Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Fast fashion na celowniku UE. Tekst nowej strategii pojawi się 30 marca 2022 r.

EEA informuje, że w 2020 r. konsumpcja ubrań, tekstyliów domowych i obuwia wyniosła w Europie 6,6 mln ton (15 kg na osobę). Eunomia dodaje, że remedium na fast fashion ma być unijna Strategia dla sektora włókienniczego.

   Powrót       09 marca 2022       Zrównoważony rozwój   

Europa ma zostać pierwszym regionem na świecie, który określi nowe, surowsze zasady dotyczące branży tekstylnej. W tym celu na 30 marca br. Komisja Europejska (KE) zapowiedziała publikację tekstu Strategii dla sektora włókienniczego (ang. Strategy on Sustainable Texiles). Dzięki temu w kolejnych latach ma pojawić się szereg konkretnych wniosków prawnych i inicjatyw obejmujących m.in. zasady projektowania produktów tekstylnych, ich etykietowanie czy zakaz niszczenia towarów. Poziom ambitności założeń Strategii sektora włókienniczego będzie silnie uwarunkowany unijnym zobowiązaniem do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. (względem roku 1990).

Warto przy tym dodać, że zgodnie z ramową dyrektywą ws. odpadów, poszczególne państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia selektywnej zbiórki tekstyliów do 2025 r.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta a branża tekstylna

Niezrównoważona produkcja tekstyliów doprowadza do utraty bioróżnorodności, zwiększonej konsumpcji wody i jej zanieczyszczenia, degradacji ekosystemów, a także emisji gazów cieplarnianych.

Pod koniec lutego br. Eunomia opublikowała raport “Wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym dla tekstyliów dzięki rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP)” (ang. “Driving a Circular Economy for Textiles through Extended Producer Responsibility (EPR)”)(1). W analizie stwierdzono, że globalna i europejska branża tekstylna jest jednym z sektorów przemysłu o najmniejszym zakresie prawnych zobowiązań względem gospodarki odpadami. Autorzy raportu wskazali, że w walce o ograniczenie produkcji odpadów ROP powinna być kluczowym komponentem Strategii UE dla sektora włókienniczego, a koszty za zanieczyszczenia środowiska powinien ponosić producent towarów, a nie - jak dotychczas - jednostki samorządu terytorialnego lub konsumenci.

- Zanieczyszczający płaci. To ważna część europejskiego prawa, któremu umknęła branża tekstylna. Nie płaci się tutaj za góry ubrań, które są spalane lub porzucane w krajach rozwijających się (...) - zauważa Nusa Urbancic, dyrektorka kampanii Change Markets.

Opłaty miałyby na celu zmianę sposobu projektowania ubrań i towarów tekstylnych w taki sposób, by były bardziej trwałe, a po zużyciu - przeznaczane do recyklingu na szerszą skalę niż do tej pory. Zdaniem Eunomia, opłaty w ramach ROP powinny być uzupełnione dodatkowymi zasadami, jak np. zakazem korzystania z niebezpiecznych substancji chemicznych w trakcie produkcji i ustanowieniem minimalnych standardów trwałości produktu.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Treść raportu dostępna pod linkiem:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/11575-driving-CE-textiles-EPR-report.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dzień iluzji nieskończonych zasobów. Dzień Matki Ziemi (22 kwietnia 2024)Debata Rady nt. wniosku KE dot. przeglądu ramowej dyrektywy ws. odpadów (27 marca 2024)Cele redukcyjne poniżej oczekiwań, dobry krok z odpadami zmieszanymi. Głosy ws. rewizji dyrektywy (15 marca 2024)Posłowie chcą zaostrzenia przepisów UE aby ograniczyć marnowanie tekstyliów i żywności (14 marca 2024)ROP na dwa tempa, segregacja BiR i mapa drogowa dla porzuconych odpadów niebezpiecznych (06 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony