Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Inteligentny system sterowania siecią kanalizacyjną w stolicy

   Powrót       05 marca 2019       Woda   

Warszawa wkrótce będzie dysponowała inteligentnym, samouczącym się systemem zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Wdrożenie nowego rozwiązania jest realizowane w ramach projektu rozbudowy i modernizacji układu transportu ścieków.

W dniu 4 marca 2019 r. podpisano umowę na budowę centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej, której wartość wynosi ponad 60 mln zł brutto. Jest to innowacyjne rozwiązanie, wykorzystywane w niektórych miejscach na świecie, m.in. w Tokio, Dreźnie, Philadelphii czy Minneapolis, które umożliwi zcentralizowane i zautomatyzowane zarządzanie infrastrukturą kanalizacyjną na terenie całej Warszawy.

Ograniczenie ryzyka podtopień w trakcie ulew

Działanie systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej będzie polegało na centralnym sterowaniu pracą układu odbioru ścieków na terenie całego miasta w sposób zautomatyzowany. Przewagą takiego podejścia, w porównaniu z modelem zarządzania rozproszonego, jest możliwość uzyskania kompletnej informacji na temat stanu i pracy całej sieci kanalizacyjnej w dowolnym momencie. Jest to szczególnie istotne w czasie deszczy nawalnych, gdy do kanalizacji, w bardzo krótkim czasie, spływają dodatkowo duże ilości wód opadowych. Dzięki dostępnym danym – uzyskiwanym, dzięki nowoczesnym technologiom, w czasie bieżącym - system będzie w stanie reagować na nagłe zjawiska pogodowe i odpowiednio sterować przepływem ścieków (w tym wód opadowych), jak również gromadzić je w kolektorach i zbiornikach retencyjnych, minimalizując ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień i zalewisk oraz ograniczając pracę przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej.

Jak działa system?

Podstawową funkcjonalnością systemu będzie gromadzenie i przetwarzanie w czasie rzeczywistym aktualnych prognoz pogodowych oraz danych pochodzących z sieci kanalizacyjnej i jej obiektów – stąd jego nazwa Real Time Control (RTC). W praktyce oznacza to, że na podstawie otrzymywanych radarowych prognoz będzie można, nawet z około dwugodzinnym wyprzedzeniem, nie tylko wskazać dokładne miejsce, ale i przewidzieć intensywność opadów. Następnie, w oparciu o te dane, system tak pokieruje pracą urządzeń i obiektów, jak: przepompownie ścieków, komory rozdzielcze czy zbiorniki retencyjne, aby, jak najszybciej i najsprawniej, zmagazynować wodę spływającą do kanalizacji z warszawskich ulic.

Co istotne, zastosowano algorytm, który będzie posiadał także funkcję „samouczenia się” (ang. machine learning), dzięki czemu zarówno jego analizy, jak i efekt działania z czasem będą coraz lepsze i dokładniejsze. Funkcja ta umożliwi więc wykorzystanie zbieranych danych do przewidywania potrzeb aglomeracji warszawskiej w zakresie wzmacniania i rozwoju systemu kanalizacji.

Zadanie jest realizowane w ramach unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

IGWP z nowym prezesem (02 kwietnia 2021)Trwa analiza wniosków taryfowych. Szykują się podwyżki za wodę i ścieki? (30 marca 2021)Mikroplastiki to siedlisko patogenów (24 marca 2021)W Światowy Dzień Wody odświeżamy pojęcia: retencja, bioróżnorodność, Moja Woda (22 marca 2021)Termin przesyłania danych do aktualizacji KPOŚK przedłużony do 29 marca (17 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony