Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Stan gospodarki odpadami opakowań z aluminium. Nowy raport nie pozostawia wątpliwości

Odzysk aluminium z odpadów opakowaniowych w Polsce wynosi 60-65%. Dzięki optymalizacji pracy sortowni poziom ten może wzrosnąć o 15%. Kolejne 2-3 tys. ton można odzyskać dzięki podniesieniu efektywności wydzielania aluminium z popiołu w spalarniach.

   Powrót       24 maja 2022       Odpady   
Puszki

Fundacja RECAL opublikowała raport pt. “Recykling aluminium – w kierunku zamknięcia obiegu(1)”, w którym opisano stan gospodarki odpadami opakowań z aluminium.

Jak poinformowali autorzy raportu, na polski rynek trafia rocznie ponad 95 tys. ton aluminium w postaci zarówno puszek napojowych (stanowią one ⅔ tej masy), jak i innych rodzajów opakowań produktów (puszki ciśnieniowe, butelki aluminiowe, puszki żywnościowe, pudełka na kosmetyki, tacki i foremki, nakrętki, tuby).

Branża recyklingu aluminium może mieć powody do zadowolenia. Stworzony we współpracy z gminami, instalacjami komunalnymi i punktami skupu system przetwarzania tego surowca działa bowiem na tyle sprawnie, że już dziś z nieosiągalnym dla innych materiałów wynikiem 60-65% (a dla puszek aluminiowych ponad 80%) wypełniamy postawione przed Polską cele (czyli odzysk i recykling opakowań z aluminium na poziomie 60% w 2030 r.). Co więcej, wysoki poziom recyklingu utrzymuje się od lat – wskazano w publikacji.

Mimo to podkreślono, że wysiłki na rzecz zwiększenia ilości materiału przekazywanego do recyklingu nie ustają, a działania na rzecz zamknięcia obiegu odpadów opakowań z aluminium potrzebują dalszego udoskonalania.

Poziom recyklingu aluminium może wzrosnąć o kolejne 15%

Zdaniem autorów raportu powołujących się na analizy specjalistów z Politechniki Śląskiej, metodą na podniesienie poziomu recyklingu dla wszystkich opakowań aluminiowych o przynajmniej 15% (z obecnych 60-65% do 80%) jest doinwestowanie instalacji komunalnych i doposażenie ich w dodatkowe separatory wiroprądowe. Dodano też, że dzięki odpowiedniemu ustawieniu maszyn i optymalizacji ich pracy, możliwe jest osiągnięcie dwukrotnie większych ilości aluminium z odzysku.

W zależności od konfiguracji urządzeń w przebadanych sortowniach, efektywność wydzielenia aluminium waha się od 40 do 83% dla puszek napojowych i od 59 do 81,5% dla opakowań ciśnieniowych – poinformowano.

Kolejną przestrzenią z potencjałem do odzysku aluminium z odpadów opakowaniowych są spalarnie – w raporcie fundacji RECAL wskazano, że w skali roku z popiołów w spalarniach można odzyskać nawet 2-3 tys. ton aluminium. By było to możliwe, niezbędne są działania mające na celu podniesienie efektywności wydzielania metali nieżelaznych z popiołów po spalaniu resztkowych odpadów komunalnych.

Na podstawie zebranych danych wywnioskowano, że mieszkańcy gmin często nie są informowani w precyzyjny sposób, czy odpady zawierające aluminium powinni wyrzucać do odpadów zmieszanych, czy też do żółtego pojemnika. W tym celu autorzy pracy zasugerowali, by gminy w porozumieniu z obsługującą instalacją komunalną ustaliły jednolite zasady zbierania opakowań z aluminium. W raporcie podkreślono również, że jednostki samorządu terytorialnego powinny zadbać o poprawę selektywnej zbiórki odpadów z aluminium – nie tylko puszki napojowej, ale też puszek ciśnieniowych i folii aluminiowej (które często trafiają do odpadów zmieszanych). Kolejnym obszarem do podjęcia wysiłków jest poprawa poziomu zbiórki aluminium nie tylko w gospodarstwach domowych, ale w sektorze HoReCa (hotele, restauracje i catering) i innych przedsiębiorstwach usługowych.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Pełna treść raportu dostępna pod linkiem:
https://recal.pl/wp-content/uploads/2022/05/recykling-aluminium-w-kierunku-zamkniecia-obiegu.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Instrukcje segregacji opakowań aluminiowych wciąż pozostawiają wiele do życzenia – wyniki badania RECAL (31 stycznia 2023)Dobrze funkcjonujący system kaucyjny zwiększa podaż recyklatu. A na ten popyt rośnie (31 stycznia 2023)System kaucyjny obejmie puszki metalowe, w tym także stalowe (16 grudnia 2022)Zjednoczony głos organizacji w sprawie systemu kaucyjnego w Polsce (30 listopada 2022)Kawczyński: ROP-u doczekamy się najwcześniej za dwa lata (24 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony