Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Prawo do naprawy? KE proponuje przepisy promujące naprawę produktów

Krajowa baza punktów naprawczych i prawo konsumentów do żądania naprawy od producentów produktów – to m.in. założenia unijnych przepisów, których celem jest popularyzacja naprawy produktów.

   Powrót       23 marca 2023       Odpady   

Komisja Europejska opublikowała wczoraj propozycję(1) przepisów w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów (ang. Directive on common rules promoting the repair of goods). - Propozycja sprawi, że więcej produktów będzie naprawianych w ramach gwarancji prawnej, a konsumenci będą mieli łatwiejsze i tańsze możliwości naprawy produktów, które z technicznego punktu widzenia nadają się do naprawy (takich jak odkurzacze, a wkrótce także tablety i smartfony), gdy wygaśnie gwarancja prawna lub gdy towar przestanie być funkcjonalny w wyniku zużycia – wskazuje KE.

Nowe środki promujące i ułatwiające naprawę i ponowne użycie

Jak wskazuje KE, obecne przepisy ws. sprzedaży towarów przewidują, że przez okres dwóch lat konsument może żądać od sprzedawcy bezpłatnej naprawy lub - w przypadku wad wynikających z niezgodności towaru ze ofertą sprzedażową - wymiany towaru na nowy. Zgodnie natomiast z nowymi przepisami, w ramach gwarancji prawnej, gdy naprawa będzie tańsza lub równoważna, sprzedawcy będą musieli zamiast wymiany towaru na nowy, zapewnić bezpłatną naprawę w rozsądnym czasie i bez niedogodności dla konsumenta.

Dodatkowo przewiduje się, że konsumenci poza gwarancją prawną będą mieli także dostęp do nowego zestawu praw i narzędzi, dzięki którym naprawa stanie się łatwą i dostępną alternatywą. Wymienia się tu m.in. prawo konsumentów do żądania naprawy od producentów produktów.

- Producenci towarów podlegających wymogom dotyczącym możliwości naprawy na mocy unijnych aktów prawnych, takich jak telewizory czy zmywarki, będą zobowiązani do naprawy produktu przez 5-10 lat od zakupu (w zależności od rodzaju produktu), chyba że jest to niemożliwe (na przykład, jeśli produkty są uszkodzone w sposób, w którym naprawa jest technicznie niemożliwa) – wyjaśnia KE.

Krajowa baza punktów naprawczych

Nowe przepisy pomogą konsumentom w znalezieniu odpowiednich usług naprawczych, na przykład za pośrednictwem krajowych internetowych platform naprawczych, za pomocą których konsumenci będą mogli znaleźć zlokalizowany w okolicy warsztat naprawczy.

Konsumenci będą mieli również prawo zażądać od osoby zajmującej się naprawami dostarczenia europejskiego formularza informacyjnego dotyczącego naprawy, zawierającego wycenę naprawy. - Formularz ten pomoże konsumentom w łatwym porównaniu różnych usług naprawczych w oparciu o kluczowe aspekty, takie jak cena, czas trwania naprawy czy dostępność produktu zastępczego na czas naprawy. Warunki te muszą pozostać niezmienione przez 30 dni – wyjaśnia KE.

Dodatkowo, w celu popularyzacji naprawy towarów sprzedawanych na rynku UE, opracowany zostanie europejski standard jakości usług naprawczych. Jak wyjaśnia KE, pomoże to zidentyfikować osoby zajmujące się naprawami, które zobowiązują się do świadczenia usług o wyższej jakości, na przykład w odniesieniu do czasu trwania usługi.

Czytaj też: Recykling i sprzedaż oryginalnych części do napraw. Szykują się spore zmiany w Apple

Oszczędność zasobów i pieniędzy konsumentów

Popularyzacja naprawy produktów przyczyni się do wzrostu zatrudnienia, inwestycji i konkurencji w unijnym sektorze napraw przynosząc jednocześnie korzyści unijnym konsumentom, które – jak podaje KE - wyniosą 176,5 mld euro w ciągu 15 lat. Dodatkowo KE szacuje, że wskutek zwiększonych napraw produktów emisje gazów cieplarnianych zostaną ograniczone o 18,4 mln ton CO2 oraz oszczędności ok. 1,8 mln ton zasobów surowcowych w ciągu 15 lat. Zmniejszyć ma się także masa wytwarzanych odpadów – o ok. 3 mln ton w ciągu 15 lat.

- Niniejszy wniosek jest pierwszym bezpośrednim wysiłkiem UE mającym na celu zwiększenie świadomości europejskich konsumentów na temat możliwości naprawy, co ma kluczowe znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Organizacje pozarządowe z zadowoleniem przyjmują w szczególności zobowiązanie każdego państwa członkowskiego do utworzenia platformy internetowej zawierającej wykaz warsztatów, osób odnawiających i nabywców używanych urządzeń. Taki rejestr pomoże konsumentom poruszać się po opcjach naprawy, uprości cyrkulację i usankcjonuje rolę niezależnych warsztatów – wskazuje Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (z ang. EEB).

Wraz z propozycją dotyczącą naprawy towarów KE przedstawiła także propozycję przepisów obejmującą ekologiczne zapewnienia producentów. Więcej na ten temat tutaj.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Proposal for a Directive on common rules promoting the repair of goods:
https://commission.europa.eu/document/afb20917-5a6c-4d87-9d89-666b2b775aa1_en

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prawo do naprawy łatwiejszą i atrakcyjniejszą opcją dla konsumentów (24 kwietnia 2024)Prace ziemne. GDOŚ publikuje nowe zalecenia (22 kwietnia 2024)Koszt wojennych emisji GHG to prawie 10 mld dolarów. Klimatyczne konsekwencje inwazji (26 lutego 2024)NIK o Programie kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych (21 lutego 2024)Naprawianie się opłaci. Z Brukseli płynie silne wsparcie dla GOZ (02 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony