Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Energetyka jądrowa szkoli i poszukuje

Rozwój polskiej energetyki jądrowej jest ściśle związany z edukacją społeczeństwa oraz przygotowaniem kadry ekspertów. Już teraz branża poszukuje tysięcy pracowników. W odpowiedzi uczelnie otwierają nowe kierunki studiów.

   Powrót       23 maja 2017       Energia   

O energetyce jądrowej mówi się w Polsce wciąż pod kątem planów, jednak jej rozwój nie będzie możliwy, jeśli odpowiednio wcześnie nie zostanie przygotowana kadra naukowa i potencjalni pracownicy przyszłych elektrowni. Temat wymiany doświadczeń edukacyjnych między Polską a Francją, europejskim potentatem energetyki jądrowej, był przedmiotem seminarium w Ministerstwie Energii, które odbyło się 16 maja 2017 roku.

Edukacja remedium na brak zaufania

Spotkanie otworzył Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, który podkreślił rolę wczesnego kształcenia grup zawodowych w ramach programu jądrowego. - Opracowaliśmy Ramowe Plany Rozwoju Zasobów Ludzkich na Potrzeby Energetyki Jądrowej – powiedział Piotrowski. - We współpracy z francuskim CEA zorganizowaliśmy program kształcenia nauczycieli w zakresie energetyki jądrowej – dodał. O roli edukacji w planowaniu przyszłych inwestycji jądrowych mówili także goście z Francji, w której 70 proc. energii pochodzi z elektrowni jądrowych.

Ponadto eksperci nawiązali do powszechnych skojarzeń energii z atomu z katastrofami w Czarnobylu czy Fukushimie. - Edukacja jest najważniejsza, jeśli mówimy o energetyce jądrowej – powiedział Yves Brechet, Wysoki Komisarz Francji ds. Energetyki Jądrowej. – Brak zaufania do energii jądrowej jest związany z tym, że rozłożenie inwestycji w czasie jest zupełnie inne niż w przypadku innych źródeł energii – dodał Brechet.

Energetyka jądrowa w Polsce

Energetyka jądrowa polega na uzyskaniu energii z rozszczepienia ciężkich jąder pierwiastków, głównie uranu. Pierwsza Polska elektrownia atomowa miała powstać pod koniec XX wieku w Żarnowcu. Obecnie prowadzone są badania lokalizacyjne pod kolejny projekt elektrowni. Według szacunków pierwsze bloki mają stanąć po 2025 roku.

Oferta kształcenia w Polsce

Jednostką prowadzącą działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą w obszarze energetyki jądrowej jest Katedra Energetyki Jądrowej AGH. Pracownicy katedry prowadzą zajęcia z energetyki jądrowej na studiach I i II stopnia na kierunku energetyka na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Ważnym elementem, na który zwraca się uwagę na studiach w Katedrze, jest nacisk na współpracę międzynarodową.

Politechnika Śląska na studiach II stopnia na kierunku energetyka oferuje specjalizację energetyka jądrowa. W ostatnich latach pojawiło się także kilka ofert studiów podyplomowych, realizowanych głównie na uczelniach technicznych. Podyplomowo energetykę jądrową można studiować na Politechnice Warszawskiej, Gdańskiej oraz Wrocławskiej, w tej ostatniej pierwsza rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2017.

Kolejną z ofert kształcenia w dziedzinie energetyki jądrowej jest makrokierunek Energetyka i Chemia Jądrowa, oferowany wspólnie przez Wydziały Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów prowadzone są studia I i II stopnia.

Przewiduje się, że absolwenci wymienionych kierunków znajdą zatrudnienie w elektrowniach jądrowych na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej, Państwowej Agencji Atomistyki, organach administracji centralnej związanych z energetyką jądrową i zarządzaniem odpadami oraz w instytucjach naukowo-badawczych.

Potrzeba kilku tysięcy pracowników

Już teraz na rynku poszukiwani są specjaliści ds. oszacowania rynku czy analizy infrastruktury. Szacuje się, że obecnie jest zapotrzebowanie na około tysiąc inżynierów oraz 2-3 tysiące pracowników innych specjalności chcących pracować w fazie projektowania pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Będą potrzebni m.in. kandydaci na stanowiska kontraktorów oraz konstruktorów bloków energetycznych.

Obecnie nowi pracownicy szkoleni są poprzez pozyskiwanie niezbędnych informacji w miejscu pracy bezpośrednio od doświadczonych partnerów - w przypadku energetyki jądrowej także tych zagranicznych - czyli tzw. on job training.

Natalia Rytelewska-Chilczuk: Dziennikarz, specjalista ds. ochrony środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tauron zapewni miejsca pracy dla załóg w razie wyłączenia bloków węglowych (14 czerwca 2024)Czy powstanie Akademia Wiatrowo-Fotowoltaiczna? Transformacja w oparciu o wiatr na konferencji PSEW (10 czerwca 2024)Decyzja zasadnicza MKiŚ dot. budowy elektrowni jądrowej z zastosowaniem reaktorów modułowych typu SMR (14 maja 2024)Opcja atomowa (29 stycznia 2024)Krajowy "Plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej" zatwierdzony przez MKiŚ (08 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony