Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Inwestycje w niebiesko-zieloną infrastrukturę polskich miast z dofinansowaniem 136,2 mln zł. FEPW

   Powrót       10 czerwca 2024       Planowanie przestrzenne   

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który jest operatorem Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW), podpisał już umowy ze wszystkimi samorządami, które otrzymały wsparcie w pierwszym naborze wniosków działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. W ramach pierwszej edycji programu FEPW 12 miast zrealizuje proekologiczne inwestycje za 176,6 mln zł, z czego ponad 136,2 mln zł stanowi wkład z Funduszy Europejskich.

Inwestycje w zielono-niebieską infrastrukturę pomogą zwiększyć odporność miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Dofinansowanie z programu obejmie budowę parków, ogrodów, łąk miejskich, połączeń między terenami zieleni, miejskich zbiorników wodnych, udrożnienie przepływu kanałów czy miejskich rzek.

– Intensywnie zachodząca zmiana klimatu nasila w miastach niekorzystne zjawiska, takie jak ulewne deszcze powodujące powodzie, wyspy ciepła i inne, które wymagają pilnych działań adaptacyjnych. Dzięki odtworzeniu w miastach parków i oczek wodnych oraz wdrażaniu zielono-niebieskiej infrastruktury będziemy lepiej dbali o bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia mieszkańców oraz budowali odporność naszych miast. Polskie miasta sięgają po dotacje na projekty, które uwzględniają całościowe, ekosystemowe podejście do środowiska w przestrzeni zurbanizowanej – powiedziała Prezeska Zarządu NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

W ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu” NFOŚiGW wybrał projekty inwestycyjne w Biłgoraju, Busku Zdroju, Ciechanowie, Chełmie, Dębicy, Jaśle, Krośnie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Mławie, Siedlcach, Stalowej Woli i Bartoszycach. Nabór w ramach działania 2.2. Adaptacja do zmian klimatu (typ projektu: I) FEPW prowadzony był w trybie konkurencyjnym od 31 lipca do 31 października 2023 r.

Włodarze 12 miast z obszaru Polski Wschodniej zaplanowali m.in. zwiększenie powierzchni zielonych, rozszczelnienie nawierzchni i przebudowę parkingów, by gromadziły spływającą deszczówkę. Powstaną także „zielone przystanki” komunikacji miejskiej i stawy retencyjne. Na odbetonowanych placach i skwerach, w miejsce nieprzepuszczalnych powierzchni, pojawią się drzewa, krzewy i łąki kwietne. W wielu miejscach powstaną także pasy zieleni w formie kieszonkowych ogrodów deszczowych. Zatrzymywanie wód opadowych w glebie i zbiornikach retencyjnych ograniczy występowanie błyskawicznych powodzi miejskich często zalewających niżej położone ulice. Zgormadzone wody będzie można wykorzystać np. do podlewania trawników. Inwestycje mają także przyczynić się do skutecznego obniżenia temperatur, szczególnie dotkliwych w upalne dni w miejscach zwartej zabudowy.

Czytaj też: Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe

Drugi nabór wniosków

Kolejny nabór projektów z zakresu działania 2.2. Adaptacja do zmian klimatu (typ projektu: I: Przedsięwzięcia infrastrukturalne z zakresu zielonej oraz zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach) w ramach FEPW planowany jest na III/IV kw. 2024 r. W naborze będą mogły wziąć udział uzyskać projekty obejmujące inwestycje infrastrukturalne, które kompleksowo dostosowują miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzą efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Uczestniczyć w nim będą mogły miejscowości położone na terenie 6 wschodnich województw:

- miasta średnie, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych z przedziału 20-100 tys. mieszkańców (i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne);

- miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej (i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne).

Łącznie na działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu w programie FEPW zaplanowano 255 mln EUR. Już we wrześniu br. rozpocznie się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 jest kontynuacją wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Budżet to 2,65 mld EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównymi celami programu są zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu oraz utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej. Z FEPW korzysta pięć województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz – co jest nowością – część województwa mazowieckiego, bez Warszawy i otaczających ją powiatów, tzw. region statystyczny mazowiecki regionalny (...).

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Reforma planowania przestrzennego a ustawa odległościowa. Co mówi prawo? (07 czerwca 2024)12,6 mld zł kosztów zewnętrznych dla środowiska. NIK o skutkach nadużywania „wuzetek” (21 maja 2024)Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe (26 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony