Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

Gaz składowiskowy, czyli energia z oparów

Z odzyskanego ze składowisk biogazu wyprodukowano w ub.r. w Polsce prawie 85 tys. GJ ciepła i ponad 105 tys. MWh energii elektrycznej. Barierą w szerszym wykorzystaniu technologii są koszty instalacji i zmiany w systemie zbiórki odpadów komunalnych.

   Powrót       28 października 2019       Odpady   

Powstający na składowiskach odpadów komunalnych gaz składowiskowy to produkt uboczny dekompozycji materii organicznej. Zarówno ze względów bezpieczeństwa eksploatacji, jak i ochrony środowiska odgazowywanie składowisk jest obowiązkiem wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r., poz. 523).

Przyjmuje się, że z jednej tony składowanych odpadów można pozyskać do 250 metrów sześciennych gazu o około 45-65 proc. zawartości metanu(1), od udziału którego z kolei zależna jest wartość energetyczna biogazu. W zależności od proporcji gazów wchodzących w skład gazu składowiskowego, jego wartość energetyczna wahać się będzie w granicach od 19 do 23 MJ/m3(2). Dlaczego więc miejskie zakłady utylizacji odpadów komunalnych nie miałyby wykorzystać tego potencjału energetycznego?

Jakie ilości gazu odzyskuje się ze składowisk odpadów?

- W 2018 roku udało się wydobyć i wykorzystać 7,2 mln metrów sześciennych biogazu, co stanowi bardzo dobry wynik w historii Zakładu i świadczy o wysokiej efektywności całego systemu. Wynik ten jest lepszy w porównaniu do zeszłorocznego, który - co warto zaznaczyć - był dotychczasowym rekordem odzysku i wyniósł 7,055 mln metrów sześciennych – podaje w komunikacie prasowym Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Łącznie w latach 2011-2018 na terenie Zakładu odzyskano blisko 42 mln metrów sześciennych biogazu. Jedynie w latach 2017 i 2018 ze zdeponowanych na składowisku odpadów wytworzono 16,6 tys. MWh energii elektrycznej i 15,6 tys. GJ ciepła.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2018 r. działało 286 składowisk odpadów komunalnych. Z czego 258 było wyposażonych w instalację odgazowywania, a w tym 23 wyposażono w instalacje odgazowywania z odzyskiem energii cieplnej i 68 w instalacje odgazowywania z odzyskiem energii elektrycznej (w pozostałych zastosowano instalacje odgazowywania bez odzysku energii). W ciągu roku w wyniku unieszkodliwiania gazu składowiskowego w instalacjach odgazowywania wyprodukowano 84 800 021,3 MJ energii cieplnej oraz 105 356 970,1 kWh energii elektrycznej.

Potencjał produkcji biogazu składowiskowego

Produkcja biogazu w hałdzie składowiskowej może trwać do 25-30 lat od momentu zdeponowania odpadów na składowisku odpadów. Potencjał ten, jak również jakość i ilość powstałego biogazu, zależna jest jednak od wielu czynników, spośród których najważniejsza jest jakość składowanej frakcji organicznej. - Warto pamiętać jednak, że produkcja biogazu w złożonej masie odpadów stopniowo maleje, co jest związane z naturalnymi procesami biochemicznymi i stopniowo malejącym potencjałem wytwarzania biogazu w tych miejscach. To z kolei związane jest także z faktem, że nie składuje się już odpadów biodegradowalnych – czytamy w komunikacie ZU w Gdańsku.

Kolejną kwestią są nakłady inwestycyjne. Jak czytamy na stronie Unii Producentów i Pracodawców Biogazu, „nakłady inwestycyjne związane z budową i eksploatacją instalacji odgazowywania składowisk są wysokie w porównaniu do wyników związanych z produkcją energii. Pod wieloma względami jest to bardziej ekologiczne niż biznesowe przedsięwzięcie”.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Unia Producentów i Pracodawców Biogazu:
http://www.upebi.pl/biogaz_sklad.html
2/ Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej:
http://www.pigeor.pl/biogaz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

IEO przedstawia Mapę drogową dla rynku magazynowania ciepła (16 maja 2024)Opublikowano sprawozdanie podsumowujące działania URE w 2023 r. (07 maja 2024)23 proc. więcej wytwórców energii w małych instalacjach. Raport URE (06 maja 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Odorowe refleksje nt. biogazowni (23 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony