Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy/a specjalista/ka ds. ochrony przyrody w lasach Fundacja WWF Polska
Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Organizacje pozarządowe do 3 kwietnia mogą wysyłać zgłoszenia do V edycji konkursu Małopolska Pszczoła

a+a-    Powrót       16 marca 2020       Zrównoważony rozwój   

Ochrona naturalnych pszczelich siedlisk, promocja pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców Małopolski w zakresie ekologii i znaczenia pracy owadów zapylających – to główne inicjatywy, które otrzymają wsparcie w ramach V edycji konkursu „Małopolska Pszczoła”. Na realizację zadań przeznaczono w tym roku 500 tys. zł.

- Inicjatywy, jakie podejmujemy w naszym województwie w zakresie ochrony środowiska są dla nas priorytetowe. Dotyczą one nie tylko walki ze smogiem, ale także ochrony tych najbardziej pożytecznych owadów, bez których nie moglibyśmy żyć. Poprzez realizowane przedsięwzięcia nie tylko je chronimy, ale także uświadamiamy najmłodszym, ile tak naprawdę zawdzięczamy pszczołom – mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

  • ochronie różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących poprzez zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływaniu zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
  • ochronie różnorodność biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, a także ochronę ich naturalnych siedlisk;
  • promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
  • dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę;
  • prowadzeniu szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających;
  • odbudowie populacji dzikich zapylaczy związanych z dziedzictwem przyrodniczym małopolskiej wsi;
  • promowaniu postaw ekologicznych.

Obligatoryjnymi rezultatami koniecznymi do osiągnięcia przy realizacji zadań będą:

  • Zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych zgodnie z biologią poszczególnych gatunków roślin, na obszarach ogólnodostępnych z uwzględnieniem uzyskania odpowiednich zgód, wymaganych pozwoleń.
  • Edukacja mieszkańców województwa małopolskiego w zakresie roli w środowisku naturalnym, potrzeby ochrony oraz dobrych praktyk służących zapylaczom.

Oferty można składać do 3 kwietnia br.

Oferty należy przesyłać na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2020 r.".

O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia zwykłe. Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj: eMapa pszczelarska – nowa baza wiedzy

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Możemy już panikować. Tylko czy chcemy wiedzieć dlaczego? (01 czerwca 2020)Białystok: Miasto chce stworzyć warunki dziko żyjącym pszczołom (25 maja 2020)Posłowie wzywają do ograniczenia pestycydów, aby chronić europejskie pszczoły (19 grudnia 2019)Poznań: Miód z miejskich pasiek będzie promował "miasto przyjazne pszczołom" (23 września 2019)Legnica: Powstanie sieć miejskich pasiek (25 czerwca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony