Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Dyrektywa ws. jakości wody pitnej. Do połowy listopada można opiniować akty delegowane

   Powrót       24 października 2023       Woda   

Dyrektywa ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dyrektywa 2020/2184) to szereg istotnych zmian na horyzoncie. Jak pisaliśmy w artykule Polska łapie opóźnienie we wdrożeniu przepisów dotyczących jakości wody pitnej, Komisja Europejska wezwała Polskę – obok innych krajów - do przyspieszenia prac nad implementacją zapisów dyrektywy. Termin wdrożenia minął w styczniu br. Przepisy miały być wprowadzone poprzez nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. W czerwcu projekt utknął w Komitecie ds. Europejskich i nie doczekał się finału prac.

Tymczasem na szczeblu unijnym działania postępują. Znane są już projekty wszystkich sześciu aktów wykonawczych powyższej dyrektywy. Obecnie trwają ich konsultacje. Wypowiadać się mogą zarówno przedstawiciele administracji, biznesu, jak i zwykli obywatele.

Najnowsze materiały ze strony Komisji Europejskiej, które można konsultować do 16 listopada br., to m.in. tabela z wykazem konkretnych substancji. Chodzi o przewidywany w ramach dyrektywy tzw. pozytywny wykaz substancji, związków i składników wyjściowych(1). Te będą dopuszczone do użytku w procesach wytwarzania materiałów i produktów, które mają kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Substancje, które nie znajdą się na liście, nie zostaną dopuszczone do użycia we wspomnianych procesach. Lista obejmuje ponad 2000 substancji i wyszczególnia ich funkcje oraz zastosowanie. Poza nią trwa opiniowanie metodologii testowania i zatwierdzania substancji na niej figurujących(2). Konsultacje obejmują też akt regulujący procedurę oceny zgodności produktów, mających kontakt z wodą pitną(3).

Ostatni przepis wykonawczy określa metodologie testowania i zatwierdzania materiałów końcowych (ang. final materials), stosowanych w takich produktach(4). „Tylko przetestowane i zaakceptowane materiały końcowe mogą być stosowane w produktach mających kontakt z wodą pitną” – czytamy na stronach KE.

Oznakowanie do 2026 r.

Otwierające powyższą serię pozostałe dwa dokumenty opublikowano w ub. tygodniu, z terminem konsultacji do 13 listopada br. Pierwszy dotyczy sposobu oznakowania produktów, które dopuszczone będą do kontaktu z wodą pitną. Zgodnie z projektem nowe oznakowanie miałoby zostać wdrożone do końca 2026 r.(5) Drugi projekt wskazuje zasady dodawania i usuwania substancji ze wspomnianego pozytywnego wykazu(6).

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Konsultacje listy dostępne tutaj:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13896-Drinking-water-establishing-the-European-positive-lists-of-starting-substances-compositions-and-constituents_en
2/ Konsultacje dot. metodologii testowania substancji wyjściowych zatwierdzanych do kontaktu z wodą pitną:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13894-Drinking-water-methodologies-for-testing-accepting-substances-compositions-constituents-in-European-positive-lists_en
3/ Konsultacje dot. oceny zgodności:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13895-Drinking-water-conformity-assessment-procedure-for-products-that-come-into-contact-with-drinking-water_en
4/ Konsultacje dot. materiałów przeznaczonych do ostatecznego kontaktu z wodą pitną:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13893-Drinking-water-procedure-and-methodologies-for-testing-and-accepting-final-materials_en
5/ Konsultacje możliwe są na stronach KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13713-Drinking-water-Marking-of-products-in-contact-with-drinking-water_en
6/ Konsultacje dot. procedury pozytywnej listy substancji wyjściowych:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13712-Drinking-water-Adding-or-removing-starting-substances-compositions-or-constituents-from-the-European-positive-lists_en

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Magdalena Żmuda na stanowisku Zastępcy Prezesa PGW WP ds. Usług Wodnych (17 maja 2024)Konferencja programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Sandomierz (15 maja 2024)Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Ponad 3,5 mld zł z funduszy europejskich na gospodarkę wodną. Podsumowanie Wód Polskich (10 maja 2024)W wodociągach w Lewinie Kłodzkim wykryto bakterię zgorzeli gazowej. Dolnośląskie (09 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony