Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Jak podmioty notowane na polskiej giełdzie radzą sobie z raportowaniem w obszarze klimatu?

Które firmy zwracają coraz większą uwagę na aspekty klimatyczne w swojej działalności? Jak wynika z przeprowadzonej analizy, to m.in. podmioty z sektora finansów – banki i ubezpieczyciele.

   Powrót       04 sierpnia 2022       Zrównoważony rozwój   

W ramach badania(1) „Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego Polska 2022” eksperci EY przeanalizowali roczne raporty kilkudziesięciu spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Przeanalizowano jakość informacji ujawnianych w raportach rocznych za 2021 r., ocenie poddano także zgodność z tzw. rekomendacjami TCFD (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures), czyli uznawanych na całym świecie standardów kompleksowego zarządzania kwestiami klimatycznymi oraz ich raportowania. Standardy te obejmują 11 rekomendacji ujętych w 4 kategoriach: Ład korporacyjny, Strategia, Zarządzanie ryzykiem, Wskaźniki i cele.

Analizie poddano firmy działające w sektorach, które według TCFD są najbardziej narażone na ryzyko klimatyczne – tj. sektor finansowy reprezentowany przez banki i ubezpieczycieli (łącznie 10 podmiotów) oraz sektor niefinansowy, reprezentowany przez podmioty z następujących branż: rolnictwo, żywność oraz produkty leśne, energia, materiały i budownictwo oraz transport (łącznie 40 podmiotów). Analizie poddano także  9 podmiotów z indeksu WIG20(2), które nie są zawarte w wyszczególnionych sektorach.

Czytaj też: Przygotowania do raportowania niefinansowego. Od czego zacząć?

Wyniki badania

Jak wynika z przeprowadzonego badania, polskie podmioty notowane na giełdzie  tylko częściowo zastosowały rekomendacje TCFD, uzyskując średnią ocenę 64% dla wskaźnika „zgodność” oraz 28% dla wskaźnika „jakość”. W porównaniu do 2020 r. oznacza to wzrost o 7 punktów procentowych w obszarze zgodności i 1 punkt procentowy w obszarze jakości.

Uzyskane wartości były jednak zróżnicowane w poszczególnych sektorach ujętych w badaniu.  Najlepszy wynik odnotowały podmioty z indeksu WIG20 – 87% (zgodność) i 39% (jakość). Zbliżone wyniki uzyskano w sektorze finansowym (banki i ubezpieczyciele) – 82% (zgodność) i 35% (jakość).

Te przedsiębiorstwa – czytamy w raporcie - są świadome swojego znaczenia i konieczności współpracy z rynkiem przy transformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej. - Dlatego coraz bardziej uwzględniają aspekty klimatyczne w swojej działalności – dodano.

Najgorsze natomiast wyniki odnotowano w sektorze rolnictwa, żywności i produktów leśnych - 39% (zgodność) i 15% (jakość) oraz w sektorze transportu – 41% (zgodność) i 14% (jakość). Szczegóły na grafice obok.

Czytaj też: Banki a finansowanie sektora paliw kopalnych. Skala zjawiska nie maleje

- Wyniki dla poszczególnych kategorii ujawnień rekomendacji TCFD wskazują, że polskie spółki giełdowe najszerzej odniosły się do obszaru Wskaźniki i cele – mimo że tutaj kryteria ujawnień zostały zaostrzone. Coraz więcej organizacji przedstawia informacje dot. wielkości emisji gazów cieplarnianych w zgodzie ze standardem GHG Protocol. Deklarują też przyjęcie celów redukcyjnych, co pozwoliło na osiągniecie wyników 74% dla zgodności oraz 36% dla jakości – wskazano w badaniu. - Jednocześnie stosunkowo wysokie oceny dla ujawnień polskich spółek giełdowych przyznano w obszarze Zarządzanie ryzykiem. Uzyskane wyniki 66% dla zgodności oraz 28% dla jakości wskazują, że coraz więcej organizacji przeprowadza proces identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem klimatycznym, jednak brakuje informacji o powiązaniu go z ogólnym systemem zarządzania ryzykiem w organizacji – dodano.

Jak wskazano, organizacje coraz częściej wskazują zaangażowanie zarządu czy kadry kierowniczej w zarządzanie kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, ujawnienia nie wskazują jednak często, w jaki sposób zarządzanie klimatyczne jest implementowane w działanie organizacji i jej procesy zarządcze.

Czytaj też: Raport Deloitte - firmy deklarują obawy o klimat, ale nie podejmują działań

Obszarem, który stanowi największe wyzwanie dla podmiotów objętych badaniem jest Strategia. – W wyniku zaostrzonych wytycznych, między innymi obejmujących ujawnienia skwantyfikowanego wpływu materializacji obszarów ryzyka klimatycznego na organizację, oceniane podmioty nie sprostały nowym kryteriom. W dalszym ciągu najrzadziej pojawiającym się elementem jest analiza scenariuszowa, pomimo że dokonało jej dwa razy więcej podmiotów w porównaniu z ujawnieniami za 2020 r. – czytamy.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://www.ey.com/pl_pl/climate-change-sustainability-services/barometr-ujawnien-ryzyka-klimatycznego-2022
2/ Indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pierwsze w Polsce studia MBA ESG na Uczelni Łazarskiego - specjalny rabat dla Czytelników Teraz Środowisko (22 września 2023)Wystartowała Akademia Energii! (12 września 2023)Zrównoważone budownictwo w praktyce, czyli innowacje w produkcji materiałów ceramicznych (04 września 2023)Rozwój rynku OZE w Polsce – co go wstrzymuje, a co dopinguje? (23 sierpnia 2023)Qair podpisał 15-letni kontrakt PPA z Żabka Polska Sp. z o.o. (26 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony