Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Świadectwa kwalifikacyjne ważne do czerwca 2021? URE wnosi o zmiany

   Powrót       07 grudnia 2020       Energia   

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wnosi o wydłużenie świadectw kwalifikacyjnych pracowników sektora energetycznego. Zmiana dotyczy 100 tys. osób.

Zgodnie z przepisem art. 31x ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842):

  • okres ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wygasających w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. został przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.
  • sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji przez komisje kwalifikacyjne może być przeprowadzone zdalnie, przy zachowaniu warunków wskazanych w ustawie, w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Więcej o ww. zmianach: Dzięki tarczy antykryzysowej 100 tys. osób będzie mogło dalej pracować.

Mając na uwadze nadal trwający stan epidemii, Prezes URE proponuje dalsze przedłużenie ww. terminów. Intencją Prezesa URE jest, aby:

  • świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, których ważność wygasa do końca 2020 r. zachowały ważność do 30 czerwca 2021 r.
  • sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii mogło być przeprowadzane zdalnie pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby której kwalifikacje się sprawdza i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.

W ocenie Prezesa URE przedłużenie okresu obowiązywania wydanych świadectw oraz przedłużenie możliwości zdalnego przeprowadzenia egzaminów jest niezbędne ze względu na nadal obowiązujący stan epidemii. Przyjęcie takiego rozwiązania jest istotne, ponieważ prace w sektorach energetycznych (czyli np. w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, u dystrybutorów przesyłowych i dystrybucyjnych elektrycznych i gazowych oraz u konsumentów) mogą wykonywać jedynie osoby posiadające właściwe świadectwa kwalifikacyjne. Jest to grupa ok. 100 tysięcy osób.

W przypadku braku ważnych świadectw, osoby te nie mogłyby zostać dopuszczone do pracy, a w przypadku dopuszczenia osoby bez odpowiednich uprawnień do pracy pracodawca ryzykowałby nałożeniem kary pieniężnej – bowiem zatrudnianie osób bez wymaganych kwalifikacji jest zabronione i stanowi podstawę do nałożenia sankcji. Mogłoby się to też przełożyć na brak możliwości zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes URE przedstawił Ministrowi Klimatu i Środowiska stosowną propozycję legislacyjna. Ostateczna decyzja będzie należała do ustawodawcy.

Źródło: URE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Instalacja produkcji ciepła z biomasy w Jedliczu z dofinansowaniem (12 kwietnia 2021)Włoszczowa: Dotacja na instalację wysokosprawnej trigeneracji w Spółdzielni Mleczarskiej (12 kwietnia 2021)Tauron chce, by podstawowym paliwem dla części ciepłowniczej Grupy był gaz (06 kwietnia 2021)Wzrost opłat za emisje CO2 uwzględniony w taryfach dla ciepła? Jest rozporządzenie (31 marca 2021)Białe certyfikaty PMEF wkrótce tracą ważność (30 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony