Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Czy e-autobusy pojadą na tańszym prądzie?

Ministerstwo Energii chce, aby operatorzy miejskich autobusów elektrycznych mniej płacili za prąd. Nowy pomysł wsparcia elektromobilności może jednak nie spodobać się kolejarzom, którzy na nowym rozporządzeniu w obecnym brzmieniu nie skorzystają.

   Powrót       04 lutego 2019       Planowanie przestrzenne   

Celem przedstawionego przed kilkoma dniami projektu rozporządzenia(1) jest m.in. utworzenie nowej grupy taryfowej za dystrybucję energii elektrycznej dla drogowego transportu publicznego. Proponowany przez resort energii przepis jest bardzo ogólny i choć nie wyraża wprost chęci obniżenia ceny energii dla operatorów miejskich autobusów elektrycznych, ze zgłoszonych np. przez Prezesa URE uwag, wydaje się to oczywiste. Problem jednak w tym, że regulacja jest bardzo selektywna i promując jednych, pomija sporą część rynku transportu publicznego. Wątpliwości budzi też kwestia przeniesienia ewentualnych kosztów nowego pomysłu na pozostałych odbiorców. - [Zmiana – przyp. red.] może powodować konieczność ustalenia dla innych grup odbiorów wyższych stawek opłat – ostrzega Prezes URE.

Wzrost cen, o którym (jeszcze) niewiele się mówi

Formalna konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną wynika z art. 55 pkt 11 przyjętej przed rokiem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jego szczegółowe założenia, w tym szeroko komentowany § 6 ust. 11, wynikają już jednak głównie z uwarunkowań rynkowych. Wzrost cen dla przemysłowych odbiorców prądu nie oszczędził bowiem miejskich przewoźników. – Cena energii z przetargu dla m. in. dla naszej spółki to 341 zł netto/MWh i jest to wzrost o 53 proc. w stosunku do roku 2017. Kosztować to będzie spółkę dodatkowo 15 mln zł netto rocznie – mówił niedawno w mediach Wojciech Bartelski, prezes Tramwajów Warszawskich. O 50-procentowym wzroście kosztów energii informował również poznański MPK, zaś o 60-procentowym MPK w Krakowie. Rząd obawia się więc, że drożejący prąd mógłby w długim terminie zniechęcić do rozwoju miejskiej elektromobilności.

Regulacja zbyt selektywna?

Przedstawiony przez resort energii projekt rozporządzenia, wbrew wielu doniesieniom medialnym, nie mówi wprost o obniżce cen energii. Tej dokonać może zresztą dopiero Prezes URE, zatwierdzając proponowane przez zakłady energetyczne taryfy. Rozporządzenie wprowadza jedynie możliwość utworzenia odrębnej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby drogowego elektrycznego transportu publicznego, ale o niczym jeszcze finalnie nie przesądza. Potencjalna obniżka odbyłaby się jednak potencjalnie na jednym z kluczowych składników cen energii, tj. dystrybucji. Propozycja spotka się prawdopodobnie z krytyką przedstawicieli firm reprezentujących inne niż autobusy formy elektrycznego transportu drogowego, np. tramwaje lub kolej. Przewoźnicy obsługujący pojazdy szynowe (także zasilane energią elektryczną), nie mogliby jednak dziś liczyć na takie same warunki zakupu energii jak przewoźnicy obsługujący elektryczne autobusy.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//567/12320352/12565288/12565289/dokument378445.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lądek-Zdrój, Lidzbark Warmiński i Przykona najbardziej innowacyjnymi energetycznie gminami w Polsce (05 grudnia 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023)Rybnik: Odebrano pierwsze miejskie autobusy wodorowe (31 sierpnia 2023)Augustów: 10,6 mln zł na bezemisyjne autobusy (23 marca 2023)Warszawa: Strefa Tempo 30 – raport z konsultacji społecznych (06 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony