Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Standardy energooszczędności w bibliotekach – spotkania informacyjne

   Powrót       19 września 2023       Energia   

Efektywne energetycznie biblioteki mają większe szanse na dofinansowanie. Wnioskodawcy oraz beneficjenci programu „Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025” mogą wziąć udział w bezpłatnych spotkaniach z ekspertem, który przybliży uczestnikom preferowany w konkursie standard energooszczędności. Spotkania odbędą się online 20 września br. o godz. 9:30 oraz 28 września o 10:00.

Realizowany przez Instytut Książki w Krakowie program mieści się w poświęconym inwestycjom w infrastrukturę bibliotek publicznych jednym z czterech priorytetowych obszarów wsparcia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Jak czytamy w regulaminie, Kierunek ma wzmocnić potencjał publicznych bibliotek w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich do 100 tys. mieszkańców. (1)Służy temu dostosowanie bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek do współczesnych standardów, stworzenie właściwych warunków lokalowych i technicznych, a także podniesienie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych m.in. poprzez lepszą aranżację przestrzeni(2).W ogłoszonym konkursie samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, mogą ubiegać się o środki na dofinansowanie stosownych projektów – budowy, remontów, czy adaptacji obiektów bibliotecznych oraz ich wyposażenia. Wnioskodawców obowiązuje wkład własny o wysokości określonej w regulaminie.

Energooszczędność w publicznych bibliotekach

Jednym z preferowanych standardów, których spełnienie odbija się na przyjętej punktacji, jest energooszczędność objętych dofinansowaniem budynków. Zgodnie z regulaminem konkursu, wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ma wynosić EP=45 kWh/m2/rok. Weryfikacja może nastąpić poprzez kontrolę na miejscu w okresie realizacji zadania, na dzień zakończenia zadania i w okresie trwałości projektu. Zastosowanie standardu komentuje Łukasz Jarocki z Instytutu Książki: - Zależy nam, aby obiekty biblioteczne, które powstają w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa były nie tylko nowoczesnymi instytucjami kultury, z bogatą ofertą proczytelniczą czy multimedialną, ale także przyjazne dla środowiska – mówi Jarocki. – Wpisanie standardu w regulamin programu jest ważnym sygnałem dla wnioskodawców. Pokazuje, że powstanie budynków energooszczędnych, wpływających na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł upowszechnia się i sprzyja ochronie środowiska oraz że to istotny element inwestycji, który trzeba wziąć pod uwagę przy jej planowaniu i realizacji – dodaje.

Z informacji podanej przez serwis samorządowy PAP wynika, że wiele placówek aplikujących do programu ma problem z osiągnięciem zadeklarowanego standardu(3). Łukasz Jarocki komentuje, że nie wszyscy wnioskodawcy znają tematykę energooszczędności, błędnie szacują możliwości wykonania standardu na dzień zakończenia zadania lub deklarują osiągnięcie standardu bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistami. Zaproponowane spotkania online pt. „Podstawy techniczne i prawne dotyczące realizacji standardu energooszczędności budynków wg. regulaminu konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Infrastruktura bibliotek 2021-2025” mają rozjaśnić wątpliwości, zwiększyć wiedzę uczestników oraz pokazać im dostępne rozwiązania. Poprowadzi je Mirosław Piękny - mgr inżynierii środowiska oraz członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych z uprawnieniami do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków.

Spotkania są bezpłatne, a uczestnicy będą mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym. Obowiązują wcześniejsze zapisy, które należy zgłaszać na adres a.kurtek@instytuskazki.pl , zaznaczając w wiadomości wybrany termin spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szymon Majewski: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Więcej pod linkiem
https://instytutksiazki.pl/files/upload/files/ZATWIERDZONY_Regulamin%20Infrastruktura%20Bibliotek%202021-2025.pdf
2/ Więcej pod linkiem:
https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,infrastruktura-bibliotek-2021-2025,82.html
3/ Więcej pod linkiem:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jak-spelnic-standard-energooszczednosci-w-infrastrukturze-bibliotek-2021-2025

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polskie cele redukcji emisji poniżej unijnego 17,7%. Komisja Europejska a NECPS (30 kwietnia 2024)„Nie ryzykujmy spowolnienia termomodernizacji”. POBE o Czystym Powietrzu (24 kwietnia 2024)Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)Za 1.5 roku może zabraknąć środków na „Czyste Powietrze”. PAS (17 kwietnia 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony