Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.05.2021 14 maja 2021

Europarlament zaakceptuje porozumienie o wieloletnim budżecie UE tylko po wprowadzeniu ulepszeń

   Powrót       24 lipca 2020       Zrównoważony rozwój   

Mandat do negocjacji z Radą, aby ulepszyć porozumienie w sprawie wieloletniego budżetu, został przyjęty znaczną większością głosów. Fundusz Odbudowy jest "historycznym posunięciem", ale długoterminowe priorytety UE, takie jak Zielony Ład i Agenda Cyfrowa, są zagrożone, uważają posłowie.

W rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat konkluzji nadzwyczajnej Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca 2020 r., przyjętej 465 głosami do 150, przy 67 wstrzymujących się od głosu, posłowie składają hołd ofiarom koronawirusa oraz wszystkim zaangażowanym w walkę z pandemią. Podkreślają oni, że obywatele UE są zobowiązani, jako w spólnota, do okazywania solidarności.

Czytaj: Budżet unijny 2021-2027 silnie powiązany z ochroną klimatu. Mniej pieniędzy dla regionów górniczych

Pozytywny krok w stronę odbudowy gospodarczej, nieadekwatny w dłuższym terminie

W tekście, który jest jednocześnie parlamentarnym stanowiskiem w nadchodzących negocjacjach dotyczących przyszłego finansowania UE oraz odbudowy gospodarczej, Parlament z zadowoleniem przyjmuje porozumiecie unijnych liderów w sprawie Funduszu Odbudowy, zgodnie z majowym wnioskiem Parlamentu, nazywając utworzenie instrumentu na rzecz odbudowy „historycznym krokiem dla UE”. Posłowie ubolewają jednak z powodu „poważnych cięć komponentów dotacji, które zaburzają równowagę między dotacjami i pożyczkami” oraz wzywają do pełnego zaangażowanie PE w Instrument na rzecz Odbudowy, w którym nie ma formalnej roli dla demokratycznie wybranych członków Parlamentu Europejskiego.

Posłowie nie akceptują cięć dokonanych w wieloletnim budżecie, dotyczących zorientowanych na przyszłość programów oraz uważają, że cięcia te „osłabią podstawy zrównoważonej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”. Przewodnie programy UE związane z ochroną klimatu, transformacja cyfrową, ochroną zdrowia, młodzieżą, kulturą, badaniami oraz zarządzaniem granicami są zagrożone „natychmiastowym obniżenie środków na 2021 r., w stosunku do 2020 r.”. Ponadto, budżet UE, począwszy do 2024 r., będzie jako całość niższy od budżetu na rok 2020, co zagraża realizacji zobowiązań i priorytetów UE.

W związku z tym Parlament nie akceptuje porozumienia politycznego Rady Europejskiej w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w jego obecnym kształcie i "nie zatwierdzi automatycznie faktów dokonanych”. Posłowie są "gotowi wstrzymać swoją zgodę" na długoterminowy budżet UE - wieloletnie ramy finansowe (WRF), do czasu osiągnięcia zadowalającego porozumienia w nadchodzących negocjacjach między Parlamentem i Radą, najlepiej najpóźniej do końca października, w celu sprawnego rozpoczęcia programów UE od 2021 r.

Jeśli jednak nowe WRF nie zostaną przyjęte na czas, posłowie przypominają, że w art. 312 ust. 4 TFUE „przewidziano tymczasowe przedłużenie obowiązywania pułapu i innych przepisów z ostatniego roku obowiązywania obecnych ram, zarówno z prawnego, jak i politycznego punktu widzenia plan awaryjny dotyczący WRF jest w pełni zgodny z planem odbudowy i przyjęciem programów związanych z nowymi WRF”.

Praworządność

Parlament głęboko ubolewa, że „Rada Europejska znacznie osłabiła dążenie Komisji i Parlamentu do tego, aby w WRF i Instrumencie Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (NGEU) stanąć na straży praworządności, praw podstawowych i demokracji”, przypominając, że Parlament będzie współdecydować przy rozporządzeniu dotyczącym praworządności.

Nowe źródła przychodów UE i spłata zadłużenia

Posłowie przypomnieli, że nie wyrażą zgody na WRF „bez porozumienia w sprawie reformy systemu zasobów własnych UE, obejmującej wprowadzenie do końca trwania WRF na lata 2021–2027 koszyka nowych zasobów własnych, który jest konieczny do pokrycia przynajmniej kosztów związanych z Instrumentem UE na rzecz Odbudowy”.

Uważają oni, że „szefowie państw i rządów UE nie zdołali rozwiązać problemu planu spłaty w ramach instrumentu na rzecz odbudowy; przypomina, że istnieją tylko trzy możliwości, aby to uczynić: dalsze cięcia w programach, zwiększenie wkładu państw członkowskich lub utworzenie nowych zasobów własnych”, podkreślając, że tylko trzecia z nich będzie zaakceptowana przez Parlament.

Niezbędna rewizja śródokresowa

Parlament chce, aby „prawnie wiążąca śródokresowa rewizja WRF weszła w życie najpóźniej do końca 2024 roku”, podkreśla, że musi ona dotyczyć min.: pułapów na okres 2025–2027, wprowadzenia dodatkowych zasobów własnych i wdrożenia celów w dziedzinie klimatu i różnorodności biologicznej.

Źródło: Parlament Europejski

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Komisja środowiska PE poparła podwyższenie celu ograniczenia emisji do 2030 r. (11 maja 2021)Unijne wsparcie napędza rozwój samorządów. O jakich kwotach mowa? (06 maja 2021)Ambasadorowie państw UE przyjęli porozumienie o zwiększeniu celu redukcji emisji do 2030 r. (06 maja 2021)NCBR: trzech wykonawców w projekcie „oczyszczalni przyszłości” (30 kwietnia 2021)Parafowano umowę społeczną dla górnictwa (29 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony