Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Szkolenie dla wnioskodawców FENX 01.04. Nabory ws. GOZ bez tajemnic

Wnioskodawcy działania FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym mogą wziąć udział w szkoleniu online. Szkolenie odbędzie się 25 stycznia br., a organizuje je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   Powrót       22 stycznia 2024       Odpady   

Szkolenie, o którym na swojej stronie poinformował NFOŚiGW, dotyczy Działania w ramach Priorytetu FENX. 01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (programu FENIKS). Celem Działań realizowanych w ramach Priorytetu jest m.in. wsparcie zielonej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, pomoc w łagodzeniu oraz adaptacji do zmian klimatu, czy stymulacja rozwoju zrównoważonej mobilności i niebiesko-błękitnej infrastruktury. Kolejnym z istotnych obszarów jest cyrkularność, której poświęcono Działanie 01.04 o celu szczegółowym wspierania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

Czytaj też: Startuje największy program krajowy w UE: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Wsparcie w rozwoju GOZ

Całościowa alokacja środków w Działaniu wynosi 160 mln euro. Instytucją pośredniczącą w Działaniu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, natomiast wdrażającą – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie jest skierowane do projektów związanych m.in. z zapobieganiem powstawaniu odpadów, tworzeniem systemów selektywnej zbiórki (w tym bioodpadów, odpadów niebezpiecznych czy odpadów elektronicznych) i promocją ponownego użycia, rozbudową lub modernizacją istniejących instalacji do przetwarzania poszczególnych frakcji odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, rozwijaniem recyklingu (odpadów komunalnych, ale również przemysłowych czy handlowych), minimalizacją wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych, a także z działaniami edukacyjno-informacyjnymi. Wsparcie przeznaczono również dla projektów ułatwiających naprawy i wymiany rzeczy używanych tak aby wydłużać cykl życia produktu. Maksymalny poziom unijnego dofinansowania na projekt wynosi 85%, beneficjentami zaś są jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, jednostki naukowe czy administracja rządowa. Projekty mają zarówno konkurencyjny, jak i niekonkurencyjny charakter.

Aby wziąć udział w szkoleniu, do godziny 14:00 24 stycznia br. należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy podany przez NFOŚiGW. Link do udziału uczestnicy otrzymają w oddzielnej wiadomości po zamknięciu rejestracji. W programie m.in. takie zaganienia jak: Regulamin wyboru projektów, system oceny i procedura wyboru projektów, Kryteria wyboru projektów dla Działania FENX.01.04.Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Pomoc publiczna w działaniu FENX.01.04,  Przygotowanie wniosku o dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów.

Szymon Majewski: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Najpierw ROP, potem kaucja? Nie milkną głosy branży, resort trwa przy swoim (12 kwietnia 2024)Po wyborach zostanie 3 tys. ton banerów do utylizacji (08 kwietnia 2024)Biogospodarka to konieczny kierunek dla przedsiębiorstwa rolno-spożywczego (08 kwietnia 2024)Kontrole objęły tylko 14,6% spalarni. Urzędy pod lupą NIK (05 kwietnia 2024)Recykling nawet 15,6 razy większy przy zbiórce selektywnej. Dane z Europy i Polski o tworzywach sztucznych (27 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony