Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Dofinansowanie retencji korytowej w Gminie Kamień na Podkarpaciu

   Powrót       14 września 2021       Woda   

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał ponad 2 mln zł dotacji ze środków krajowych na projekt budowy zbiorników retencyjnych na cieku wodnym Żyłka w miejscowości Łowisko, w woj. podkarpackim. Działanie ma istotnie poprawić lokalną zdolność do gromadzenia wody, a w konsekwencji - ochronę przed suszą (i ewentualnymi powodziami).

Koszt całkowity zadania wyniesie 2,9 mln zł. W ramach planowanej retencji korytowej powstaną dwa zbiorniki o łącznej powierzchni lustra wody 2,63 ha na potoku Żyłka. Objętość gromadzonej wody w zbiornikach sięgnie 34 437 msześc.

Głównym celem przedsięwzięcia będzie kształtowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze dorzecza Górnej Wisły, w południowo-wschodniej części gminy Kamień oraz części gmin Nowa Sarzyna i Sokołów Małopolski. Projektowane zbiorniki będą zatrzymywać wody w cieku wodnym, a dzięki urządzeniom piętrzącym także spowalniać ich spływ. Spowoduje to zwiększenie retencji w korycie rzeki, umożliwiając wykorzystanie wody głównie na cele rolnicze, a także socjalno-bytowe lub związane z bezpieczeństwem pożarowym. Będzie to miało szczególne znaczenie w czasie występowania długotrwałych niedoborów wodnych (np. braku opadów), ale również deszczów nawalnych bądź szybkiego topnienia dużych ilości śniegu.

Finansowanie retencji na wsi

Dofinansowanie z NFOŚiGW jest pierwszym tego typu działaniem wspierającym przedsięwzięcie retencji korytowej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do Zmian Klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska - finansowanie retencji na wsi”.

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”) poprzez finansowanie zadań związanych z retencją na terenach wiejskich.

Retencja korytowa jest elementem tzw. małej retencji, która w szerszym wymiarze pozwala przeciwdziałać niebezpieczeństwom pogodowym i klimatycznym, pogorszeniom warunków życia ludzi, spadkom efektywności rolniczej (np. zmniejszeniom zbiorów), ograniczeniom w sferze turystyki i wypoczynku, a także zaburzeniom równowagi ekosystemów (w tym szczególnie flory) oraz ewentualnym, niebezpiecznym zmianom w strukturze gruntów (które mogą być przyczyną m.in. strat w infrastrukturze budowlanej i przesyłowej).

Dofinansowanie niniejszego projektu przez NFOŚiGW wpisuje się w zakres działań zapobiegających skutkom suszy na terenach rolniczych.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

„Klimaton dla Miast” – rusza pierwszy hackathon odpowiadający na wyzwania klimatyczne polskich miast (19 października 2021)Pada i pada, a nam grozi susza – dlaczego? (08 września 2021)Nowa wykładnia konserwatorska dotycząca rewitalizacji rynków miast ma ukrócić „betonozę” (07 września 2021)Plan strategiczny dla rolnictwa. Trwają konsultacje (03 września 2021)Kraków: 2,6 mln zł na mikroretencję (10 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony