Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Parlament domaga się wprowadzenia granicznej „opłaty węglowej” od importu

   Powrót       12 marca 2021       Powietrze i klimat   

Osiągniecie celu większej redukcji emisji w UE w taki sposób, by nie prowadziło to do "ucieczki emisji", wymaga - zdaniem eurodeputowanych - wprowadzenia opłaty (cła lub podatku) od importu niektórych towarów z krajów, w których obowiązują niższe wymogi ograniczania emisji.

W środę Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie mechanizmu dostosowania opłat na granicach Unii Europejskiej (CBAM). Unijne przepisy powinny być zgodne z zasadami WTO(1). Rezolucje poparło 444 posłów, 70 głosowało przeciw, a 181 wstrzymało się od głosu. W rezolucji znalazło się zastrzeżenie, że ambitne zamierzenia UE w zakresie zmian klimatycznych nie mogą prowadzić do "ucieczki emisji", ponieważ podejmowane w skali świata wysiłki na rzecz ochrony klimatu nie przyniosą oczekiwanych skutków, jeśli produkcja UE zostanie po prostu przeniesiona do tych krajów spoza UE, w których obowiązują mniej restrykcyjne przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj: [Wywiad] Z jakimi konsekwencjami wiązałoby się wprowadzenie podatku granicznego od emisji?

Posłowie popierają zatem wprowadzenie opłaty granicznej na niektóre towary importowane przez UE z krajów, w których obowiązują niższe wymogi ograniczania emisji. Import takich produktów to de facto import do UE emisji powstałych w procesie ich wytwarzania. Ustanowienie takiego mechanizmu wyrównawczego tworzyłoby równe warunki konkurencji w skali globalnej, a także zachętę dla przemysłu zarówno unijnego, jak i pozaunijnego do dekarbonizacji zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego.

Posłowie podkreślają, że system opłat powinien być zgodny z zasadami WTO i nie może być nadużywany jako narzędzie wzmacniania protekcjonizmu. Aby te warunki zostały spełnione, mechanizm wyrównawczy musi być zaprojektowany specjalnie do realizacji celów klimatycznych. Wygenerowane przychody powinny być wykorzystane jako część koszyka dochodów własnych, które zasilą budżet finansujący cele Zielonego Ładu w ramach budżetu UE.

Mechanizm będzie powiązany ze zreformowanym EU ETS

Nowy mechanizm powinien być częścią szerszej strategii przemysłowej UE i obejmować cały import produktów i towarów objętych unijnym systemem ETS. Posłowie uważają, że już do 2023 r., po przeprowadzeniu oceny skutków, powinien on objąć sektor energetyczny i energochłonne sektory przemysłowe, takie jak cement, stal, aluminium, rafinerie ropy naftowej, papier, szkło, chemikalia i nawozy, które nadal otrzymują znaczne bezpłatne przydziały prawa do emisji, choć odpowiadają za 94 proc. emisji przemysłowych w UE.

Powiązanie opłat za emisje dwutlenku węgla (wprowadzonych przez CBAM) z ceną uprawnień do emisji CO2 (w ramach ETS) pomoże przeciwdziałać ucieczce emisji - uważają posłowie. Podkreślają jednak, że CBAM nie powinien prowadzić do podwójnej ochrony przedsiębiorstw w UE.

- Mechanizm dostosowania opłat granicznych za emisje CO2 jest świetną okazją do pogodzenia kwestii związanych z klimatem, przemysłem, zatrudnieniem, odpornością klimatyczną, suwerennością i relokacją. Musimy przestać być naiwni i nałożyć taką samą cenę emisji dwutlenku węgla na produkty, niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane w UE, czy poza nią, aby sektory emitujące najwięcej zanieczyszczeń również odegrały swoją rolę w walce ze zmianami klimatu i wprowadziły innowacje prowadzące do zerowej emisji dwutlenku węgla. To właśnie pod tym warunkiem będziemy mogli próbować utrzymać się jak najbliżej zakładanego progu ocieplenia do 1,5 st. C, którego nie wolno nam przekroczyć, zachęcając jednocześnie naszych partnerów handlowych do podporzadkowania się temu samego wymogowi, jeśli chcą wejść na rynek europejski – powiedział po głosowaniu sprawozdawca parlamentarny Yannick Jadot (Greens/EFA, FR).

Dalsze kroki

Oczekuje się, że w drugim kwartale 2021 r. Komisja przedstawi projekt przepisów w sprawie węglowej opłaty wyrównawczej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a także projekt dotyczący sposobu uwzględnienia uzyskanych dzięki opłacie węglowej dochodów w finansowaniu budżetu UE.

Czytaj: Cztery prowincje Kanady z podatkiem węglowym. Jednocześnie naukowcy publikują alarmujący raport nt. klimatu

Źródło: Parlament Europejski

Przypisy

1/ World Trade Organization (WTO) – Światowa Organizacja Handlu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Odejście od węgla w Polsce do 2049 r. potwierdzone – czyli świat sobie, a Polska sobie (23 kwietnia 2021)Cel Giga PV: Położyć kres dominacji chińskich firm na rynku ogniw fotowoltaicznych (21 stycznia 2021)Z jakimi konsekwencjami wiązałoby się wprowadzenie podatku granicznego od emisji? (09 września 2020)Timmermans: UE nie zawaha się chronić swego przemysłu podatkiem węglowym (10 grudnia 2019)Pomysł opodatkowania „importowanego" śladu węglowego (14 maja 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony