Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2023 04 grudnia 2023

Dodatkowe obowiązki dla zainteresowanych tegorocznymi aukcjami OZE

Ci, którzy uzyskali wcześniej zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub złożyli deklaracje o przystąpieniu do nich, muszą zrobić to ponownie. Obowiązek nie dotyczy tylko wytwórców, których oferty wygrały w którejkolwiek z dotychczasowych aukcji.

   Powrót       13 lipca 2018       Energia   

Wytwórcy energii z OZE, którzy nie wygrali poprzednich aukcji i zamierzają ponownie spróbować swoich sił, powinni powtórzyć niektóre z dokonanych już czynności formalnych. Wszystko z powodu uchwalonej niedawno ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Poprzez nowelę ustawodawca zrezygnował z dotychczasowych kryteriów kwalifikowalności do aukcji zawartych w przepisie art. 73 ust. 3a ustawy o OZE, które przyporządkowywały instalacje do koszyków aukcyjnych m.in. na podstawie poziomu emisji CO2 lub stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej. W związku z wprowadzeniem podziału na koszyki quasi-technologiczne, zmianie będą musiały ulec również wydane dotychczas zaświadczenia.

Wytwórców czeka powtórka z rozrywki

Zaświadczenie stanowi pochodną istniejących faktów oraz stanu prawnego. Wraz ze zmianą tych faktów, względnie zmianą stanu prawnego, zaświadczenie staje się nieaktualne, co skutkuje koniecznością uzyskania nowego zaświadczenia – czytamy w komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki(1). Wobec istotnej zmiany przepisów, uzyskane dotąd zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji w poszczególnych koszykach aukcyjnych nie uprawniają dysponujących nimi wytwórców do skutecznego złożenia oferty. Dzieje się tak dlatego, że kolejne aukcje będą przeprowadzane w oparciu o znowelizowane przepisy. Jeśli wytwórcy dysponujący „starymi” zaświadczeniami zamierzają wziąć udział w przyszłych aukcjach, powinni zatem złożyć do Prezesa URE ponowny wniosek o wydanie nowego zaświadczenia. Podwójnych formalności unikną wyłącznie Ci, których oferty wygrały w którejkolwiek z dotychczas przeprowadzonych aukcji.

Powyższe dotyczy również złożonych w przeszłości deklaracji o przystąpieniu do udziału w aukcji. Chcąc przystąpić do tegorocznych, należy ponownie złożyć deklarację.

To niejedyna zmiana

Konieczność złożenia do Prezesa URE wniosku lub deklaracji o dopuszczeniu do aukcji nie jest jedyną zmianą. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 75 ust. 5 ustawy o OZE, do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone kopie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej lub modernizowanej instalacji. Oczywiście dotyczy to inwestycji, dla których decyzja środowiskowa jest wymagana, czyli tych, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Nowym wymogiem(2) jest również konieczność przedłożenia razem z wnioskiem schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy. Oznaczenia lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej powinny być ponadto naniesione na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów.

Przepisy nowelizujące ustawę o OZE w zakresie, o którym mowa w niniejszym artykule, wchodzą w życie 14 lipca 2018 r.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Treść komunikatu dostępna na stronie:
https://ure.gov.pl/pl/stanowiska/7606,Informacja-nr-482018.html
2/ Wytwórca energii elektrycznej z OZE, zainteresowany przystąpieniem do systemu aukcyjnego albo systemu FIT/FIP, składając wniosek o wydanie zaświadczenia lub deklarację o przystąpieniu do aukcji lub deklaracją o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu, zobligowany jest przedłożyć także oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji.
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7621,Schemat-instalacji-OZE-na-potrzeby-systemow-wsparcia-wytwarzania-energii-elektry.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wzmocnić efektywność energetyczną dla celów klimatycznych. Nowy raport IEA (04 grudnia 2023)Pięta Achillesa polskiego offshore'u. Co pozostaje do rozwiązania? (22 listopada 2023)Poznać lepiej reformę. Baza wiedzy o zmianach w systemie planowania przestrzennego (20 listopada 2023)Biometan – nowe otwarcie dla biznesu i dekarbonizacji w Polsce (25 października 2023)Linia bezpośrednia – idea słuszna, praktyka zweryfikuje jakość regulacji (24 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony