Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.09.2021 24 września 2021

Transmisja debaty o polskiej koncepcji gospodarki niskoemisyjnej

TRANSMISJA NA ŻYWO W PIĄTEK OD GODZINY 11.00. Debata pt.: „Polska koncepcja gospodarki niskoemisyjnej” odbędzie się w Ministerstwie Gospodarki. Osoby, które nie zgłosiły swojego udziału, mogą ją śledzić na żywo na Teraz Środowisko. Zapraszamy!

   Powrót       15 października 2015       Powietrze i klimat   

Pojęcia „niska emisja” oraz „gospodarka niskoemisyjna” są często mylone w kontekście ograniczania emisji. Ten drugi termin jest jednak znacznie szerszy. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

W przypadku Polski gospodarka niskoemisyjna oznacza przejście do zupełnie nowej rzeczywistości, gdyż wykorzystanie paliw kopalnych będących głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych jest u nas bardzo mocno zakorzenione, zatem potrzeba modernizacji polskiej energetyki jest bezdyskusyjna. Nasz kraj potrzebuje innowacji, a także nowej infrastruktury energetycznej. Potrzebuje też kapitału, przede wszystkim tego długoterminowego, a także korzystnych regulacji dla biznesu. Nie jest to jednak koniec wyzwań. Pojawiają się nowe technologie i nowy sposób myślenia o kierunku rozwoju energetyki. Coraz bardziej zauważalna staje się energetyka prosumencka o mocach do 40 kW na terenie wsi i małych miast.

Potrzeba inteligentnych sieci

Projekt budowy gospodarki niskoemisyjnej nie może pominąć systemu, który udźwignie wspólne funkcjonowanie skrajnie różniących się od siebie w swojej specyfice źródeł wytwarzania energii: stabilnych, wysokosprawnych elektrowni tradycyjnych i słabo programowalnych OZE. Do tego celu niezbędne jest zbudowanie inteligentnych sieci, którymi w przyszłości trzeba będzie w sposób inteligentny zarządzać. Stworzenie systemu łączącego niskoemisyjne technologie wytwarzania energii jest konieczne również ze względu na to, że bez tego nie uda się Polsce osiągnąć wspomnianego wyżej zobowiązania do obniżenia poziomu emisji CO2. W zrealizowaniu tego zadania może pomóc np. system dynamicznego zarządzania przesyłem.

Skutkiem wszystkich działań zmierzających do powstania niskoemisyjnej gospodarki będzie nie tylko zmniejszenie energochłonności, ale także utworzenie nowych miejsc pracy i w konsekwencji wzrost konkurencyjności Polski na rynkach światowych.

Debatę można będzie śledzić w piątek 16 października od godziny 11.00 tutaj. Istnieje też możliwość zadania pytania na żywo (okno poniżej).

Podczas debaty uczestnicy będą dyskutować m.in. nad:

 • rozwiązaniami dotyczącymi polskiego „niskoemisyjnego” miksu energetycznego,
 • możliwościami inwestycyjnymi przy wykorzystaniu krajowych oraz unijnych środków (np. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020),
 • rozwojem inteligentnych sieci,
 • poprawą efektywności energetycznej oraz gospodarowania surowcami i materiałami.

Celem niniejszej debaty jest wyjaśnienie powyższych kwestii oraz przedyskutowanie możliwych rozwiązań.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali:

 • Małgorzata Mika-Bryska, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
 • Włodzimierz Kędziora, Wiceprezes Zarządu, Veolia Energia Polska;
 • Leszek Juchniewicz, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki;
 • Leszek Karski, Członek Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki;
 • Filip Kowalski, Dyrektor sektora energetycznego i zasobów naturalnych na Europę Środkowo-Wschodnią, SAP;
 • Stefan Pacyński, Dyrektor ds. strategii i marketingu, Alstom Power;
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende.
 • Marek Duk, Kierownik Sekcji, Departament Rozwoju Systemu, PSE.

(Źródło: Procesy Inwestycyjne)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska polityka transportowa powinna jak najszybciej wyłączyć „wsteczny bieg” (16 września 2021)Wolne tempo wymiany kopciuchów w Małopolsce i Warszawie (29 lipca 2021)Małopolskie: Czarny Dunajec za przyjęciem lokalnej uchwały antysmogowej (13 lipca 2021)Radom: Pół miliona złotych na likwidację pieców węglowych (08 lipca 2021)Od 1 lipca trzeba zgłosić, czym grzejemy w domu lub bloku (30 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony