Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
10.08.2022 10 sierpnia 2022

15. Konferencja stron Konwencji UNCCD zakończona. Co postanowiono?

15. Konferencja stron UNCCD zaowocowała trzema głównymi zobowiązaniami, wśród których są plany dotyczące m.in. rekultywacji lasów, zatrzymania degradacji gruntów do 2030 r. oraz wzmocnienia roli kobiet w zarządzaniu gruntami.

   Powrót       23 maja 2022       Zrównoważony rozwój   
Wybrzeże Kości Słoniowej

Konwencja Narodów Zjednoczonych ws. zwalczania pustynnienia (ang. The United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD) zakończyła 15. dwutygodniowe spotkanie stron (tj. Conference of Parties – COP) w mieście Abidżan na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Podczas wydarzenia przyjęto 38 decyzji na rzecz wzmocnienia odporności wobec suszy, zmniejszenia degradacji gleby i inwestowania w rekultywację gruntów.

Główne zobowiązania na COP15

Wśród nowych zobowiązań UNCCD znalazło się Wezwanie z Abidżanu (ang. the Abidjan Call), wydane przez szefów państw i rządów uczestniczących w szczycie, w którym apeluje się o zahamowanie tempa degradacji gruntów do 2030 r. Jak poinformowano, bez podjęcia zmian na rzecz ochrony gruntów do 2050 r. do atmosfery wyemitowane zostanie 69 Gt dwutlenku węgla z 16 mln km2 zniszczonych terenów. Rekultywacja zdegradowanych terenów umożliwiłaby z kolei uratowanie do 2030 r. siedlisk ok. 700 mln ludzi zagrożonych wysiedleniem z powodu suszy.

Kolejnym efektem negocjacji podczas spotkania stron UNCCD stała się Deklaracja z Abidżanu ws. osiągnięcia równości płci w celu pomyślnej rekultywacji gruntów (ang. Abidjan Declaration on Achieving Gender Equality for Successful Land Restoration). Zapowiedziano w niej m.in. identyfikację i eliminację różnych form dyskryminacji kobiet w kontekście walki z pustynnieniem, degradacją gleby i suszą, wzmocnienie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących dostępu kobiet do ziemi i zarządzania nią, a także promowanie środków zapewniających znaczący udział kobiet w zarządzaniu gruntami i zasobami naturalnymi na poziomie regionalnym i krajowym.

Trzecie główne zobowiązanie będące owocem dwutygodniowych negocjacji to Deklaracja Ziemia, Życie i Dziedzictwo (ang. Land, Life and Legacy Declaration), w której zapowiedziano pięcioletni program walki z wylesianiem o wartości 1,5 mld dolarów poprzez rekultywację lasów i – tym samym – przywrócenie 20% powierzchni lasów Wybrzeża Kości Słoniowej.

Poprzez wymienione wyżej główne efekty negocjacji, Strony Konwencji zobowiązały się m.in. do lepszego gromadzenia, monitorowania i raportowania danych, ustanowienia Międzyrządowej Grupy Roboczej ds. Suszy na lata 2022-2024 w celu wsparcia przejścia od reaktywnego do proaktywnego zarządzania suszą, a także ulepszenia krajowych polityk w kwestii wczesnego ostrzegania, monitorowania i oceny burz piaskowych, pyłowych i suszy. Zapowiedziano także prace nad zwiększeniem zaangażowania kobiet w zarządzaniu gruntami poprzez zapewnienie bezpiecznej własności gruntów.

“Pustynny” COP

Konwencja Narodów Zjednoczonych ws. zwalczania pustynnienia jest jedną z trzech istniejących konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, wraz z Ramową Konwencją ONZ ws. zmian klimatu (ang. UN Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) i Konwencją o Bioróżnorodności (ang. Convention on Biological Diversity – CBD). W Abidżanie spotkało się ok. 7 tys. osób – zarówno przedstawicieli 179 stron Konwencji, jak i reprezentantów sektora prywatnego.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Do 2050 r. skutki susz odczuje 75% ludzkości na świecie. Trwa Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą (17 czerwca 2022)Ekspert z UW: w perspektywie zmian klimatu dbajmy o renaturyzację krajobrazu, odtwarzanie lasów i zasoby wody (06 września 2021)W Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą - policz swój ślad wodny (17 czerwca 2021)Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – nowa unijna strategia przyjęta (25 lutego 2021)Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą (17 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony