Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.08.2022 18 sierpnia 2022

Wymieranie gatunków najszybsze w dziejach Ziemi

Do roku 2020 populacja dzikich zwierząt może się zmniejszyć aż o 67 proc. – alarmuje międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF w ogłoszonym w czwartek "Living Planet Report 2016".

   Powrót       28 października 2016       Zrównoważony rozwój   

Według najnowszego raportu WWF w latach 1970-2012 liczebność populacji ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb zmniejszyła się średnio o połowę. Kolejne dekady nie będą lepsze – według szacunków ekspertów do 2020 r. z Ziemi może zniknąć aż dwie trzecie populacji kręgowców.

- To wymieranie, które uruchomiliśmy, jest najszybsze w dziejach Ziemi – powiedział w czasie prezentacji raportu w Warszawie dr Przemysław Nawrocki.

Gatunki zwierząt świadczą ważne usługi ekosystemowe

- Bogactwo przyrody znika na naszych oczach. Dane zawarte w raporcie są alarmujące, bo gatunki zwierząt stanowią ogromną część usług ekosystemowych, od których wszyscy jesteśmy bardzo zależni. Zachodzące zmiany wpływają także na czystość powietrza, jakość wody, ilość pożywienia i tempo zmian klimatu – powiedział ekspert WWF Polska, Jakub Skrzypczyk.

Jak dodał, bardzo istotne jest przeciwdziałanie tej tendencji już teraz, wdrożenie gotowych rozwiązań, które pozwolą korzystać z zasobów planety w sposób zrównoważony, szczególnie w obszarze produkcji żywności, energii i przepływów finansowych.

Degradacja siedlisk, eksploatacja przyrody

Gatunki giną głównie na skutek działalności człowieka, który degraduje i eksploatuje Ziemię na skalę niespotykaną w historii cywilizacji – zaznaczyli eksperci w raporcie WWF.

Wśród największych zagrożeń dla gatunków, jakie wymieniono w dokumencie, uznano utratę siedlisk - w dużej mierze z powodu rolniczej działalności człowieka, a także degradację i nadmierną eksploatację przyrody - m.in. w wyniku przełowienia ryb. Groźne są też zanieczyszczenia, rozprzestrzenienie gatunków inwazyjnych i choroby.

Antidotum: rozszerzenie sieci obszarów chronionych, zrównoważona produkcja

Oprócz zagrożeń raport WWF przedstawia rozwiązania służące poprawieniu sytuacji środowiska i zagrożonych gatunków, jak np. rozszerzanie globalnej sieci obszarów chronionych.

Kolejnym wskazywanym kierunkiem jest sprawiedliwy dostęp do żywności, wody i energii. Eksperci zwracają też uwagę na konieczność "bardziej racjonalnej konsumpcji", a także zrównoważonej produkcji żywności. Obecnie rolnictwo zajmuje około jedną trzecią całkowitej powierzchni lądów i wymaga zużycia prawie 70 proc. zasobów słodkiej wody.

Ważnym elementem raportu jest też zmiana kierunku przepływów finansowych. W sprzeczności z tym celem wiele instytucji finansowych w dalszym ciągu inwestuje znaczne kwoty w szkodliwe i pozbawione zrównoważonego charakteru działania, takie jak wydobycie węgla, rolnictwo niszczące środowisko i wydobycie ropy naftowej – czytamy w raporcie. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Modyfikacje Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 (19 lipca 2022)MKiŚ: Przywożąc pamiątki z wakacji chroń przyrodę (08 lipca 2022)Wyrzucane do środowiska puszki i butelki stają się pułapkami dla zwierząt. Wyniki badań naukowych (20 czerwca 2022)Naukowcy: system ochrony przyrody 30x30 przyniesie ogromne korzyści (17 czerwca 2022)Rząd chce podwyższyć kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku (15 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony