Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. asystent projektu pn. Opracowywanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Starszy inspektor ds. uzgadniania realizacji przedsięwzięć na terenach zamkniętych RDOŚ w Warszawie

Dotacje na odtwarzanie przyrody i krajobrazu w parkach narodowych

a+a-    Powrót       09 sierpnia 2018       Planowanie przestrzenne   

Projekty parków narodowych związane z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych, mają szansę na dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet ogłoszonego naboru to 10 mln zł.

Dofinansowanie (do 100 proc.) będzie możliwe w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Działanie to jest zgodne z kreowaną przez Ministerstwo Środowiska wizją racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi.

Czas na składanie wniosków – w ramach naboru ciągłego (dokumenty oceniane będą na bieżąco) – przewidziano od 20 sierpnia 2018 r. do 29 marca 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków (10 mln zł).

Pod uwagę będą brane dwa rodzaje przedsięwzięć. Chodzi o odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków w parkach narodowych oraz urządzeń i obiektów służących ich ochronie, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych. Przy czym beneficjenci muszą pamiętać, że do wsparcia nie kwalifikują się koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż. Ponadto parki narodowe będą mogły ubiegać się o dotacje na odtworzenie małej infrastruktury turystycznej, w tym udrożnienie i naprawę szlaków turystycznych (również zniszczonych bądź uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych).

Źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Warmińsko-mazurskie: Rolnicy dostaną fladry do ochrony zwierząt przed wilkami (16 sierpnia 2018)Dotacja na wykup gruntów w Biebrzańskim Parku Narodowym (07 sierpnia 2018)Tatrzański Park Narodowy otrzymał dotację na wykup gruntów (31 lipca 2018)Termin na zgłoszenia do konkursu EKOLAURY przedłużony (17 lipca 2018)50 mln zł na ochronę bioróżnorodności (16 lipca 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony