Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.09.2023 21 września 2023

Biometan pomoże zazielenić gaz w Polsce, ale potrzebuje regulacji

W Polsce funkcjonuje ponad 300 biogazowni, ale żadna z nich nie produkuje biometanu. W ocenie ekspertów rynku biometanu w Polsce praktycznie nie ma i branża ta musi szybko nadrobić zaległości, by dogonić Europę. Niezbędne są odpowiednie regulacje.

   Powrót       17 kwietnia 2023       Energia   
Biogazownia

14 kwietnia 2023 r. minął termin udziału w konsultacjach publicznych projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (UD 485). Jest to jedna z ustaw, której wypatruje rynek biogazu w Polsce, ale też czekający w starterach rynek biometanu. Do pozostałych kluczowych regulacji zaliczana jest nowelizacja ustawy o OZE (UC 99), gdzie mają znaleźć się przepisy dotyczące m.in. spółdzielni energetycznych, oraz nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (UC 110).

Rozwój rynku biogazu i biometanu. Kluczowe aspekty

Podczas 37. edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz 7. edycji OZE POWER organizowanej pod patronatem medialnym Teraz-Środowisko.pl eksperci dyskutowali o rozwoju biogazu i powiązanego z nim rynku biometanu.

Dr Marcin Kraśniewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz doradca w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazał, że za granicą rynek biometanowy jest już względnie rozwinięty. Nadzieje dają obecne prace nad regulacjami, ale pojawia się dalej wiele pytań o to, kto będzie ponosił koszty rozwoju rynku biometanowego w naszym kraju. Wyzwaniem jest podłączenie biometanowni do gazowego systemu przesyłowego, co wiąże się z wyznaczeniem odpowiednich parametrów zatłaczania gazu do sieci.

Czytaj: Regulacje mają odblokować rynek biometanu w Polsce. Przełom w 2023 roku?

Przypomnijmy, że biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny. W efekcie można go wtłoczyć do infrastruktury przesyłowej. Rodzi to szanse na ograniczenie zużycia gazu ziemnego w Polsce, głównie importowanego zza granicy (np. za pomocą terminala LNG lub Baltic Pipe). Biometan może być jednym z kluczowych czynników zmniejszenia konsumpcji gazu ziemnego.

Sylwia Koch-Kopyszko, prezes zarządu Stowarzyszenia Zielony Gaz dla Klimatu, powiedziała, że biometan ma większy potencjał w zakresie zazielenienia sektora gazowego, aniżeli wodór. Potrzebne są jednak regulacje, w Polsce nie ma jeszcze strategii w zakresie biogazu i biometanu. Kluczowa jest też edukacja społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z rozwijającego się sektora biogazu i biometanu. Artur Zawisza, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI), potwierdził, że branża biometanowa w Polsce praktycznie nie istnieje, wskazując na kilka utrudnień – biogazownie to kapitałochłonne inwestycje w porównaniu do innych instalacji OZE (np. fotowoltaiki), oraz wymagające większego zaangażowania pracowników i inwestorów ze względu na operacyjność np. w zakresie stałego zapewnienia substratów. Biogazownie i biometanownie tworzą sieć instalacji, która wymaga „rozproszenia decyzji inwestycyjnych” po stronie firm.

Branża apeluje o wdrożenie rozwiązań. Kluczem przyłączenie do sieci gazowej

W ocenie Polskiej Organizacji Biometanu (POB) Polska dysponuje ogromną ilością odpadów i produktów ubocznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji biometanu. W najnowszym stanowisku POB podkreśla, że połączenie działalności rolniczej z produkcją biometanu pozwoliłoby na zwiększenie efektywności zarządzania odpadami i opłacalności produkcji rolnej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzmocnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego regionów wiejskich.

Czytaj: Uzupełnienie miksu, ale nie panaceum na transformację energetyczną

Jak wskazuje POB, proponowany przez rząd projekt ustawy o biogazowniach rolniczych może stanowić impuls dla produkcji biogazu i biometanu na terenach wiejskich, jednak do odblokowania pełnego potencjału branży biometanowej niezbędne są szerokie ułatwienia dla potencjalnych inwestorów, także spoza branży rolniczej, w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Jak czytamy, preferencyjnymi rozwiązaniami powinny zostać objęte wszystkie, nie tylko rolnicze, podmioty zainteresowane inwestycjami w biogazownie rolnicze. Powinny być w szczególności ograniczone bariery integracji instalacji wytwarzających biometan z siecią gazową oraz pojawić się ułatwienia w procesie inwestycyjno-budowlanym nowych instalacji biogazowych. Potrzeba przede wszystkim zapewnić techniczne możliwości wprowadzania biometanu do dystrybucyjnych oraz przesyłowych sieci gazowych w Polsce.

- Zdecydowanie trzeba odejść od postulatów legislacyjnych umożliwiających budowę instalacji biometanowych wyłącznie w ramach zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wdrożenie takiej regulacji w praktyce drastycznie wstrzyma rozwój projektów biometanowych. Brakuje nam również ułatwień w procedurze środowiskowej – przekonuje Michał Tarka, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Biometanu.

Organizacja zaproponowała zwolnienie z obowiązku uzyskiwania decyzji środowiskowych instalacji umożliwiających wytwarzanie do 10 mln m3 biometanu rocznie, co odpowiada instalacji OZE o mocy do 5 MW. Padła też propozycja wyeliminowania ograniczeń związanych z wykorzystaniem gruntów rolnych w ramach inwestycji w instalacje biometanowe.

Paweł Pikus, dyrektor departamentu elektroenergetyki i gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, poinformował podczas konferencji EuroPOWER i OZE POWER, że obecnie trwają rozmowy z operatorami sieci w zakresie możliwości wtłoczenia biometanu do sieci gazowej w Polsce i mają być przedstawione propozycje w tym zakresie. Mają być też zaprezentowane propozycje rozwoju sieci biogazowych.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu (13 września 2023)Cena referencyjna dla biometanu. Jest projekt rozporządzenia (12 września 2023)Komisje Sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt regulacji UC99 (16 czerwca 2023)Nowelizacja ustawy o OZE UC99 w Sejmie (26 maja 2023)Polska musi nadrobić zaległości w rozwoju biometanu. Potrzebne są regulacje (18 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony