, po to aby powiedzieli jak wygląda stan gospodarki wodami opadowymi, jakie stoją przed nimi wyzwania, gdzie widzą swoje szanse, z czego są dumni? Przynajmniej na czas trwania tej sesji chcemy, aby nasza konferencja stała się konferencją o skali regionalnej. Stawiamy sobie wyżej poprzeczkę, bo chcemy stać się platformą do integracji środowiska wód opadowych nie tylko w Polsce, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Piąta sesja opowie o powodziach miejskich. Skutki zmian klimatycznych w postaci coraz częstszych opadów nawalnych muszą prowadzić do powodzi miejskich. Zaprezentujemy doświadczenia osób, które musiały organizować akcje przeciwpowodziowe. Chcemy także pokazać potencjał współczesnych systemów ostrzegania przed zjawiskami ekstremalnymi i rozwiązania techniczne służące ograniczeniu zasięgu i strat generowanych przez powodzie miejskie. Sesja ta ma także służyć dyskusji roli firm ubezpieczeniowych w pokrywaniu strat powodziowych i inicjacji debaty nad zdefiniowaniem obiektywnej granicy pomiędzy zakresem odpowiedzialności eksploatatora systemu odwodnienia a obszarem odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, bo wierzymy, że to właśnie Państwa energia zasila konferencję STORMWATER. Wierzymy, że Deszcz inspiracji powstaje podobnie jak deszcz w naturze: potrzebna jest energia po to by powstała turbulencja, której znacznikiem w atmosferze jest deszcz. Zatem na Państwa zgłoszenia i wszelkie sugestie merytoryczne czekamy pod adresem www.stormwater.retencja.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w STORMWATER POLAND 2020 w dniach 3-5 marca 2020 r. Gdańsku.

Źródło: Retencja.pl

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad pół miliarda na inwestycje MPWiK we Wrocławiu (17 stycznia 2020)Ministerstwo Klimatu: w tym roku konkursy dla samorządów na retencję wód opadowych (13 stycznia 2020)Można jeszcze zgłaszać uwagi do projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (30 grudnia 2019)Magazynowanie wód opadowych pod ziemią – Uniwersytet Śląski w międzynarodowym projekcie (21 listopada 2019)Zrewitalizują rzeki na Podlasiu. Powołano konsorcjum (23 października 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony