Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kierowca Pojazdu Hakowego SUEZ Polska Sp. z o.o.
Opracowania, pozyskiwanie dofinansowań, strategiczne dokumenty, konsulting firmy Ekodialog

Konieczne zmiany prawa w zakresie gospodarki odpadami

a+a-    Powrót       30 sierpnia 2017       Odpady   

O zaostrzenie przepisów regulujących gospodarkę odpadami, co ułatwiłoby walkę z ich nielegalnym składowaniem, zaapelował we wtorek do parlamentarzystów woj. śląskiego jego marszałek Wojciech Saługa.

Sprawa nielegalnych składowisk odpadów, m.in. w Bytomiu i Zabrzu, została poruszona podczas poniedziałkowej sesji sejmiku przez radnych opozycji. Zarzucali oni marszałkowi, że jego służby niewystarczająco skutecznie walczą z przedsiębiorcami, którzy składują odpady niezgodnie z udzielonymi pozwoleniami. Marszałek odpowiedział, że wiąże się to z obecnym kształtem obowiązującego prawa. Zapowiedział wystąpienie w tej sprawie m.in. do parlamentarzystów z regionu.

Tereny niekorzystnie przekształcone

- Liczne i powtarzające się przypadki składowania i magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych skłaniają mnie, by zaapelować do Parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zmian, które powstrzymałyby ten proceder – napisał marszałek Saługa. - Problem ten szczególnie mocno dotyczy województwa śląskiego, w którym istnieje wiele tzw. terenów niekorzystnie przekształconych, będących spadkiem po wieloletniej intensywnej działalności przemysłowej i wydobywczej, a które ponownie stają się miejscem prowadzenia rabunkowej gospodarki, tym razem w kontekście gospodarowania odpadami. Zakładnikami tej sytuacji stają się mieszkańcy, którzy najdotkliwiej i w sposób bezpośredni odczuwają skutki takiego procederu – dodał.

Jak ocenił, „kozłem ofiarnym” pozostają samorządy, które zobligowane do wypełniania nieskutecznych przepisów prawa nie są w stanie zabezpieczyć interesów własnych wspólnot. Pozostają one z problemem groźnych lub niebezpiecznych odpadów, którymi muszą się zająć w zastępstwie po upadających czy zamykanych przedsiębiorstwach.

Przywołał doświadczenia takich miast jak Bytom, Piekary Śląskie, Rybnik, Wodzisław Śląski, które już odczuły skutki niewydolności systemu gospodarowania odpadami, by przedstawić propozycje zmian regulacji prawnych zarówno o charakterze prewencyjnym i karnym.

Zabezpieczenie środków finansowych

Zdaniem marszałka woj. śląskiego, regulacją o charakterze zapobiegawczym powinno być wprowadzenie wobec podmiotów zainteresowanych przetwarzaniem odpadów poza instalacjami obowiązkowego zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku. Stanowiłoby to zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do przywrócenia środowiska do stanu sprzed podjętych działań objętych decyzją administracyjną.

Pod rozwagę należy również poddać wprowadzenie regulacji prawnych o charakterze represyjnym, uruchamianych już po wykryciu nielegalnego procederu, tj. nowych administracyjnych kar pieniężnych oraz przepisów karnych dotyczących wykroczeń związanych ze składowaniem i magazynowaniem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. - Penalizacja takiego procederu byłaby jasnym i czytelnym sygnałem, jak traktowane będą działania, które w sposób ewidentny łamią normy prawne – zaznaczył marszałek.

Zwrócił też uwagę na konieczność dokonania zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie rozliczeń pomiędzy gminami a przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne. Zamiast systemu ryczałtowego wprowadzony powinien zostać obowiązek rozliczania usługi odbierania i zagospodarowania odpadów w zależności od faktycznej ich ilości przekazywanej do instalacji.

- Całkowite wyeliminowanie odpadów z naszego otoczenia jest niezwykle trudne. Zbudowany system ich unieszkodliwiania wymaga uszczelnienia i korekty na bazie zdobytych przez nas doświadczeń. Musimy przywrócić mieszkańcom wiarę, że chciwość oraz nieuczciwe korzystanie z dobra wspólnego, jakim jest środowisko naturalne, spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem i nieuchronnymi konsekwencjami – podsumował Wojciech Saługa. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wiele odpadów niebezpiecznych można i warto odzyskiwać (26 lutego 2018)Gospodarka odpadami w Polsce: stan gry (26 lutego 2018)Czas na stabilizację odpadowej rewolucji (19 lutego 2018)Handel ma do odegrania dużą rolę w zapobieganiu marnowaniu żywności (09 lutego 2018)Nowela ustawy o elektronicznej bazie odpadów z podpisem prezydenta (27 grudnia 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony