Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.10.2023 01 października 2023

Wstępne porozumienie PE i Rady UE ws. mechanizmu CBAM

Mechanizm dostosowywania cen na granicach coraz bliżej. PE i Rada UE wstępnie porozumieli się w kwestii mechanizmu CBAM. Oficjalne przyjęcie porozumienia zależne jest jednak od rezultatów negocjacji ws. reformy EU ETS.

   Powrót       14 grudnia 2022       Ryzyko środowiskowe   

We wtorek rano Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej osiągnęli wstępne porozumienie z w sprawie ustanowienia unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach, tzw. mechanizmu CBAM (z ang. Carbon Boarder Adjustment Mechanism). Zanim przepisy wejdą w życie, porozumienie musi zostać zatwierdzone przez ambasadorów państw członkowskich UE oraz oficjalnie przyjęte przez obie instytucje. Zarówno Rada, jak i PE podkreślają, że oficjalne przyjęcie porozumienia zależne jest od rezultatów negocjacji m.in. dotyczących reformy unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS).

- Mechanizm dostosowywania cen na granicach z emisją dwutlenku węgla jest kluczowym elementem naszych działań w dziedzinie klimatu. Mechanizm ten sprzyja importowi przez przedsiębiorców spoza UE do UE towarów, które spełniają wysokie standardy klimatyczne obowiązujące w 27 państwach członkowskich UE. Zapewni to zrównoważenie importu i ma na celu zachęcenie naszych partnerów na świecie do przyłączenia się do działań UE na rzecz klimatu – powiedział Jozef Síkela, minister przemysłu i handlu Republiki Czeskiej.

Mechanizm CBAM

Rozporządzenie ws. mechanizmu dostosowania cen na granicach, przedstawione przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r. w ramach pakietu Fit for 55, stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę obniżenia emisji w przemyśle. Przypominamy, celem mechanizmu jest ograniczenie zjawiska ucieczki emisji, czyli przenoszenia produkcji z UE do krajów trzecich o mniej ambitnej polityce klimatycznej czy zatrzymanie rosnącego importu wyrobów z tych krajów. W ramach mechanizmu import określonych towarów do UE miałby zostać obciążony dodatkową opłatą, która miałaby wyrównać koszty ponoszone przez podmioty unijne, np. w ramach unijnego handlu uprawnieniami do emisji.

- Zostanie to osiągnięte poprzez zobligowanie firm, które importują do UE, do zakupu tzw. certyfikatów CBAM, aby zapłacić różnicę między ceną płaconą w kraju produkcji a ceną uprawnień do emisji dwutlenku węgla w systemie EU ETS. Mechanizm zachęci kraje spoza UE do zwiększenia ambicji klimatycznych - tylko kraje o takich samych ambicjach klimatycznych jak UE będą mogły eksportować do UE bez kupowania certyfikatów CBAM. Nowe przepisy zapewnią zatem, że unijne i światowe wysiłki na rzecz klimatu nie zostaną zniweczone przez przenoszenie produkcji z UE do krajów o mniej ambitnej polityce – wskazuje PE.

Czytaj też: Podatek graniczny od emisji w Fit for 55 – zapowiedź KE, która już wywołała chińską dezaprobatę

Zgodnie z przyjętym porozumieniem mechanizm CBAM zacznie działać już od października 2023 r. – ale z okresem przejściowym, w którym obowiązki importerów ograniczą się jedynie do raportowania. - Aby uniknąć podwójnej ochrony przemysłu UE, długość okresu przejściowego i pełne wprowadzenie CBAM będą powiązane ze stopniowym wycofywaniem bezpłatnych uprawnień w ramach ETS. Zostanie to wynegocjowane jeszcze w tym tygodniu w związku z rewizją ETS – wyjaśnia PE.

Zakres CBAM

Mechanizmem zostaną objęte wysoce emisyjne sektory m.in. produkcji żelaza i stali, cementu, aluminium, nawozów, produkcji energii elektrycznej, wodoru i innych produktów pochodnych. - Przed zakończeniem okresu przejściowego Komisja oceni, czy rozszerzyć zakres na inne sektory produkcji zagrożone ucieczką emisji, w tym chemikalia organiczne i polimery, w celu objęcia nim wszystkich towarów objętych systemem ETS do 2030 r. Oceni również metodykę w przypadku emisji pośrednich oraz możliwość włączenia większej liczby produktów niższego szczebla – dodaje PE.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niebieski Ład okazją dla Polski? Przedsiębiorcy chcą przeciwdziałać kryzysowi wodnemu (29 września 2023)Europejczycy popierają środki na rzecz zrównoważonego rozwoju, energetycznej stabilności i wsparcia Ukrainy (20 września 2023)Rozwój technologii zwiększa popyt na nowe umiejętności (11 września 2023)Zbliża się pilotażowa aukcja Banku Wodoru UE (06 września 2023)Emisje przemysłowe w świetle regulacji klimatycznych i drogi do zeroemisyjności (29 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony