Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Kontynuujmy budowę ITPOK-ów – organizacje komunalne apelują do NFOŚiGW

   Powrót       16 listopada 2023       Odpady   

Organizacje branży komunalnej apelują do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o kontynuację programu wsparcia budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Prośba dotyczy także budowy biogazowni oraz instalacji odpadów niebezpiecznych.

Pod listem do prezesa NFOŚiGW Przemysława Ligenzy podpisali się przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Województw RP, Rady RIPOK (Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), Związku Gmin Wiejskich RP, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami oraz Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Powołując się na konieczność spełnienia przez Polskę wymagań nałożonych przez unijne dyrektywy w obszarze gospodarki odpadami, sygnatariusze proszą o kontynuację programu priorytetowego NFOŚiGW „Racjonalna gospodarka odpadami, wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” i o nowy nabór wniosków w ramach niewykorzystanych dotąd środków. Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych, których budowę wspierał wspomniany program, to w ocenie autorów listu „nieodzowny element rozwoju gospodarki odpadami”, a także jedna z metod ochrony środowiska oraz sposób na wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów przy zmniejszaniu wydobycia paliw kopalnych. „(…) Ogłoszenie nowego naboru w tym Programie w obecnej sytuacji niewykorzystania w nim wszystkich środków byłoby bardzo ważnym i niezmiernie potrzebnym dla branży rozwiązaniem” – czytamy.

Czytaj także: Udostępniono listę 39 spalarni odpadów. Kto i gdzie je zbuduje?

Spalarnie receptą na wzrost opłat?

Podpisane pod apelem organizacje wspominają o rosnących kosztach zagospodarowania frakcji kalorycznej (energetycznej), której od 2016 r. nie można składować. W ocenie autorów petycji jedyną możliwością ich wykorzystania jest spalenie, tymczasem rocznie w Polsce wytwarza się ok. 3,5 mln ton takich odpadów.

Sygnatariusze wskazują, że niewystarczający rozwój instalacji spalarniowych prowadzi do znacznego wzrostu cen zagospodarowania, „co może w najbliższym czasie doprowadzić do wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych przez mieszkańców”. Jak dowiadujemy się z listu, w Polsce na cele energetyczne i ciepłownicze wykorzystuje się 9% odpadów komunalnych wobec średnio 26% w Europie Zachodniej. Sygnatariusze przypominają też o możliwości pozyskiwania odpadów z istniejących składowisk, co „może w przyszłości przywrócić tereny składowisk do użytkowania”.

Prośba ośmiu podmiotów dotyczy również programów wsparcia budowy biogazowni oraz instalacji odpadów niebezpiecznych, tj. programów „Racjonalnej gospodarki odpadami – instalacje gospodarki odpadami”. Autorom zależy, aby i tam ogłoszono nowe nabory, ponieważ obowiązujące terminy mogą nie wystarczyć na złożenie wszystkich wniosków. Wymienione programy priorytetowe mają mieć wielkie znaczenie dla gospodarki odpadami oraz bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego Polski. – Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych stanowią alternatywę dla składowania odpadów, a nie dla ich recyklingu – mówi nam koordynator ds. środowiska w Unii Metropolii Polskich Tymoteusz Marzec. – Obecny potencjał instalacji funkcjonujących w Polsce jest niższy od tych, które istnieją na zachodzie. Gdybyśmy rozwinęli takie same zdolności, energia cieplna mogłaby być wytworzona w takich ilościach, że co dziesiąty grzejnik byłby potencjalnie zasilany energią z odpadów – dodaje przedstawiciel samorządów.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

20% odpadów komunalnych dopuszczonych do termicznego przekształcania w 2022 r. Raport IOŚ-PIB (22 maja 2024)Prace nad uchwałą zmniejszającą ceny za odpady komunalne. Warszawa (21 maja 2024)Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)RPO: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zawsze sprawiedliwe, MKiŚ: pracujemy nad tym (09 maja 2024)Jest jednolity tekst rozporządzenia ws. przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (06 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony