Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2021 02 grudnia 2021

Inwestycja warta ponad 2 mld zł z pozytywną decyzją środowiskową

Projekt budowy stopnia wodnego Siarzewo uzyskał pozytywną decyzję środowiskową. Znane są już m.in. działania minimalizujące wpływ na środowisko inwestycji, w której realizację są zaangażowane trzy ministerstwa, Wody Polskie oraz sektor prywatny.

   Powrót       03 stycznia 2018       Woda   

W piątek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” [przyp. red. zwanego również „stopień wodny Siarzewo”]. Aby zrealizować inwestycję, współpracę podjęły aż trzy ministerstwa: środowiska, energii oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W realizację inwestycji jest również zaangażowana Grupa Energa. - Grupa Energa wspiera ekspercko działania trzech ministerstw. (…) Inwestorem stopnia wodnego w Siarzewie będą Wody Polskie – wyjaśniał prezes Zarządu Energa SA Daniel Obajtek podczas zorganizowanego pod koniec ubiegłego roku spotkania, na którym podpisano porozumienie ws. realizacji inwestycji.

Koalicja Ratujmy Rzeki krytykuje wydaną decycję

Z decyzją RDOŚ nie zgadzają się ekolodzy z Koalicji Ratujmy Rzeki. Przypominają oni, że rok temu, dla bliźniaczej inwestycji, o takich samych skutkach środowiskowych, ten sam organ odmówił uzgodnienia, powołując się na jej niezgodność z polskim i unijnym prawem. Według aktywistów są dwa argumenty, które przemawiają przeciw tej inwestycji: brak dowodów potwierdzających potrzebę jej realizacji oraz sprzeczność z polskim i wspólnotowym prawem środowiskowym.
Zdaniem Koalicji, stopień w Siarzewie wywołuje tak nieodwracalne negatywne skutki dla kilkunastu obszarów Natura 2000, że RDOŚ nie mógł wydać zgody dla jej budowy, kiedy istnieją inne warianty, które są zdecydowanie mniej szkodliwe dla cennych obszarów przyrodniczych. Zdaniem ekologów są nimi: budowa niskiego progu piętrzącego kilka kilometrów poniżej istniejącego stopnia we Włocławku, pełna modernizacja lub jego stopniowa likwidacja.
Koalicja zapowiedziała, że złoży odwołanie na decyzję RDOŚ. Jeżeli to nie poskutkuje, skarga ma zostać złożona do Komisji Europejskiej.
Źródło: PAP

Produkcja energii, żegluga i mniejsze ryzyko powodziowe

- Stopień wodny Siarzewo będzie wyposażony w elektrownię o mocy ok. 80 MW, co umożliwi produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła i zapewnienie energii elektrycznej niezbędnej do rozruchu elektrowni systemowych dla potrzeb Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w sytuacji tzw. blackout-u – zaznaczył wiceminister środowiska Mariusz Gajda. - Inwestycja pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku, w tym umożliwi zmniejszenie ryzyka powodziowego w regionie. Przyczyni się również do (...) rozwoju transportu śródlądowego – dodał minister środowiska prof. Jan Szyszko. Jednym z celów inwestycji jest stworzenie żeglownej drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym (minimum IV klasy).

Pod stałym nadzorem przyrodniczym

Komentując podpisanie porozumienia ws. realizacji inwestycji Obajtek podkreślał, że jest to największa inwestycja wodna w Polsce ostatnich 40 lat. W przypadku tak dużej inwestycji hydrotechnicznej niezbędne było wypracowanie rozwiązań w zakresie warunków korzystania ze środowiska, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i w trakcie eksploatacji. Jak czytamy na stronie internetowej GDOŚ, warunki te dotyczą przede wszystkim obowiązku zrealizowania kompensacji przyrodniczej, która pozwoli na odtworzenie utraconych siedlisk oraz miejsc bytowania gatunków zwierząt i roślin będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000.

Decyzja środowiskowa określa m.in. działania minimalizujące, czyli mające na celu ograniczenie do minimum lub wykluczenie negatywnego oddziaływania na obszar, które może zaistnieć na skutek realizacji przedsięwzięcia. Jednym z takich działań będzie wybudowanie koryta obejścia stopnia wodnego o charakterze zbliżonym do rzeki naturalnej. Ma to na celu zapewnienie możliwości migracji ryb wędrownych, w tym łososia i węgorza. Ponadto zaplanowano budowę przepławek dla ryb. Decyzja środowiskowa zawiera również zakaz lokalizacji zapleczy budowy i dróg dojazdowych na terenach stref ochronnych ujęć wody.

Inwestycja będzie realizowana pod stałym nadzorem przyrodniczym.

Planowane zakończenie inwestycji to 2025 rok

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez resort środowiska, w latach 2017-2019 uzyskane zostaną niezbędne decyzje administracyjne, a w 2020 roku rozpoczną się prace budowlane. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca 2025 roku. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na ponad 2,2 mld zł.

Źródło: GDOŚ / Energa

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

IX spotkanie państw-sygnatariuszy Konwencji Wodnej (30 września 2021)Wody Polskie zaskarżyły do sądu decyzję MKiŚ ws. Siarzewa (07 września 2021)Decyzja ws. budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka (19 sierpnia 2021)Pogłębianie Wisły w rejonie Płocka wyniesie w tym roku prawie 18 mln zł (01 czerwca 2021)Gorzyce: Ruszyła rozbudowa ponad 10 km odcinka obustronnych obwałowań rzeki Łęg (18 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony