Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

URE pyta konsumentów. Ponad 70% Polaków popiera budowę atomu, 80% odczuło wyższe ceny energii

URE przeprowadził badania opinii konsumentów. Wynika z nich, że ponad 80% gospodarstw domowych odczuło podwyżki cen energii elektrycznej i gazu w związku z kryzysem energetycznym. Blisko 70% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju

   Powrót       09 listopada 2023       Energia   

Badania Urzędu Regulacji Energetyki realizowane we współpracy z Pracownią Badań Społecznych „Energia UREgulowana” były przeprowadzone ze względu na kryzys energetyczny i jego skutki, co wygenerowało potrzebę opracowania kompleksowych działań informacyjnych oraz edukacyjnych, adresowanych do wszystkich uczestników rynku. Wnioski z badań mogą posłużyć Prezesowi URE za wsparcie w wykonywaniu jego ustawowych zadań, polegających na równoważeniu interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii.

- Kluczowym dla powodzenia przyspieszającej transformacji energetycznej jest, aby była ona sprawiedliwa społecznie i nie ograniczała, ale wręcz podnosiła konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poziom życia Polaków. Realizując ten długofalowy proces powinniśmy wsłuchiwać się nie tylko w głosy branży, ale i w głos opinii publicznej – wyjaśnił Rafał Gawin, Prezes URE.

Sondaż został zrealizowany w czerwcu 2023 r. metodą wywiadów internetowych na panelu badawczym (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1001 respondentów – osób odpowiedzialnych za regulowanie opłat za energię elektryczną w swoich gospodarstwach domowych. Respondenci odpowiadali na pytania podzielone na bloki tematyczne, które dotyczyły wiedzy na temat źródeł energii w Polsce, kosztów energii w budżecie domowych, świadomości praw konsumenckich, zagadnień związanych z transformacją energetyczną oraz znajomości kompetencji prezesa URE.

W pytaniu o najważniejsze źródła energii elektrycznej dla Polski ponad 91 % ankietowanych wskazało na węgiel, z czego dla 80 % był to pierwszy wybór. Na kolejnych miejscach respondenci umieścili odnawialne źródła energii (76 %) i gaz (72 %).

Uczestnicy badania uznali również, że najwięcej energii odnawialnej w Polsce jest produkowane przez instalacje fotowoltaiczne. Tego zdania było 87% ankietowanych. Drugą co do wielkości produkcji OZE jest w opinii Polaków energetyka wiatrowa. Na fotowoltaikę częściej wskazywali mieszkańcy wsi.

Ponad 80 % ankietowanych uważa się za osoby oszczędzające energię. Ankietowani stawiają przede wszystkim wyłączanie światła w nieużywanych pomieszczeniach (92%), zakup energooszczędnego oświetlenia (75%). Z grupy badanych, którzy określają siebie za oszczędzających energię, 12% zainstalowało w tym celu moduły fotowoltaiczne.

Ponad 80% gospodarstw domowych odczuło w ostatnim czasie wzrost wydatków na energię elektryczną i gaz. Bardziej zdecydowanie taką opinię wyrażają mieszkańcy miast.

Wśród czynników mających największy wpływ na ceny energii ankietowani wskazali politykę krajową (73%), ceny surowców energetycznych (72%), a także politykę międzynarodową (wojna w Ukrainie) i politykę Unii Europejskiej (po 65% wskazań). 40% respondentów deklaruje wiedzę na temat przysługującej im 10-procentowej bonifikaty cen za energię elektryczną w 2024 r., o ile w 2023 r. ograniczą jej zużycie o co najmniej 10 % w stosunku do roku ubiegłego.

Zastrzeżenia do jakości dostarczanej energii

Zastrzeżenia konsumentów w największym stopniu dotyczyły jakości dostarczanej energii, a zgłosiło je 38 % ankietowanych. Na zgłoszenie choć jednej reklamacji do przedsiębiorstwa energetycznego zdecydowało się 26% osób biorących udział w badaniu. W ponad dwóch trzecich przypadków reklamacje zostały uznane, a 60 % respondentów oceniło rozstrzygnięcia jako satysfakcjonujące.

Na zmianę sprzedawcy choć jeden raz zdecydowało się tylko 15% osób biorących udział w badaniu, a kolejne 20% rozważało taki krok. 57% jest zadowolonych z podjętej decyzji o zmianie sprzedawcy, a 25% jest nią rozczarowanych.

W pytaniu otwartym dwie trzecie ankietowanych nie potrafiło spontanicznie podać instytucji odpowiedzialnej za regulację rynku energii, a Urząd Regulacji Energetyki wskazało 25% respondentów.

Duże poparcie dla budowy elektrowni jądrowej

Poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wyraziło 69 % osób uczestniczących w badaniu. 45 % badanych jest w stanie zaakceptować realizację takiej inwestycji w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Jednym z bardziej zaskakujących wyników badania jest brak poparcia Polaków dla stwierdzenia, że „wiatraki na lądzie psują krajobraz”, z którym zgadza się tylko 21% ankietowanych, a przeciwnych mu jest 71 % respondentów.

67% respondentów popiera dofinansowanie energetyki słonecznej, a 66% subsydiowanie energetyki wiatrowej. Płacić więcej za prąd, o ile będzie on pochodził z czystych źródeł, jest skłonnych zaledwie 29% uczestników badania.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ustawa o bonie energetycznym podpisana (11 czerwca 2024)Nowelizacja ustawy o OZE – jakie kluczowe zmiany dla branży wiatrowej? (04 czerwca 2024)Zrównoważony rozwój a kryteria niecenowe w systemie aukcyjnym dla morskiej energetyki wiatrowej (23 maja 2024)Ciechanów na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty (23 maja 2024)Wyzwania sektora PV w Polsce: Jak sprostać rosnącym oczekiwaniom? (22 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony