Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

Koluszki: Stabilna dystrybucja wody. Dofinansowanie z NFOŚiGW

   Powrót       26 października 2022       Woda   

Dwa projekty Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z zakresu gospodarowania wodą planowane w Koluszkach i okolicznych miejscowościach będą dofinansowane pożyczkami ze środków własnych NFOŚiGW. Beneficjent - otrzyma blisko 3,4 mln zł (ponad 80% kosztów kwalifikowanych) na przeprowadzenie obu przedsięwzięć, które mają wzmocnić system zaopatrywania w wodę odbiorców indywidualnych i przemysłowych.

Na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej w Koluszkach przyznane zostało dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW o wartości ponad 3 mln zł. W czwartym kwartale przyszłego roku zadanie ma zaowocować oddaniem do użytku zamkniętego zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o pojemności 1000 m3 -  zlokalizowanego na terenie lokalnej Stacji Uzdatniania Wody. Infrastrukturą towarzyszącą planowanej inwestycji będą m.in.: rurociągi wody uzdatnionej, przelew awaryjny i spust. Z wybudowanego rezerwuaru woda tłoczona będzie przewodami magistralnymi, a następnie sieciami rozdzielczymi do odbiorców Koluszek oraz przyległych wsi: Erazmów, Lisowice, Felicjanów, Zygmuntów, Żakowice, Katarzynów, Przanowice, Słotwiny, Jeziorko, Nowy Redzeń i Różyca. Inwestycja przewiduje zaopatrzenie w wodę również istniejące oraz będące w fazie budowy zakłady przemysłowe znajdujące się w Łódzkiej  Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Inwestycja przewidująca uruchomienie automatycznego chlorowania wody pitnej na stacjach wodociągowych na terenie miasta i gminy Koluszki z dofinansowaniem na poziomie ponad 340 tys. zł pozwoli na zakup i montaż urządzeń pozwalających ma dozowanie substancji dezynfekującej (podchlorynu sodu) na ujęciach wody w miejscowościach Gałków Duży i Borowa oraz stacjach uzdatniania wody w Koluszkach, a także pobliskich - Kaletniku, Regnach i Stefanowie (miejscowości te znajdują się na terenie Gminy Koluszki i powiatu łódzkiego wschodniego). Po włączeniu usługi chlorowania, dawki substancji dezynfekującej dozowane będą proporcjonalnie do poboru wody z wodociągu. Na bieżąco monitorowane będzie stężenie chloru w wodzie podawanej do sieci. Dezynfekcja zapewni przydatność spożycia wody pod kątem mikrobiologicznym (zabezpieczy ją na czas często wielokilometrowego i wielogodzinnego transportu), pozwoli eliminować potencjalnie chorobotwórcze formy mikroorganizmów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla odbiorców/ konsumentów, bez negatywnego oddziaływania na materiał instalacji. Projekt ma zostać zrealizowany do końca tego roku.

Przekazanie pożyczek umożliwi zasób środków krajowych zgromadzonych w ramach programu NFOŚiGW - Adaptacja do zmian klimatu. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane przez przedstawicieli NFOŚiGW i KPGK Sp. z o.o. na początku października br.

Czytaj: Spór na linii rząd – wodociągi nadal trwa. Przedsiębiorstwa chcą podwyżek cen wody

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Odzysk ciepła ze ścieków. Stołeczne MPWiK podpisało kolejną umowę w tym obszarze (24 stycznia 2023)Nowy rok, stare wyzwania. Realizacja KPOŚK nie będzie możliwa bez środków na inwestycje (20 stycznia 2023)Jakie kompetencje są potrzebne do pracy w wod-kan i remediacji? (16 stycznia 2023)W 2023 r. o ok. 35% wzrosną dotacje ze środków własnych NFOŚiGW (02 stycznia 2023)Ząbki: Dofinansowanie na odzysk i transport ciepła odpadowego w przedsiębiorstwie wod-kan (15 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony