Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Gaz składowiskowy, czyli energia z oparów

Z odzyskanego ze składowisk biogazu wyprodukowano w ub.r. w Polsce prawie 85 tys. GJ ciepła i ponad 105 tys. MWh energii elektrycznej. Barierą w szerszym wykorzystaniu technologii są koszty instalacji i zmiany w systemie zbiórki odpadów komunalnych.

   Powrót       28 października 2019       Odpady   

Powstający na składowiskach odpadów komunalnych gaz składowiskowy to produkt uboczny dekompozycji materii organicznej. Zarówno ze względów bezpieczeństwa eksploatacji, jak i ochrony środowiska odgazowywanie składowisk jest obowiązkiem wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r., poz. 523).

Przyjmuje się, że z jednej tony składowanych odpadów można pozyskać do 250 metrów sześciennych gazu o około 45-65 proc. zawartości metanu(1), od udziału którego z kolei zależna jest wartość energetyczna biogazu. W zależności od proporcji gazów wchodzących w skład gazu składowiskowego, jego wartość energetyczna wahać się będzie w granicach od 19 do 23 MJ/m3(2). Dlaczego więc miejskie zakłady utylizacji odpadów komunalnych nie miałyby wykorzystać tego potencjału energetycznego?

Jakie ilości gazu odzyskuje się ze składowisk odpadów?

- W 2018 roku udało się wydobyć i wykorzystać 7,2 mln metrów sześciennych biogazu, co stanowi bardzo dobry wynik w historii Zakładu i świadczy o wysokiej efektywności całego systemu. Wynik ten jest lepszy w porównaniu do zeszłorocznego, który - co warto zaznaczyć - był dotychczasowym rekordem odzysku i wyniósł 7,055 mln metrów sześciennych – podaje w komunikacie prasowym Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Łącznie w latach 2011-2018 na terenie Zakładu odzyskano blisko 42 mln metrów sześciennych biogazu. Jedynie w latach 2017 i 2018 ze zdeponowanych na składowisku odpadów wytworzono 16,6 tys. MWh energii elektrycznej i 15,6 tys. GJ ciepła.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2018 r. działało 286 składowisk odpadów komunalnych. Z czego 258 było wyposażonych w instalację odgazowywania, a w tym 23 wyposażono w instalacje odgazowywania z odzyskiem energii cieplnej i 68 w instalacje odgazowywania z odzyskiem energii elektrycznej (w pozostałych zastosowano instalacje odgazowywania bez odzysku energii). W ciągu roku w wyniku unieszkodliwiania gazu składowiskowego w instalacjach odgazowywania wyprodukowano 84 800 021,3 MJ energii cieplnej oraz 105 356 970,1 kWh energii elektrycznej.

Potencjał produkcji biogazu składowiskowego

Produkcja biogazu w hałdzie składowiskowej może trwać do 25-30 lat od momentu zdeponowania odpadów na składowisku odpadów. Potencjał ten, jak również jakość i ilość powstałego biogazu, zależna jest jednak od wielu czynników, spośród których najważniejsza jest jakość składowanej frakcji organicznej. - Warto pamiętać jednak, że produkcja biogazu w złożonej masie odpadów stopniowo maleje, co jest związane z naturalnymi procesami biochemicznymi i stopniowo malejącym potencjałem wytwarzania biogazu w tych miejscach. To z kolei związane jest także z faktem, że nie składuje się już odpadów biodegradowalnych – czytamy w komunikacie ZU w Gdańsku.

Kolejną kwestią są nakłady inwestycyjne. Jak czytamy na stronie Unii Producentów i Pracodawców Biogazu, „nakłady inwestycyjne związane z budową i eksploatacją instalacji odgazowywania składowisk są wysokie w porównaniu do wyników związanych z produkcją energii. Pod wieloma względami jest to bardziej ekologiczne niż biznesowe przedsięwzięcie”.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Unia Producentów i Pracodawców Biogazu:
http://www.upebi.pl/biogaz_sklad.html
2/ Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej:
http://www.pigeor.pl/biogaz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ogłoszono harmonogram aukcji OZE na 2021 r. (09 kwietnia 2021)Zmiany unijnych regulacji rynku gazu mają pomóc zmniejszać emisyjność gospodarki (03 marca 2021)Powstają demonstratory, które mają technologicznie zazielenić Polskę (12 lutego 2021)Gospodarskie myślenie sprawdza się zawsze, a w gospodarce odpadami szczególnie (11 lutego 2021)Biogazownie w Michałowie będą zasilały serwerownię (08 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony