Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.09.2023 21 września 2023

BDO: więcej danych w rękach urzędników

Zgodnie z najnowszym projektem rozporządzenia, od 2020 r. część instytucji i organów publicznych uzyska szerszy niż pierwotnie planowano dostęp do informacji o transgranicznym transporcie odpadów oraz prowadzonych przez przedsiębiorców ewidencjach.

   Powrót       19 lipca 2018       Odpady   

Uruchomiona na początku br. Baza danych o odpadach (BDO) działa, ale jeszcze w niepełnej wersji. W całej okazałości powinniśmy zobaczyć ją dopiero w 2020 r., ale to, jak ostatecznie będzie wyglądała, wciąż pozostaje zagadką. Opublikowany przed kilkoma dniami przez resort środowiska projekt rozporządzenia w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami(1) jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która rozszerzyła zakres gromadzonych w BDO danych. Nowe rozporządzenie stanowi jednocześnie wykonanie upoważnienia określonego w art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ustawa to nie wszystko

Listopadowa nowelizacja rozszerzyła zakres zawartych w BDO informacji, ale bez wydania aktu wykonawczego, nikt nie miałby do tych „dodatkowych” danych dostępu. To, do których modułów Bazy może logować się dany podmiot, reguluje bowiem nie ustawa, ale właśnie rozporządzenie. Jego wydanie umożliwi więc Ministrowi Środowiska, marszałkom województw, a także Inspekcji Ochrony Środowiska dostęp do informacji zawartych m.in. w kartach ewidencji (odpadów, komunalnych osadów ściekowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpadów niebezpiecznych). Urzędnicy uzyskają również dostęp do danych z kart przekazania odpadów komunalnych oraz transgranicznego przemieszczania odpadów. - Przepisy rozporządzenia wpłyną pozytywnie na skuteczność przeprowadzanych kontroli podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami, jak również na samą jakość danych, które są niezbędne do przygotowania przez Polskę sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami dla Komisji Europejskiej – czytamy w dołączonej do najnowszego projektu ocenie skutków regulacji.

Sprawa aktualna jak nigdy wcześniej

Stworzenie BDO ma zastąpić funkcjonujące dotychczas rejestry i bazy prowadzone przez różne szczeble administracji. Pod koniec ubiegłego roku zaproponowano, aby BDO – oprócz rejestru posiadaczy odpadów i gromadzenia danych o odpadach, pochodzących m.in. ze sprawozdań marszałków województw i decyzji dotyczących gospodarki odpadami – posiadała również moduł ewidencji odpadów. Jak wtedy podkreślano, nowy moduł ma być dodatkowym narzędziem dla Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z szarą strefą. - W praktyce chodzi o ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości - napisano. Uzasadnienie nabiera też nowego znaczenia dziś, gdy w Sejmie procedowany jest tzw. Pakiet odpadowy. Trudno co prawda traktować wydanie nowego rozporządzenie jako efekt niedawnych pożarów składowisk (jest wprost konsekwencją uchwalonej w listopadzie ustawy), ale z pewnością ma szansę stać się kolejnym narzędziem w walce z nieprawidłowościami w branży odpadowej.

Przewidywany termin wejścia w życie projektowanych regulacji to 1 stycznia 2020 r.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12313812/12521708/12521709/dokument349702.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Warszawa: Miasto zlikwiduje niebezpieczne odpady na Targówku za prawie 8 mln zł (27 lipca 2023)Polityka rządu w zakresie PPP. Wkrótce przyjęcie dokumentu (30 czerwca 2023)Hotelarze w świecie CSR (20 czerwca 2023)„Śmieciowe bezhołowie”. NIK o gospodarce odpadami w Polsce (11 kwietnia 2023)Koniec z marnotrawstwem. Czas zwiększyć efektywność gospodarki odpadami (28 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony