Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2021 02 grudnia 2021

Wyniki pierwszych w tym roku aukcji OZE

Dwie pierwsze z tegorocznych aukcji odbyły się 25 i 26 listopada br. Pierwsza z nich pozostała nierozstrzygnięta, a drugą wygrało dwóch oferentów - podał Urząd Regulacji Energetyki. Były to aukcje dla biomasy i biogazu.

   Powrót       04 grudnia 2019       Energia   

Obie aukcje były przeznaczone już istniejącym instalacjom, czyli były tzw. aukcjami migracyjnymi dla instalacji przechodzących z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego.

Za mało ofert w pierwszej aukcji

Pierwsza aukcja, oznaczona jako AZ/1/2019(1), została zaprojektowana dla wytwórców energii w instalacjach biomasowych i biogazownie innych niż rolnicze o mocy powyżej 1 MW. Aukcja ta nie została rozstrzygnięta, ponieważ nie zgłosiła się wymagana liczba oferentów. Zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana podczas tej aukcji to 34 TWh, a jej wartość to 20,74 mld zł.

Reguła "wymuszenia konkurencji" spowodowała odrzucenie jednej z ofert w drugiej aukcji

W drugiej aukcji - AZ/2/2019(2) - mogli wziąć udział wyłącznie wytwórcy energii elektrycznej w istniejących biogazowniach rolniczych o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Do aukcji zgłoszono trzy oferty, przy czym zwycięskie oferty dotyczyły dwóch instalacji zgłoszonych przez dwóch wytwórców. - Zadziałała tu bowiem reguła "wymuszenia konkurencji", zgodnie z którą aukcję tę wygrali uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 80 proc. ilości energii objętej wszystkimi ofertami - wyjaśnia URE.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji AZ/2/2019 sprzedano blisko 220 GWh energii elektrycznej o wartości prawie 138 mln zł. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 617,50 zł/MWh, natomiast maksymalna cena sprzedaży wniosła 633,90 zł/MWh. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać zakontraktowana w tej aukcji wynosiła ponad 3,4 TWh, a jej wartość to blisko 2,2 mld zł.

To dopiero początek aukcji...

W dniach 2-4 grudnia są kontynuowane aukcje dla instalacji istniejących o mocy poniżej 1 MW: dla małych elektrowni wodnych, małych biogazowni rolniczych, instalacji na biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz i instalacji termicznego przekształcania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji spalania biomasy.

Nowe instalacje staną do aukcji między 5 a 13 grudnia. Na 5 grudnia zaplanowano aukcję dla nowych elektrowni wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW.

Aukcje są prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), na której wytwórcy mogli zakładać konta i rejestrować instalacje. (PAP)

Przypisy

1/ Wynik aukcji AZ/1/2019:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/7931-wynik-aukcji-AZ-1-2019.pdf
2/ Wynik aukcji AZ/2/2019:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/7931-wynik-aukcji-AZ-2-2019.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

System aukcyjny dla OZE będzie funkcjonował do 2027 r. Jest zgoda KE (01 grudnia 2021)Rynek OZE: dłuższy okres wsparcia dla zielonych źródeł i zmiana definicji małych instalacji OZE (02 listopada 2021)Harmonogram drugiej w tym roku tury aukcji OZE (27 października 2021)Nowela ustawy o odnawialnych źródłach energii z podpisem prezydenta (06 października 2021)System aukcyjny przeszedł audyt PAN. Jakie wnioski? (20 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony