Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

UE zwiększy pochłanianie dwutlenku węgla przez grunty i lasy

Wstępne porozumienie ws. rozporządzenia o zmianie w sektorze LULUCF zakłada zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla netto przez naturalne pochłaniacze do 310 mln ton ekwiwalentu CO2 do 2030 roku. Czekamy jeszcze na formalne przyjęcie przepisów.

   Powrót       15 listopada 2022       Zrównoważony rozwój   
Lasy i użytkowanie gruntów

W piątek 11 listopada br. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły wstępne porozumienie w sprawie rozporządzenia o użytkowaniu gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (ang. Land use, land use change and forestry - LULUCF). Unijna inicjatywa adresuje zarówno emisję, jak i pochłanianie CO2 z atmosfery, a w szczególności obejmuje wykorzystanie gleb, drzew, roślin, biomasy i drewna.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem zwiększony zostanie unijny cel pochłaniania dwutlenku węgla netto przez naturalne pochłaniacze do 310 mln ton ekwiwalentu CO2 do 2030 r. Wyznaczono też cele adekwatne dla możliwości każdego państwa członkowskiego, aby odwrócić tendencje w zakresie zmniejszania się pochłaniania dwutlenku węgla w UE.

- Pochłaniacze dwutlenku węgla mogą pomóc nam osiągnąć nasze cele klimatyczne, w tym neutralność emisyjną, a tym samym chronić naszą planetę przed katastrofalnym wpływem zmiany klimatu. Porozumienie przyczyni się do lepszej ochrony gruntów i lasów w całej UE oraz do lepszego gospodarowania nimi, a także do pełnego wykorzystania potencjału w zakresie pochłaniania – skomentował Marian Jurečka, czeski minister środowiska.

Czytaj także: Rolnictwo 2.0. Regeneracja, która otwiera nowe horyzonty dla ochrony środowiska

Zasada zerowego salda do 2025 roku

Porozumienie upraszcza obowiązujące przepisy i poprawia jakość monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji i pochłaniania za pomocą dokładniejszego i bardziej precyzyjnego monitorowania danych, takich jak dane geograficzne i teledetekcja. Uzgodniono także, że obecne przepisy, przewidujące, że ilość wyemitowanych gazów cieplarnianych nie przewyższy ilości pochłoniętych (zasada zerowego salda), będą obowiązywać do 2025 r. W okresie 2026–2030 w przypadku gdy pochłanianie byłoby wyższe niż emisje, każde państwo członkowskie miałoby wiążący cel krajowy na 2030 r.

Oprócz krajowych celów na 2030 r. porozumienie ustanawia zobowiązanie dla każdego państwa członkowskiego do osiągnięcia sumy emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych netto za cały okres 2026–2029 (budżet 2026–2029). Budżet będzie opierał się na trajektorii orientacyjnych celów rocznych dla pochłaniania i emisji. Jeszcze nie wiadomo, jaki cel przypadnie Polsce w udziale, natomiast tekst wstępnego porozumienia politycznego ma zostać wkrótce udostępniony.

Utrzymano także możliwość zakupu i sprzedaży jednostek pochłaniania między państwami członkowskimi oraz wykorzystania nadwyżki rocznych limitów emisji na mocy rozporządzenia o wspólnym wysiłku redukcyjnym, aby osiągnąć cele LULUCF. Porozumienie zachowuje ogólną elastyczność, aby wspierać te państwa członkowskie, które mają trudności z realizacją swoich celów ze względu na zjawiska katastrofalne jak pożary lasów czy susza, przy założeniu że Unia jako całość osiągnie swój cel na 2030 r.

Potrzebne są nowe plany strategiczne w ramach WPR

Państwa członkowskie będą odpowiedzialne za dbanie o swoje pochłaniacze dwutlenku węgla i ich rozbudowę, aby osiągnąć nowy cel UE. Europarlament i Rada wskazują na wiele środków, które można podjąć w celu poprawy gospodarowania gruntami, w tym zrównoważoną gospodarką leśną czy ponowne nawadnianie torfowisk. Fundusze UE, takie jak program LIFE, oferują wsparcie finansowe na działania służące ochronie klimatu w rolnictwie i leśnictwie. W tym celu państwa członkowskie powinny zaproponować nowe plany strategiczne w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), aby odzwierciedlały one wyższy poziom ambicji w odniesieniu do sektora gruntów.

Wstępne porozumienie wymaga teraz formalnego przyjęcia przez Parlament i Radę. Po zakończeniu tej procedury nowe przepisy prawne zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie bezpośrednio do porządku prawnego państw członkowskich.

Fit for 55. Kolejny krok do realizacji celu

Porozumienie jest kolejnym krokiem w kierunku przyjęcia przez Komisję Europejską pakietu legislacyjnego „Fit for 55”, który ma zrealizować cele klimatyczne UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Następstwem wcześniejszych porozumień jest m.in zaprzestanie sprzedaży nowych samochodów emitujących CO2 w Europie do 2035 r. oraz zwiększenia krajowych celów w zakresie redukcji emisji w sektorach transportu, budynków, odpadów i rolnictwa.

Damian Nowicki: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polskie cele redukcji emisji poniżej unijnego 17,7%. Komisja Europejska a NECPS (30 kwietnia 2024)Wypracować nowy paradygmat. Po pierwszej sesji Ogólnopolskiej Narady o Lasach (23 kwietnia 2024)RED III a biomasa drzewna. Ograniczenie pozyskania drewna dla energetyki zgodnie z prawem unijnym (18 kwietnia 2024)29,8% OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. Omawiamy projekt aktualizacji KPEiK (06 marca 2024)Dunkierka z najwyższym dofinansowaniem na magazynowanie i transport CO2 (29 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony