Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
25.11.2020 25 listopada 2020

Kierowców czeka więcej kontroli stanu technicznego pojazdów „na miejscu”

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy, która umożliwi prowadzenie kontroli technicznych w stacjach mobilnych. Propozycja ma przyczynić się do utrzymania pojazdów w bezpiecznym i akceptowalnym z punktu widzenia ochrony środowiska stanie.

   Powrót       10 maja 2019       Transport   

Przedłożony przez Ministra Infrastruktury projekt ustawy(1) dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy 2014/47/UE w sprawie drogowej kontroli technicznej. Projektowane przepisy nie dotyczą wszystkich pojazdów, ale jedynie tych zaprojektowanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą, pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz ciągników kołowych. Zgodnie z danymi zgromadzonymi w systemie CEPIK, w Polsce jest dziś ok. miliona takich pojazdów. Większość z nich jest już wiekowa (ma od 10 do 20 lat), co potencjalnie może stanowić spore zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa uczestniczących w ruchu osób, ale także środowiska. - Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku przyczep, które mają zazwyczaj ponad 20 lat – czytamy w uzasadnieniu projektowanych zmian. Kontrole drogowe w zakresie stanu technicznego pojazdów w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, prowadzone są przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową oraz zarządców dróg.

Przed nami wyścig zbrojeń

Projekt ustawy wprowadza możliwość przeprowadzania szczegółowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych do tego punktach. - Wykorzystanie mobilnych stacji kontroli drogowej(2) skraca czas kontroli i zmniejsza związane z nią koszty dla przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, ponieważ mogą one być przeprowadzane bezpośrednio w pasie drogi – argumentują autorzy zmian. Kontrole mają umożliwić wnikliwą ocenę poszczególnych układów, m.in. hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia pojazdu, co przy kontroli organoleptycznej w wielu przypadkach jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Aby rewolucja stała się faktem, Inspekcja Transportu Drogowego jeszcze pod koniec ubiegłego roku zapowiedziała wielkie zbrojenie. Do końca 2020 roku wojewódzkie inspektoraty chcą zainwestować 62 miliony złotych (a także pozyskać część środków z Unii Europejskiej) m.in. w zakup 64 wozów kontrolnych wraz z wyposażeniem oraz 64 zestawów do diagnostyki tachografów. Do tego dojść ma także 16 mobilnych stacji kontrolnych, wraz z pojazdami do ich przewożenia.

Bez dokumentu nie pojedziesz

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie obowiązku posiadania przez kierowców wymienionych we wstępie pojazdów protokołu najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej. Podobną dokumentację będą musiały posiadać także pojazdy zarejestrowane za granicą. W projekcie dodano także obowiązek, aby Główny Inspektor Transportu Drogowego w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji planowali i organizowali wstępne drogowe kontrole techniczne w taki sposób, aby ich łączna liczba obejmowała w każdym roku kalendarzowym co najmniej 5 proc. łącznej liczby wskazanych we wstępie pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP.

Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312105/12512217/dokument393743.pdf
2/ Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek przekazali śląskiej ITD urządzenie do szczegółowej kontroli stanu technicznego pojazdów. Jest to trzecia – najnowocześniejsza – mobilna stacja diagnostyczna w kraju na wyposażeniu Inspekcji Transportu Drogowego.
https://www.youtube.com/watch?v=opu3ennaeUg

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zatrzymano samochód z 24 tonami nielegalnych odpadów (25 listopada 2020)Rynek pracy e-mobility w potrzebie – inżynierowie poszukiwani (09 listopada 2020)Poprawa jakości powietrza nadrzędnym celem Polkowic, elektromobilność najlepszym sposobem na jego osiągnięcie (22 października 2020)Samochód spalinowy czy elektryczny? Odpowiedź ma dać projekt „ELAB – Miasto Czystego Transportu” (09 października 2020)Jak redukować liczbę samochodów w mieście? Głos ekspertów z Konferencji Eco-Miasto 2020 (29 września 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony