Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Ku bezpiecznemu i inteligentnemu rynkowi energii – ogłoszono przepisy wdrażające CSIRE

   Powrót       04 lutego 2022       Energia   

W Dzienniku Ustaw 2022 r. (poz. 234) opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii. Jest to akt wykonawczy do tzw. ustawy licznikowej z 20 maja 2021 r., wprowadzającej system inteligentnego opomiarowania w Polsce.

Rozporządzenie umożliwi wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) prowadzonego przez Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Tę funkcję będzie pełniła spółka PSE S.A. Zadaniem CSIRE będzie przetwarzanie informacji rynku energii, co pozwoli m.in. na:

  • szybszą zmianę sprzedawcy,
  • bezpłatny i prosty dostęp do informacji o posiadanych umowach i zużyciu energii,
  • pozyskanie informacji o ofertach i oszczędnościach dostępnych na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej,
  • dalszą bezpieczną integrację OZE w systemie energetycznym,
  • a także wykorzystanie synergii w sektorze, w tym zwiększenie elastyczności systemu oraz potencjału aktywnych odbiorców.

Wszystkie informacje będą na bieżąco aktualizowane, a system CSIRE i zgromadzone tam dane będą dobrze chronione i udostępniane na przejrzystych zasadach tylko uprawnionym i wskazanym przez odbiorców podmiotom. CSIRE umożliwi dostęp do wydajnego źródła danych prezentowanych w jednolitym standardzie. Skorzystają na tym odbiorcy energii, ponad 450 sprzedawców, prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego oraz dostawcy nowych usług. CSIRE to część bezpiecznego i inteligentnego rynku energii, odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw i odbiorców indywidualnych oraz możliwość świadczenia nowych usług w przyszłości.

Choć system CSIRE zacznie działać od 1 lipca 2024 r., to wcześniejsze wejście w życie ww. rozporządzenia umożliwi zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) przez Prezesa URE, zawierającej m.in. Standardy Wymiany Informacji CSIRE, jak też, realizację przez PSE S.A. wszystkich przewidzianych prawem obowiązków w tym zakresie. Uczestnikom rynku zapewni to także niezbędny czas na przeanalizowanie harmonogramu prac, który wygeneruje daleko idące zmiany w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej.

Podpisanie rozporządzenia stanowi zwieńczenie niemal dwuletniej pracy eksperckiego Zespołu ds. wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania, działającego przy ministrze właściwym ds. energii.

Treść rozporządzenia w sprawie procesów rynku energii można znaleźć w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko. Najnowsze akty prawne z sektora ochrony środowiska zamieszczamy także w naszym bezpłatnym, cotygodniowym newsletterze (Zapisz się).

Źródło: MKiŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowości ws. infrastruktury sieci domowej. Jest projekt rozporządzenia (18 maja 2022)Prezydent podpisał tzw. ustawę licznikową (07 czerwca 2021)Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne już po pierwszym czytaniu w Sejmie (11 grudnia 2020)Rekomendacje Rady Europejskich Regulatorów Energetyki dotyczące ofert z cenami dynamicznymi (22 kwietnia 2020)Systemy zarządzania energią na służbie (14 maja 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony