Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Dalszy ciąg interwencji RPO odnośnie stawek za wywóz szamb w gminach

   Powrót       19 września 2023       Woda   

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) kontynuuje działania w sprawie zróżnicowanych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Kolejnym podjętym krokiem jest zapytanie skierowane przez dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO Piotra Mierzejewskiego do dr Wojciecha Szymczaka, dyrektora Departamentu Analiz Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). RPO pyta UOKiK, czy prowadził lub zamierza prowadzić analizę rynku usług asenizacyjnych, która uwzględniałaby wpływ stawek ustalanych przez gminy na swobodę konkurencji oraz prawa konsumentów.

Początkiem sprawy była petycja do sejmu RP ws. zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie, w jakim odnosi się do stanowienia przez rady gmin górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. W petycji zauważono duże zróżnicowanie górnych stawek opłat za wywóz szamb z prywatnych nieruchomości. Rozpiętość sięgała od przykładowych 25 zł za m3 w gminie Głogów do 216 zł za m3 w gminie Lubsko(1). RPO przyznał rację sygnatariuszom dokumentu, wskazując, że w efekcie ustalania górnych stawek i faktycznego monopolu samorządowych zakładów usług komunalnych, konsumenci mogą ponosić zbyt wysokie koszty. Pod koniec czerwca biuro Rzecznika skierowało więc zapytanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, prosząc o informacje, czy resort rozważa wprowadzenie przepisów, które zapobiegłyby drastycznym różnicom w ustalaniu górnych stawek opłat za wywóz szamb(2).

Czytaj też: Czym zastąpić szamba? W Sękowej już wiedzą

Korespondencja z Ministerstwem Infrastruktury i UOKiK

Odpowiedź przyszła z Ministerstwa Infrastruktury. W piśmie z 18 sierpnia zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Małgorzata Bogucka-Szymalska, poinformowała, że usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych należy do zadań własnych gmin. Jak czytamy dalej, „w ocenie Departamentu, zarówno górne stawki opłat za odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, jak również częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości rada gmina powinna ustalać racjonalnie (…)”. Do Ministerstwa Infrastruktury nie dotarły jednak sygnały o zawyżaniu tych stawek, w związku z czym resort nie rozważał uregulowania tej kwestii(3).

Zapytanie do UOKiK zostało wystosowane 11 września. Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO Piotr Mierzejewski w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdza, że duża swoboda w ustalaniu stawek może powodować nieuzasadnione zróżnicowanie cen usług asenizacyjnych. W piśmie załączono wcześniejszą korespondencję z Ministerstwem Infrastruktury. Poza pytaniem o analizę rynku wspomnianych usług Piotr Mierzejewski prosi o udostępnienie RPO wyników dotychczasowych badań, o ile zostały przeprowadzone(4).

Szymon Majewski: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-szamba-wywoz-oplaty-mkis-mi-odpowiedz-uokik
2/ Więcej pod tym linkiem:
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-06/Do_MKiS_szambo_wywoz_oplaty_26.06.2023.pdf
3/ Więcej pod tym linkiem:
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-08/Odpowiedz_MI_szambo_wywoz_oplaty_18.08.2023.pdf
4/ Więcej pod tym linkiem:
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-09/Do_UOKiK_szambo_wywoz_oplaty_11.09.2023.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Interwencja RPO ws. stawek za wywóz szamb w gminach (05 lipca 2023)Konsultacje projektu sprawozdania z wykonania KPOŚK w latach 2020 i 2021 (06 marca 2023)Warszawa: ruszyły dotacje drobniejszych ekoinwestycji (06 września 2022)NIK o gospodarce ściekowej (13 maja 2022)NIK o odbiorze nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w wybranych gminach w Opolskiem (20 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony