Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Darmowe kompostowniki wkraczają do miast

Samorządy coraz częściej nieodpłatnie udostępniają mieszkańcom kompostowniki do przydomowego przetwarzania odpadów zielonych i kuchennych. Programy wprowadzono m.in. we Wrocławiu, Pszczynie czy Ustroniu.

   Powrót       10 września 2019       Odpady   

Kompostowanie przestaje być domeną wyłącznie działkowców czy mieszkańców wsi i coraz częściej wkracza do miast. Obecnie wiele samorządów realizuje programy nieodpłatnego przekazywania mieszkańcom kompostowników. Główne założenie jest proste – miasto udostępnienia na okres od 3 do 5 lat kompostownik, który po upływie tego czasu staje się własnością użytkownika.

Darmowe kompostowniki otrzymali m.in. mieszkańcy Wrocławia, Pszczyny, Radzynia Podlaskiego, Tych, Serocka, Sieradza czy Ustronia. Nie jest to jednak jedyny sposób, dzięki któremu miasta promują wśród mieszkańców kompostowanie jako sposób na zagospodarowanie frakcji bio. Jak informował w ub. roku stołeczny ratusz, w ośmiu warszawskich parkach pojawiły się kompostowniki. - Dzięki wprowadzeniu kompostowników zachowujemy na miejscu to, co zostało ścięte podczas pielęgnacji terenów zieleni, na przykład chwasty z pielenia, trawę czy opadłe liście. Wszystko zamieniamy w żyzną ziemię. Projekt pozwoli nam ograniczyć ilość przywożonej ziemi do parku – mówił cytowany wówczas przez stołeczny ratusz wiceprezydent Michał Olszewski.

1,9 tys. ton bioodpadów zagospodarowanych u źródła

W ciągu 6 lat, w ramach programu realizowanego w stolicy Dolnego Śląska, rozdano 1497 kompostowników, o pojemności 720 l każdy. Jak podaje wrocławski magistrat, kompostowniki te pozwalają, „przy przy pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu zaleceń eksploatacyjnych zagospodarować około 1274 kg bioodpadów rocznie”. Blisko 1,5 tys. kompostowników o tej pojemności pozwala zatem na zagospodarowanie u źródła, czyli w miejscu wytworzenia, nawet 1,9 tys. ton odpadów biodegradowalnych każdego roku. Podobnie rzecz ma się w znacznie mniejszym Sieradzu, gdzie w ostatniej edycji programu udział wzięło 1563 osób. Zakup ponad 1,5 tys. kompostowników o pojemności 700 l każdy pozwoli miastu zagospodarować około 1,7 tys. ton odpadów biodegradowalnych w ciągu roku.

Zgodnie z regulaminem programów, kompostowniki trafiały do właścicieli budynków jednorodzinnych oraz placówek oświatowych, dysponujących nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości ani dla mieszkańców posesji, ani jej sąsiadów.

Edukacja i inne benefity dla miasta

Udostępniając kompostowniki miasta chcą edukować mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego samorządy decydują się na zakup kompostowników. Kolejny profit jest widoczny w sprawozdawczości: zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi. Tym samym gminyograniczają ilość zebranych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Miasto może obniżyć opłaty, ale…

Trend na „kompostowanie u źródła” może wzmocnić przyjęta w ostatnim czasie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z przyjętą bowiem nowelą ( Dz. U. 2019 poz. 1579) mieszkańcom budynkow jednorodzinnych, którzy w przydomowych kompostownikach samodzielnie będą zagospodarowywać frakcję bio, przysługuje zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedstawiciele ratusza lub upoważnione przez nich osoby, będą mogły jednak skontrolować, czy mieszkańcy rzeczywiście samodzielnie kompostują frakcję bioodpadów.

- W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym – wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia [z częsci opłat – przy. red.] – czytamy w ustawie.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak poprawić wskaźnik recyklingu? MKiŚ rekomenduje dwie metody (31 stycznia 2024)Politechnika Gdańska po raz drugi najbardziej zieloną polską uczelnią w rankingu GreenMetric (11 grudnia 2023)Nowa instalacja do przetwarzanie bioodpadów w Hryniewiczach. Dofinansowanie NFOŚiGW (11 sierpnia 2023)Ile odpadów wytwarza statystyczny Polak? Dane GUS za 2022 r. (30 czerwca 2023)Gmin nie stać na brak kompetencji (13 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony