Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.02.2023 09 lutego 2023

Komisarz Vella o EMAS w 2017 roku

   Powrót       02 stycznia 2018       Zrównoważony rozwój   

Komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej Karmenu Vella podsumował wprowadzone w 2017 roku zmiany w systemie EMAS:

Wraz z przyjęciem sprawozdania z tzw. Fitness Check, publikacją zaktualizowanych załączników do rozporządzenia (WE) 1221/2009 EMAS oraz nowego przewodnika użytkownika EMAS, rok 2017 przygotował grunt do dalszych zmian.

Wśród naszych osiągnięć warto wyróżnić zobowiązanie się wielu państw członkowskich do wsparcia EMAS. Po przeprowadzeniu oceny funkcjonowania systemu ekozarządzania i audytu EMAS pod kątem skuteczności prawa unijnego w działalności przedsiębiorstw, tzw. Fitness Check, państwa członkowskie poproszono o potwierdzenie wsparcia zawartych w nim zaleceń. Dotyczyło to szczególnie wprowadzenia większej ilości ulg regulacyjnych i działań promujących system EMAS. Spotkało się to z pozytywną reakcją i obecnie Komisja Europejska pracuje nad identyfikacją najlepszych praktyk na poziomie UE w celu ich szybkiego rozpowszechnienia.

W 2017 roku system EMAS stał się również bardziej elastyczny. Dzięki zaktualizowanym załącznikom do rozporządzenia EMAS łatwiej jest teraz dostosować wymagania EMAS do nowej normy ISO 14001:2015.

System EMAS wciąż wymaga większej przejrzystości i dostosowania do przepisów krajowych. Jednak pozostając systemem zarządzania środowiskowego klasy premium, organizacje z certyfikatem ISO 14001 mogą łatwo do niego dołączać i dostosowywać zasady EMAS do swoich potrzeb branżowych i firmowych.

Wprowadzono ułatwienia dla dużych organizacji

Kolejnym osiągnięciem jest zaktualizowany przewodnik użytkownika(1) przeznaczony dla organizacji, które chcą uzyskać wpis do rejestru EMAS.

W przewodniku znajdują się np. ułatwienia dla dużych organizacji, które posiadają wiele obiektów. Będą one mogły poddać się weryfikacji wykorzystując metodę doboru próby (tzw. próbkowania). Ma to na celu poprawę efektów działalności środowiskowej w każdym miejscu prowadzenia działalności firmy. Mamy nadzieję, że duże organizacje skorzystają z tej zmiany i będą wdrażać system EMAS na większą skalę.

Powiązania systemu EMAS z innymi regulacjami i celami w zakresie zrównoważonego rozwoju są teraz bardziej widoczne. W konkursie EMAS Awards 2017 wyróżniono organizacje będące liderami w kategorii gospodarki o obiegu zamkniętym, a ich przykłady można poznać dzięki raportowi "Przejście do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym". Znajdują się tu pomysły na to, jak organizacje mogą zacząć swoją podróż ku bardziej obiegowemu modelowi gospodarki. Taka zmiana oznacza lepsze wykorzystanie zasobów, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie zmian klimatu.

COP23 z certyfikatem EMAS

System EMAS miał też swój udział w 23. Sesji Konferencji Stron - Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Bonn. Sama konferencja uzyskała certyfikat EMAS, a deklaracja środowiskowa z wydarzenia będzie dostępna wkrótce.

Na początku 2018 roku warto przyjąć wyraźny kierunek działania. Naszym celem będzie dalsze zwiększenie powiązania EMAS z innymi politykami i budowanie szerszego wsparcia systemu. Sięgajmy do sukcesów obecnych organizacji EMAS, aby przekonać interesariuszy na wszystkich poziomach, że EMAS to najlepsza droga nie tylko do zrównoważonego rozwoju, ale i silniejszej, bardziej obiegowej gospodarki europejskiej.

Źródło: GDOŚ

Przypisy

1/ Przewodnik użytkownika EMAS został przygotowany przez Komisję Europejską zgodnie z wymogami określonymi w art. 46 ust. 5 rozporządzenia EMAS. Celem tego dokumentu jest zwiększenie ogólnego uczestnictwa w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) poprzez ułatwienie organizacjom przystąpienia do systemu.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D2285&from=EN

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Granty dla młodych innowatorów sektora OZE w ramach programu Science ONDE Flow Innovation Academy (26 września 2022)Przygotowania do raportowania niefinansowego. Od czego zacząć? (20 lipca 2022)Europejskie metropolie podpisały tzw. deklarację Katowicką (30 czerwca 2022)Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – obowiązek czy szansa? (19 lipca 2021)Nowe rekomendacje dla podmiotów z branży odpadowej zarejestrowanych w EMAS (15 kwietnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony