Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.03.2024 02 marca 2024

Jak Europejski Zielony Ład wpłynie na cele redukcyjne i ceny uprawnień do emisji CO2?

Przyjęcie wyższego celu redukcyjnego będzie skutkowało znaczącym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 w systemie EU ETS. Wzrost ceny przyspieszy z kolei proces wycofywania paliw kopalnych na rzecz OZE – wynika z analizy IOŚ-PIB.

   Powrót       06 marca 2020       Ryzyko środowiskowe   

Instytut Ochrony Środowiska PIB zaprezentował wyniki najnowszej analizy przygotowanej w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL pt. „Zmiana celów redukcyjnych i cen uprawnień do emisji wynikająca z komunikatu “Europejski Zielony Ład”.

Analiza nabiera szczególnego znaczenia w kontekście konieczności realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz wyzwań dotyczących sprawiedliwej transformacji. Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zaostrzenia polityki klimatyczno–energetycznej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i właśnie ogłoszonego nowego projektu Europejskiego Prawa Klimatycznego będą miały bardzo duży wpływ na europejskie sektory przemysłowe i energetyczne, które poniosą bardzo wysokie koszty tej transformacji. Dotknie to w szczególności Polskę, której energetyka opiera się na paliwach kopalnych.

Więcej o prawie klimatycznym pisaliśmy tutaj.

W publikacji przeanalizowano, w jaki sposób podwyższenie celu redukcyjnego na 2030 r. do poziomu 50 proc. oraz 55 proc. z obowiązującego obecnie 40 proc. może wpłynąć na zmianę redukcji emisji. Dotyczy to zarówno sektorów objętych europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), jak i znajdujących się poza tym systemem, tzn. w obszarze non-ETS. Zbadano również, jak podniesienie celu redukcyjnego na 2030 r. wpływa na wzrost cen uprawnień EUA(1) (z ang. European Union Allowances).

Poniżej najważniejsze wnioski płynące z analizy.

Dla EU ETS:

  • Przyjęcie wyższego celu redukcyjnego niż obecnie obowiązujący w UE 40 proc. cel do 2030 r. będzie skutkowało znaczącym wzrostem cen uprawnień do emisji w systemie EU ETS. Przyjęcie 50 proc. celu redukcyjnego dla UE, będzie powodować wzrost ceny uprawnień do poziomu 34 euro/EUA w 2025 r. i 52 euro/EUA w 2030 r. Natomiast konsekwencją zwiększenia celu redukcji emisji do poziomu 55 proc., będzie wzrost ceny uprawnień do 41 euro/EUA w 2025 r. i 76 euro/EUA w 2030 r.
  • Przewidywany wzrost kosztów zakupu uprawnień dla unijnych instalacji objętych systemem EU ETS na aukcjach przy zwiększonych celach redukcyjnych w całej UE wynosiłby w 2030 r. od 10 mld euro do 18 mld euro odpowiednio dla 50 proc. i 55 proc. celu redukcyjnego.
  • Nowe cele redukcyjne spowodują również spadek liczby uprawnień EUA do zera ok 2042-2045 r. (odpowiednio dla 50 proc. i 55 proc. celu redukcyjnego). Jest to skutek podwyższenia liniowego wskaźnika redukcji (LRF) z obowiązującego obecnie 2,2 proc. na 3,2 proc. lub na 3,7 proc. Oznacza to, że w systemie nie będzie wprowadzanych żadnych nowych uprawnień na aukcjach oraz przydzielanych bezpłatnych uprawnień sektorom przemysłowym. Tym samym nie będą również generowane przychody do budżetów poszczególnych państw z tytułu sprzedaży EUA.
  • Dodatkowo wzrost ceny uprawnień w największym stopniu wpłynie na sektor energetyczny w UE, co będzie skutkowało szybszym wycofywaniem paliw kopalnych z produkcji energii elektrycznej i zastępowaniem ich głównie przez odnawialne źródła energii. Szacuje się spadek udziału paliw kopalnych w wytwarzaniu energii o 18 proc. i 30 proc. odpowiednio dla 50 proc. i 55 proc. celu redukcyjnego.

Dla Non-ETS:

  • W sektorach non-ETS konieczne będzie ustalenie nowego podziału obciążeń pomiędzy państwami członkowskimi, czyli ustalenia nowych celów redukcyjnych na 2030 r. Przełoży się to na zmniejszenie krajowych limitów emisji AEA (z ang. Annual Emission Allocation). Ze względu na zaostrzenie tempa spadku redukcji będzie to m.in. skutkować zmniejszeniem krajowych limitów emisji AEA. W okresie 2021-2030 średnie zmniejszenie limitów w państwach członkowskich wyniosłoby od 9 proc. do 14 proc. (odpowiednio dla 50 proc. i 55 proc. celu redukcyjnego). W przypadku Polski średni spadek limitu emisji w non-ETS w tym okresie będzie wynosił odpowiednio 2 proc. i 5 proc.
  • Obecnie obowiązujący cel redukcyjny w Polsce w sektorach non-ETS wynosi -7 proc. w stosunku do emisji z 2005 r. Jest to ambitny cel biorąc pod uwagę, że w okresie 2013-2020 Polska ma prawo zwiększyć emisje w non-ETS o +14 proc. w stosunku do 2005 r. Tym samym osiągnięcie w 2030 r. jeszcze wyższych celów redukcyjnych, które dla Polski wynoszą odpowiednio -11 proc. i -16 proc. (dla 50 proc. i 55 proc. celu redukcyjnego) może być ogromnym wyzwaniem. Emisje w non-ETS pochodzą głównie z transportu, spalania paliw w sektorze komunalnym i rolnictwa. Aby Polska realizowała ambitne cele redukcyjne w obszarze non-ETS, niezbędny będzie, m.in. szybki rozwój elektromobilności.

Pełna analiza w języku polskim dostępna jest tutaj.

Analiza powstała w ramach realizacji projektu LIFE Climate CAKE PL. Projekt dofinansowano ze środków UE w ramach programu LIFE oraz ze środków NFOŚiGW.

Źródło: IOŚ-PIB

Przypisy

1/ Uprawnienia EUA wydawane są operatorom instalacji stacjonarnych i służą do rozliczania emisji w systemie EU ETS i stanowią odstępstwo od zasady pełnego aukcjoningu, czyli sprzedaży wszystkich uprawnień do emisji zapewniających spełnienie celu redukcyjnego. 1 EUA = 1 t CO2 ekw.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Koszt wojennych emisji GHG to prawie 10 mld dolarów. Klimatyczne konsekwencje inwazji (26 lutego 2024)Poprawa efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym. Od czego zacząć? (26 lutego 2024)Uprawnienia do emisji już niedługo w sektorze budynków i transportu. ETS2 a efektywność energetyczna (23 lutego 2024)Niemcy biorą się za dekarbonizację w przemyśle. KE akceptuje program pomocy publicznej (19 lutego 2024)Dekarbonizacja w 11 lat. Co rekomenduje Rada BEiK (16 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony