Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Ciechanów. Jak zadziałał pionierski System Indywidualnej Segregacji Odpadów w zabudowie wielorodzinnej?

Pierwszy w kraju SISO w zabudowie wielorodzinnej działa w Ciechanowie od 2019 r. Dzięki temu odsetek gospodarstw domowych segregujących odpady wzrósł z 10 do 90 proc. - mówi sekretarz miasta Ciechanów Adrianna Saganek.

   Powrót       22 listopada 2021       Odpady   
Adrianna Saganek
Sekretarz miasta Ciechanów

Teraz Środowisko: Ciechanów jest pierwszym miastem w Polsce, w którym na terenie zabudowy wielorodzinnej na stałe zamontowano System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO). Skąd wziął się pomysł na SISO w zabudowie wielorodzinnej?

Adrianna Saganek: Zauważyliśmy, iż mieszkańcy pomimo składanych deklaracji nie zawsze potrafią i chcą poprawnie segregować śmieci. Jakość odpadów odbieranych z terenu zabudowy jednorodzinnej, gdzie prowadzona jest bieżąca weryfikacja segregacji odpadów, diametralnie różniła się od jakości odpadów odbieranych z terenu zabudowy wielorodzinnej z odpowiedzialnością zbiorową. Gospodarstwa w zabudowie wielorodzinnej, które deklarowały segregowanie odpadów i płaciły niższe stawki, w rzeczywistości nie wywiązywały się ze zobowiązań. Bez wdrażania nowych narzędzi mobilizujących mieszkańców do prowadzenia rzetelnej segregacji, gminy nie będą w stanie osiągnąć określonych przepisami prawnymi, obligatoryjnych poziomów recyklingu. Z pomocą przyszła lokalna firma, z którą nawiązaliśmy współpracę w celu znalezienia nowoczesnego rozwiązania tej kwestii.

TŚ: Jak wyglądała Państwa kooperacja?

AS: Pojemniki i system były stworzone przez lokalnych inżynierów, programistów i technologów spółki T-Master. Montaż kontenerów został poprzedzony rocznym programem pilotażowym, rozpoczętym w maju 2019 r. Przez cały ten czas ściśle współpracowaliśmy z pracownikami firmy, którzy rozwijali system i projekt pojemników. Wspólnie analizowaliśmy też informacje od mieszkańców i firmy odbierającej odpady z osiedla, aby w 2020 r. na stałe wdrożyć finalny, udoskonalony produkt, który spełnia wszystkie wymagania, założenia i cele oraz jest wygodny w użyciu dla mieszkańców. Po pilotażu zmieniono m.in. rozmiar pojemników, wyregulowano poziom głośności komunikatów głosowych w urządzeniach, wprowadzono samoczynnie otwierające się klapy.

TŚ: Jakie były koszty implementacji projektu?

AS: Wdrożenie SISO na jednym osiedlu w Ciechanowie kosztowało miasto 300 tys. zł. Co istotne, to nie tylko same pojemniki, ale też system informatyczny, który przekazuje miastu dane m.in. na temat poziomu zapełnienia koszy. Dzięki temu można efektywnie planować odbiór odpadów.

TŚ: Jak w praktyce funkcjonuje system SISO?

AS: Systemem zostało objętych 336 gospodarstw domowych na osiedlu “Płońska” zarządzanym przez miejską spółkę Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Stanęły na nim 24 elektroniczne pojemniki na odpady. Każde z gospodarstw na osiedlu otrzymuje indywidualne kody QR, które umożliwiają samoczynne, bezdotykowe otwarcie klapy pojemnika i pozostawienie posegregowanych odpadów, które są ważone. Pojemniki na wybraną frakcję otwierają się wyłącznie przy użyciu przypisanego do nich kodu. Każdorazowe wyrzucenie odpadów jest rejestrowane. Wszystko to pozwala pozyskać informacje, czy dane domostwo w ogóle prowadzi selektywną zbiórkę i ile odpadów wyrzucono z danego lokalu do danej frakcji.

TŚ: Czy władze Ciechanowa planują wprowadzenie takiego samego rozwiązania na terenie całego miasta?

AS: Planujemy wprowadzenie takiego rozwiązania także na kolejnych osiedlach w Ciechanowie. Obecnie nie mamy jeszcze potwierdzonych lokalizacji. Wybór konkretnych miejsc będzie zależał m.in. od uzgodnień ze spółdzielniami czy wspólnotami. Na pewno spełnione muszą być określone wymogi techniczne ulokowania urządzeń, a także te wynikające z przepisów prawa.

Zgodnie z dyrektywami UE poziom recyklingu w 2035 r. powinien wynieść 65 proc. Osiągnięcie wszystkich wskazanych celów będzie trudne. Miasta muszą zapewnić infrastrukturę dla mieszkańców, aby ci oddawali właściwie posegregowane odpady. Niezbędna jest też edukacja mieszkańców oraz zwiększanie świadomości na temat wpływu naszych codziennych zachowań na stan środowiska. Gospodarka odpadami przez najbliższe lata będzie ogromnym wyzwaniem dla samorządów. Gminy są zobowiązane do osiągnięcia poziomów recyklingu we wskazanym czasie. W przeciwnym wypadku za niewypełnienie ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji groziły będą milionowe kary.

Na wdrożenie systemu na kolejnych osiedlach ubiegamy się o środki zewnętrzne. Otrzymaliśmy 5 mln złotych promesy Banku Gospodarstwa Krajowego na ten cel, ale to jeszcze zbyt mało, aby systemem objąć całe miasto.

TŚ: Jakie korzyści dla środowiska i mieszkańców ma system SISO?

AS: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – miejska spółka odbierająca odpady – zabiera z osiedla posegregowane frakcje, które następnie można odzyskać. Prawidłowy recykling jest głównym celem prowadzenia segregacji odpadów.

W Ciechanowie wysokość tzw. opłaty śmieciowej jest jedną z najniższych w kraju (13 zł/osobę w przypadku deklarowania segregacji). SISO ułatwia też rozwiązanie problemu podrzucania odpadów spoza osiedla, co generuje koszty dla zarządców osiedli i wspólnot, a w konsekwencji – mieszkańców. W przypadku SISO pojemniki nie otworzą się bez posiadania kodu otwierającego urządzenia. Dodatkowym czynnikiem zniechęcającym do podrzucania śmieci jest zainstalowany monitoring. Mieszkańcy zyskali też ogromną poprawę higieny i estetyki przestrzeni. Do nowych pojemników nie dostaje się woda opadowa, ptaki czy gryzonie. Nie trzeba ich też dotykać podczas wyrzucania odpadów.

Nie można też pominąć ważnego aspektu, jakim jest kształtowanie miasta nowoczesnego, przyjaznego mieszkańcom i środowisku. Musimy rozwijać się i korzystać ze zdobyczy techniki, które ułatwiają codzienne życie i pozwalają na lepszą organizację miejskiej infrastruktury. Takie właśnie możliwości rozwijania miasta daje realizacja nowoczesnych inwestycji.

TŚ: Czy trudno było przekonać mieszkańców do segregacji w nowym systemie?

AS: Z zebranych danych wynika, że na etapie startu pilotażu segregacja odpadów nie była prowadzona przez większość mieszkańców osiedla. Podstawą naszych działań była edukacja i współpraca z mieszkańcami. Przed wdrożeniem SISO na osiedlu wprowadzono system nagród za segregację. Do współpracy zaprosiliśmy też lokalnie działającą fundację. Jej wolontariusze zapukali do każdych drzwi, by przekazać mieszkańcom informacje o istocie segregacji i nowym systemie oraz instrukcje jego użytkowania i pakiety kodów QR. Wolontariusze byli też obecni na terenie osiedla, w pobliżu nowych pojemników, by w razie potrzeby pomagać mieszkańcom w obsłudze urządzeń. Zorganizowaliśmy też piknik edukacyjny, który miał promować nowe rozwiązanie. Postawiliśmy na wymianę informacji z osobami objętymi SISO, czekaliśmy też na sugestie i uwagi, które mieszkańcy przekazali nam w trakcie okresu udoskonalania rozwiązania.

TŚ: Co sądzą mieszkańcy po dłuższym czasie użytkowania nowych pojemników?

AS: Miarą akceptacji SISO może być znacząca zmiana nawyków związanych z segregacją odpadów na osiedlu. Po rocznym pilotażu odsetek gospodarstw domowych segregujących odpady wzrósł z 10 do 90 proc. To najlepszy dowód na to, że system się przyjął i osiągnęliśmy zamierzone cele.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dziś „Dzień bez śmiecenia”. Jak poprawnie segregować odpady? (11 maja 2023)Pakujemy się w kłopoty! Co Polacy wiedzą o opakowaniach i jak sobie radzą z sortowaniem odpadów (27 kwietnia 2023)Elektroniczna altana śmietnikowa – skuteczna selektywna zbiórka w zabudowie wielorodzinnej (21 kwietnia 2023)Biometan - zielony gaz o ogromnym potencjale (20 kwietnia 2023)Jak zadbać o zasoby smart city? (27 lutego 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony