Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2022 05 grudnia 2022

Kolejne konkluzje BAT opublikowane. Praca domowa dla urzędników i przedsiębiorców

W połowie listopada br. Komisja Europejska wydała dwie ważne decyzje, które bezpośrednio dotkną w ciągu najbliższych czterech lat polski przemysł spożywczy oraz instalacje spalania odpadów.

   Powrót       17 grudnia 2019       Zrównoważony rozwój   

3 oraz 4 grudnia br. obowiązującym na terenie Unii Europejskiej prawem stały się dwie listopadowe decyzje Komisji Europejskiej. Pierwsza(1) z nich określa wymagania, jakie od grudnia 2023 r. będą musiały spełniać w zakresie ochrony środowiska instalacje przemysłowe z branży spożywczej i mleczarskiej, a także produkcji napojów. Druga ma podobny zakres przedmiotowy, ale odnosi się do procesów spalania odpadów(2). Konkluzje BAT, bo o nich mowa, to wykaz najbardziej efektywnych technik umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku korzyści dla środowiska. Mówiąc wprost: przedsiębiorcy, którzy chcą kontynuować działalność w wymienionych powyżej branżach, będą musieli dokonać swoistego rachunku sumienia i w razie potrzeby wdrożyć takie rozwiązania, które będą nie tylko racjonalne z punktu widzenia koniecznych do poniesienia kosztów, ale są także korzystne dla środowiska. W procesie weryfikacji instalacji, ale także pozwoleń pomogą im urzędnicy.

Pół roku intensywnych prac w urzędach

Im szybciej, tym lepiej

Przedsiębiorcy nie muszą czekać na zakończenie prowadzonej przez organy administracji analizy. Mogą samodzielnie odnaleźć swoją instalację w stosownej tabeli właściwej dla nich decyzji i zweryfikować, czy czeka ich konieczność modyfikacji procesów technologicznych oraz samego pozwolenia zintegrowanego. Działa w tym przypadku zasada „im szybciej, tym lepiej”.

W trybie art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organy właściwe do wydania pozwoleń zintegrowanych dla wskazanych we wstępie branż zobowiązane będą teraz dokonać analizy warunków wydanych w przeszłości pozwoleń niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji. Oznacza to, że urzędnicy muszą zakończyć proces weryfikacji wszystkich wydanych przez siebie pozwoleń zintegrowanych nie później niż 3 czerwca 2020 r. (dla instalacji spalania odpadów) oraz nie później niż 4 czerwca 2020 r. (dla przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego).

Kogo czeka wyścig z czasem?

Jeżeli przeprowadzona przez urzędników analiza wykaże konieczność zmiany pozwolenia (np. z powodu zbyt liberalnych wymagań w zakresie emisyjności lub częstotliwości pobierania próbek), organ przekaże prowadzącemu zakład przemysłu mięsnego lub mleczarskiego informację o konieczności ich dostosowania w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT (tj. odpowiednio do 3 lub 4 czerwca 2023 r.). Podsumowując, przedsiębiorcy mogą już dziś odliczać okres czterech lat, po upływie których ich zakłady muszą działać zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w najnowszych decyzjach Komisji Europejskiej. W międzyczasie, znajdujący się na „cenzurowanym” będzie musiał ponadto wystąpić ze stosownym wnioskiem o zmianę pozwolenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D2031&from=ES
2/ DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7987)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D2010&from=EN

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kawczyński: ROP-u doczekamy się najwcześniej za dwa lata (24 października 2022)ZPZTPO: Stanowcze NIE dla nielegalnych i nieetycznych praktyk gospodarowania odpadami medycznymi! (28 lipca 2022)14. Konferencja mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów w maju w Toruniu (04 maja 2022)Współpraca instalacji odzyskujących z odpadów energię z Uniwersytetem Śląskim – relacja win-win (29 marca 2022)Regulacje BAT dla spalarni odpadów – wyśrubowane wymagania, czas na dostosowanie do grudnia 2023 r. (04 marca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony