Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.03.2024 01 marca 2024

Jak zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych w UE?

   Powrót       16 listopada 2023       Odpady   

W 2021 r. każdy mieszkaniec UE wytworzył średnio 189 kilogramów odpadów opakowaniowych. To o ponad 20% więcej niż dziesięć lat temu.

Różne kraje produkują różne ilości odpadów - od zaledwie 74 kg na osobę w Chorwacji, po 246 kg na osobę w Irlandii.

W 2021 r. UE wytworzyła łącznie 84,3 mln ton odpadów opakowaniowych - o 4,8 mln ton więcej niż rok wcześniej. Najwięcej stanowiły papier i tektura (40,3%), następnie tworzywa sztuczne (19%), szkło (18,5%), drewno (17,1%) i metal (4,9%).

W 2021 r. ok. 64% odpadów opakowaniowych zostało poddanych recyklingowi. Ok. 80% zostało odzyskanych, co oznacza, że odpady zostały na różne sposoby przetworzone, aby mogły w przyszłości służyć pożytecznym celom (w tym recyklingowi)(1).

Przepisy UE dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych obejmują zarówno projektowanie opakowań, jak i gospodarowanie odpadami. Ich celem jest harmonizacja krajowych środków, zapobieganie wytwarzaniu odpadów oraz zwiększenie ponownego użycia, recyklingu i odzysku. Określają także minimalne wymagania dla opakowań na unijnym rynku.

Swoje stanowisko w kwestii odpadowej przedstawił w październiku br. Parlament Europejski. (2)Członkowie chcą:

  • zakazu sprzedaży bardzo lekkich plastikowych toreb na zakupy;
  • ustalenia szczegółowych celów dla ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych;
  • zachęcania do ponownego użycia i ponownego napełniania poprzez ustalenie szczegółowych kryteriów dot. opakowań wielokrotnego użytku i zapewnienie konsumentom możliwości przyniesienia własnego pojemnika na żywność i napoje na wynos;
  • zakazania stosowania trwałych substancji zanieczyszczających (tzw. "wiecznych chemikaliów") stosowanych w ognioodpornych lub wodoodpornych opakowaniach na żywność, które mogą mieć wpływ na nasze zdrowie.

Parlament zagłosuje nad propozycjami na sesji plenarnej 20-23 listopada 2023 roku. Po przyjęciu stanowiska będzie gotowy do rozpoczęcia negocjacji z Radą w sprawie ostatecznego kształtu tekstu.

Źródło: Parlament Europejski

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180328STO00751/zarzadzanie-odpadami-w-ue-fakty-i-liczby-infografika
2/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20231023IPR08128/packaging-new-eu-rules-to-reduce-reuse-and-recycle

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ograniczenie opakowań plastikowych. Handel i gastronomia z obowiązkami od 2024 r. (15 stycznia 2024)34% opakowań z papieru i tektury. Ilościowe dane o gospodarce opakowaniami w 2021 r. od IOŚ-PIB (08 stycznia 2024)Rada UE o PPWR: informacje o substancjach wzbudzających obawy i systemy kaucyjne (19 grudnia 2023)Konkretne cele dla odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. PE ze stanowiskiem ws. PPWR (23 listopada 2023)Interzero i PIOIRO wspólnie wspierają proces wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce (17 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony