Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

KE proponuje zmianę w dyrektywie WEEE. Powodem wyrok TSUE

Dyrektywa ws. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie zmieniona w zakresie dotyczącym zagospodarowania odpadów z paneli fotowoltaicznych. KE opublikowała wniosek w tej sprawie, a do 4 kwietnia br. trwać będą konsultacje.

   Powrót       21 lutego 2023       Energia   

Komisja Europejska skierowała do konsultacji projekt nowelizacji dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Jak czytamy we wniosku KE, zaproponowane zmiany mają związek z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który stwierdził częściową nieważność zapisów dyrektywy WEEE. Zakwestionowane przepisy dotyczą finansowania kosztów zagospodarowania odpadów z paneli fotowoltaicznych, w tym także ich recyklingu.

- Niniejszy wniosek ma na celu zmianę art. 12 ust. 1, 3 i 4, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 dyrektywy WEEE w ramach działań następczych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-181/20. Przepisy te dotyczą zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która jest kluczową zasadą dyrektywy WEEE, zapisaną już w pierwszej dyrektywie 2002/96/WE i służącą do realizacji zasady „zanieczyszczający płaci” zapisanej w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wskazuje KE.

Czytaj też: Panele fotowoltaiczne a recykling. Kto będzie je przetwarzał?

Jak wyjaśniono, TSUE w wyroku z 25 stycznia br. stwierdził częściową nieważność art. 13 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE z powodu nieuzasadnionego skutku wstecznego. Przepis ten wymaga bowiem od państw członkowskich nałożenie na producentów PV finansowania kosztów zagospodarowania odpadów z paneli fotowoltaicznych wprowadzonych na rynek w okresie od 13 sierpnia 2005 r. do 13 sierpnia 2012 r., czyli okresu sprzed wejścia w życie przedmiotowej dyrektywy. Ponadto dyrektywą z 2012 r. na szerszą skalę wprowadzono tzw. otwarty zakres stosowania (począwszy od 15 sierpnia 2018 r., zmieniając w tym względzie zakres stosowania wcześniejszej dyrektywy 2002/96/WE).

Propozycja zmian

Proponowane przez KE zmiany mają na celu precyzyjne określenie momentu, od którego producenci PV oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego zobligowani są do zapewnienia finansowania kosztów zbierania, przetwarzania, odzysku i przyjaznego dla środowiska unieszkodliwiania paneli fotowoltaicznych.

- W szczególności w przepisie tym wyjaśnia się, że producenci paneli fotowoltaicznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż gospodarstwa domowe zapewniają co najmniej finansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku i przyjaznego dla środowiska unieszkodliwiania WEEE powstałego z paneli fotowoltaicznych, jeżeli te panele fotowoltaiczne wprowadzono do obrotu po 13 sierpnia 2012 r. Wyjaśnia się w nim również, że producenci urządzeń elektrycznych i elektronicznych (EEE) objętego „otwartym zakresem stosowania” przeznaczonego dla użytkowników innych niż gospodarstwa domowe zapewniają finansowanie wyżej wymienionych kosztów WEEE powstałego z takiego EEE, w przypadku gdy został on wprowadzony do obrotu po 15 sierpnia 2018 r. – czytamy.

Do 4 kwietnia br. KE prowadzić będzie konsultacje ws. zmian dyrektywy WEEE. Uwagi w tej sprawie można zgłaszać za pośrednictwem tej strony.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Po pierwsze agro, po drugie fotowoltaika. Co wynika z badań nad AgroPV? (02 czerwca 2023)IEA: OZE na drodze do pobicia kolejnych rekordów (01 czerwca 2023)Wstrzymać słońce? Prezes IEO: do 2025 r. tempo rozwoju fotowoltaiki nie spadnie (30 maja 2023)PSE potwierdza:Wytwórcy energii fotowoltaicznej otrzymają rekompensaty (25 maja 2023)Rynek fotowoltaiki w Polsce. 1700 instalacji PV dziennie w 2022 r. i prognozy 18,5 GW na koniec 2023 r. (24 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony