Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Kto ma rację? Kolejny głos w debacie o szkodliwości glifosatu

   Powrót       06 czerwca 2017       Ryzyko środowiskowe   

Pod koniec maja br. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker otrzymał list nawołujący Komisję do ponownego przeanalizowania wyników badań dotyczących szkodliwości glifosatu. Na szczeblu unijnym nie została bowiem jeszcze podjęta decyzja o wydaniu zezwolenia na jego stosowanie w perspektywie dłuższej niż koniec 2017 roku. Obecnie obowiązujące przepisy, które zostały zatwierdzone przez Komisję bez zgody państw członkowskich, zezwalają na stosowanie środków ochrony roślin zawierających glifosat do końca br.

Wątpliwości wokół raportów

Autorem otwartego listu zatytułowanego „Review of the Carcinogenicity of Glyphosate by ECHA, EFSA and BfR(1)” jest dr Christopher J. Portier. Naukowiec zauważa, że analiza surowych danych, na których bazowały raporty przyczyniające się do dotychczas podejmowanych przez Komisję decyzji, wykazała kilka przypadków korelacji pomiędzy ekspozycją na glifosat, a pojawieniem się guzów u zwierząt. Jednakże przypadki te - według autora listu - nie zostały uwzględnione w opracowaniach przygotowanych przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)(2) oraz Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA)(3). Obie instytucje stwierdziły, że zebrane dowody nie upoważniają do uznania glifosatu za rakotwórczy. Również niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR)(4), którego opinia została przesłana do Komisji, uznał, że „dane nie ujawniają rakotwórczych lub mutagennych właściwości glifosatu”.

Portier podkreśla, że w związku z toczącymi się od kilku lat pracami nad zezwoleniami dla glifosatu już w listopadzie 2015 roku grupa naukowców alarmowała o konieczności dokładnego przeanalizowania wszystkich danych ze względu na duże prawdopodobieństwo rakotwórczości tej substancji. Jak napisano w liście, takie instytucje, jak EFSA i BfR, zostały poinformowane o tych obawach środowiska naukowego. Natomiast raport wydany w tym roku przez ECHA, który miał na celu ostateczne wyjaśnienie kwestii glifosatu, jak uważa Portier, pominął dane świadczące na niekorzyść tej substancji i tym samym powielił błędy poprzedników.

Zdania cały czas podzielone

Glifosat jest powszechnie stosowany w środkach ochrony roślin i od lat toczą się wokół niego dyskusje. W 1985 roku amerykańska EPA (agencja odpowiedzialna za ochronę środowiska) uznała glifosat za "prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi" (ang. possibly carcinogenic to humans), jednak sześć lat później ta sama instytucja sklasyfikowała go jako nie-rakotwórczy dla ludzi. W innym z opracowań dotyczących glifosatu, opublikowanym w 2015 roku przez należącą do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC)(5), zaliczono glifosat do substancji prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi. Również strona społeczna jest zaniepokojona ryzykiem dla zdrowia, czego przykładem jest trwająca zbiórka podpisów pod petycją dotyczącą zakazu jego stosowania.

W swoim liście Portier wyjaśnia, że podczas podejmowania decyzji dotyczących zdrowia publicznego nie można opierać się na wynikach budzących wątpliwości. Tak może być - jego zdaniem - w przypadku raportów ECHA i EFSA. Portier sugeruje, że pominięcie przypadków powiązania ekspozycji na glifosat z pojawieniem się guzów u zwierząt podczas testów może wynikać ze specyfiki zastosowanej w badaniach metody. Według autora, nie jest to jednak usprawiedliwienie, ale kolejny powód do ponownej analizy danych.

Ostatnio ponownie ruszyły rozmowy na temat przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu w Unii Europejskiej na okres 15 lat.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ „Review of the Carcinogenicity of Glyphosate by ECHA, EFSA and BfR”
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/letterjuncker28may2017.pdf
2/ Publikacje EFSA nt. glifosatu
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/glyphosate
3/ Glyphosate not classified as a carcinogen by ECHA
https://echa.europa.eu/pl/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa
4/ The BfR has finalised its draft report for the re-evaluation of glyphosate
http://www.bfr.bund.de/en/the_bfr_has_finalised_its_draft_report_for_the_re_evaluation_of_glyphosate-188632.html
5/ IARC Monographs Volume 112: evaluation of <br />five organophosphate insecticides and herbicides
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

11 nowych towarów w SENT od 12 stycznia. Trzeba zgłaszać kolejne odpady (12 stycznia 2024)Termiczne przekształcanie odpadów w Polsce. IOŚ-PIB publikuje dane z BDO (12 grudnia 2023)Dane środowiskowe a standardy środowiskowe w raportowaniu ESG (21 listopada 2023)Ściślejszy nadzór nad odpadami niebezpiecznymi. SENT uwzględnia farby i rozpuszczalniki (12 października 2023)Oczyścić morze z amunicji. Druga regionalna konferencja „Our Baltic” (02 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony