Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Gdynia obliczyła swój ślad węglowy

Gdynia deklaruje, że jako pierwsze miasto w Polsce obliczyła swój ślad węglowy. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek planuje także obniżenie emisji CO2 do 2030 roku o 43%. Jakimi działaniami ten cel zostanie osiągnięty?

   Powrót       09 listopada 2022       Zrównoważony rozwój   
Gdynia obliczyła swój ślad węglowy

Składowe śladu węglowego wyliczane są bez problemu, ale pytanie, ile CO2 emituje całe miasto, do niedawna pozostawało bez odpowiedzi. W piątek 4 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Gdyni odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Wojciech Szczurek zaprezentował wyniki pomiarów emisji CO2 zarządzanego przez siebie miasta(1). Podkreślił, że to pierwsze takie wyliczenia w Polsce, a sama Gdynia dołącza do prestiżowej listy miast na świecie, które w świadomy sposób inwentaryzują źródła emisji CO2 i stopniowo je ograniczają.

Gdynia wie, ile emituje CO2

Gdyńskie wyliczenia powstały w oparciu o wytyczne zawarte w „Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories”. Odniesiono się w nich do obliczeń z 2020 roku, które zrealizował czteroosobowy zespół złożony z pracowników Referatu Adaptacji do Zmian Klimatu UM oraz zewnętrznego konsultanta klimatycznego. Obejmują one emisje głównych gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu, a ich prawidłowość potwierdził prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Cenian z Zakładu Fizycznych Aspektów Ekoenergii Polskiej Akademii Nauk.

Całkowita ilość gazów cieplarnianych wyemitowana w Gdyni w 2020 roku to 1201 tys. ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e). UM przelicza też, że w 2022 r. statystycznie na gdynianina przypadła emisja na poziomie 4,9 tCO2e.

Zapraszamy do lektury naszego Tematu Miesiąca: Ślad węglowy

Jak Gdynia chce zmniejszyć emisję CO2 o 43%?

Wraz z wiedzą o ilości wyemitowanego CO2, wiemy także, ile maksymalnie możemy wyemitować CO2 w roku 2030. Dlatego publicznie składam deklarację obniżenia do 2030 roku emisji CO2 w Gdyni o 43% w stosunku do emisji w 2020 roku - powiedział Wojciech Szczurek.

Magistrat zaznacza przy tym, że do gdyńskiego „wyniku” cieplarnianego najbardziej dołożyły się: zużycie ciepła sieciowego i piece indywidualne na paliwo stałe, a także transport drogowy oraz zużycie prądu.

Podczas konferencji Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przedstawił planowane sposoby ograniczenia emisji CO2 o 43% w ciągu następnych 8 lat. Miasto chce przede wszystkim zdekarbonizować ciepłownictwo. Spółka OPEC Gdynia zastąpi eksploatowany kocioł węglowy w Wejherowie kotłem gazowym, taką samą zamianę planuje się w Elektrociepłowni Gdyńskiej (inwestorem będzie spółka PGE). Zaplanowano również zwiększanie efektywności energetycznej budynków poprzez ich głęboką termomodernizację na podstawie wykonanej w 2021 r. lotniczej mapy strat ciepła.

Dodatkowo, zakup przez miasto energii elektrycznej, elektryfikacja floty autobusowej oraz zasilanie zacumowanych statków z wewnętrznych przyłączy elektrycznych ma się odbyć z certyfikatem OZE. W celu ograniczenia emisji z osadników wstępnych i końcowych zaplanowano również modernizację Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”.

Nie da się ograniczać emisji CO2 tylko metodami administracyjnymi

Włodarze Gdyni zapowiadają, że ślad węglowy miasta będzie liczony i publikowany rokrocznie, co pozwoli na ocenę skuteczności podejmowanych działań. Magistrat przygotowuje także aktualizację Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu i jego istotne rozszerzenie o działania mitygacyjne, czyli właśnie te ograniczające emisje CO2 do atmosfery.

- Działania, które będziemy podejmowali w zakresie redukcji CO2, są działaniami zarówno władz samorządowych, ale również spółek samorządowych i podmiotów prywatnych i mieszkańców. Nie da się ograniczać emisji CO2 tylko metodami administracyjnymi – podkreślił Michał Guć.

Czytaj także: Pierwszy krok w adaptacji polskich miast do zmian klimatu postawiony. Co dalej?

Damian Nowicki: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Ze szczegółami obliczenia śladu węglowego można zapoznać się na stronie
http://www.gdynia.pl/klimat

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bezpłatny Kalkulator Śladu Węglowego obliczy emisję CO2 firmowego sprzętu IT (14 czerwca 2024)JSW kontynuuje program redukcji emisji metanu do 2025 r. (13 czerwca 2024)300 firm podpisało Kartę dla wiatru. Współpraca w branży offshore wind ponad granicami (12 czerwca 2024)II Kongres Energetyki Rozproszonej. Lokalna energia dla przyszłości (10 czerwca 2024)Krakowscy przedsiębiorcy wspierają dążenie Krakowa do osiągnięcia neutralności klimatycznej (07 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony