Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.07.2022 03 lipca 2022

Zatwierdzono środki na rozwój ekologicznego transportu w miastach

Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyjęła skierowany do miast program „Gazela BIS – niskoemisyjny zbiorowy transport miejski”. Dzięki niemu będzie można sfinansować zakup nowego taboru oraz rozwój infrastruktury transportowej, np. stacji ładowania pojazdów.

   Powrót       02 listopada 2015       Transport   

Program Gazela BIS jest przeznaczony dla miast regionalnych i subregionalnych wskazanych w Kontraktach Terytorialnych w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego. Realizowany będzie w latach 2016-2023. Jego budżet ustalono na 300 mln zł.

Transport drogowy wywiera negatywny wpływ na jakość środowiska, do podstawowych problemów należy zaliczyć zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w miastach. Dlatego wprowadzamy program dofinansowania nowoczesnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi niskoemisyjnego publicznego transportu miejskiego – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Pożyczki na ekologiczne pojazdy i infrastrukturę

Z programu Gazela BIS miasta będą mogły otrzymać pożyczki do 50 mln zł na zakup nowych trolejbusów, tramwajów lub autobusów o napędzie hybrydowym, elektrycznym lub gazowym oraz na rozwijanie infrastruktury. Wśród możliwych przedsięwzięć infrastrukturalnych jest modernizacja lub budowa stacji tankowania i ładowania ekologicznych pojazdów transportu publicznego, wydzielanie pasów ruchu, zakup systemów sterowania ruchem, systemów informacji pasażerskiej czy budowa parkingów Park & Ride.

Należy podkreślić, że w ramach Programu Gazela BIS promowane będą projekty kompleksowe, generujące najwyższy efekt ekologiczny. W ramach każdego projektu finansowanego z programu Gazela BIS obowiązkowo minimum 20 proc. kosztów kwalifikowanych (max. 50 proc.) ma dotyczyć zarządzania i infrastruktury dla niskoemisyjnego transportu.

Nabór wniosków w trybie ciągłym

Dofinansowanie będzie udzielane w formie preferencyjnej pożyczki z oprocentowaniem ustalonym na poziomie WIBOR 3 M, nie mniej niż 2 proc. w skali roku. Maksymalną intensywność pomocy ustalono na poziomie 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo dla podmiotów, które nie będą mogły pozyskać wsparcia ze środków zagranicznych przewidziano umorzenie na poziomie do 30 procent.

Jak poinformowała Małgorzata Skłodowska, rzeczniczka Funduszu, okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się 1 stycznia 2016 r. i kończy 31 grudnia 2023 r. Jak mówiła, nie jest jeszcze znana data uruchomienia naboru wniosków, wiadomo natomiast, że będzie on się odbywał w trybie ciągłym, a nie konkursowym.

Wsparcie obszarów, które odnowią polską gospodarkę

Krajowe Inteligentne Specjalizacje służą większemu wsparciu obszarów, których rozwój przyczynia się do wzrostu innowacyjności i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Stanowią integralną część Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego 8 kwietnia 2014 r. KIS będzie ciągle weryfikowany i aktualizowany w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.

Kontrakty Terytorialne to narzędzie polityki rozwoju, którego celem jest zwiększenie skuteczności działań. W kontraktach rząd i władze poszczególnych województw uzgadniają cele rozwojowe i inwestycje kluczowe dla obu stron. Kontrakty wskazują, jakie działania podejmie rząd, a jakie będą wspierane z poziomu samorządowego. Inwestycje zapisane w Kontraktach będą finansowane ze środków unijnych i krajowych. Idea Kontraktów została nakreślona w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętej przez rząd 13 lipca 2010 r.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Autobusy wodorowe w polskich miastach. Gdzie trwają testy? (28 czerwca 2022)Zakrzew: Zakup autobusów elektrycznych i uruchomienie komunikacji publicznej w gminie (20 czerwca 2022)Sieradz: 9 mln zł na zakup autobusów elektrycznych (15 czerwca 2022)Przyszłość transportu w smart city (30 maja 2022)PSPA: do połowy roku autobusy elektryczne w 64 przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej (11 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony