Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Co roku zabija 3-4 mln ludzi na świecie. Drobny pył zawieszony PM2,5 pod lupą naukowców

Raport opublikowany na początku stycznia br. w czasopiśmie naukowym “The Lancet Planetary Health” wskazuje m.in., że przez ekspozycję na PM2,5 na astmę zapada rocznie od 2 do 3 mln dzieci na całym świecie.

   Powrót       14 stycznia 2022       Ryzyko środowiskowe   
PM 2,5

W badaniu “Globalne tendencje miejskie dotyczące drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5) i potencjalne skutki zdrowotne: szacunki na podstawie światowych danych” (ang. “Global urban temporal trends in fine particulate matter (PM2.5) and attributable health burdens: estimates from global datatsets(1)”) przedstawiono zdrowotne efekty długotrwałej ekspozycji na drobny pył zawieszony (PM2,5). Wskazano, że jest on “uważany za wiodący środowiskowy czynnik ryzyka dla zdrowia, związany z 3-4 mln przedwczesnych zgonów na całym świecie każdego roku”.

- Nasze badanie wykazało, że w latach 2000-2019 większość światowej populacji miejskiej żyła na obszarach o niezdrowym poziomie PM2,5, co prowadziło do znacznego wkładu w obciążenia chorobami niezakaźnymi - wskazali autorzy badania. - Nasze wyniki podkreślają, że uniknięcie dużego obciążenia zdrowia publicznego przez miejskie PM2,5 będzie wymagało strategii zmniejszających narażenie poprzez łagodzenie emisji, a także strategii, które zmniejszają podatność na PM2,5 poprzez poprawę ogólnego zdrowia publicznego - wyjaśniono.

Długotrwałe narażenie na wdychanie PM2,5 może skutkować przedwczesną śmiercią m.in. z powodu chorób układu krążenia czy układu oddechowego (w tym infekcji dolnych dróg oddechowych i nowotworu płuc). Wskutek rozwoju cywilizacyjnego PM2,5 stał się jednym z głównych czynników wpływających na ludzkie zdrowie na całym świecie, zwłaszcza, że tereny miejskie zamieszkuje obecnie ok. 55 proc. populacji na Ziemi.

PM2,5 a ryzyko demencji u osób starszych

Kolejne informacje na temat relacji ekspozycji na PM2,5 i zdrowia zostały opisane w pracy naukowej “Związek lepszej jakości powietrza z niższym ryzykiem wystąpienia demencji u starszych kobiet” (ang. “Association of improved air quality with lower dementia risk in older women(2)”) opublikowanej w “Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA”. Badaniu poddano 2 239 kobiet (wolnych od demencji) z całego świata w wieku od 74 do 92 lat. Osoby badane były poddawane testów sprawdzającym testy poznawcze od 2008 do 2012 r., a w obrębie tego czasu w grupie stwierdzono 398 przypadków demencji.

Według badań, ryzyko demencji u osób starszych spadło o 14 proc. w momencie, gdy w ich miejscu zamieszkania został zredukowany poziom zanieczyszczenia pyłami PM2,5. Warto dodać, że opisana korelacja pozostawała niezmienna bez względu na wiek, wykształcenie, warunki społeczno-ekonomiczne, czynniki ryzyka chorób układu krążenia, miejsce zamieszkania czy posiadanie wariantu genu odpowiedzialnego za skłonność do pojawiania się miażdżycy i choroby Alzheimera.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Treść badania dostępna pod linkiem:
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00350-8/fulltext
2/ Treść badania dostępna pod linkiem:
https://www.pnas.org/content/119/2/e2107833119

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Będą zmiany w „Stop Smog”. Zmniejszenie wkładu własnego gmin i likwitacja kryterium majątkowego beneficjenta (15 kwietnia 2024)Plany adaptacji, ochrona zieleni i wymagania dla paliw biomasowych. MKiŚ przedstawia projekt ustawy (09 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)Rozstrzygnięto Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza. Śląskie (04 kwietnia 2024)Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony