Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

W czerwcu ruszy konkurs dla gmin Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”

   Powrót       28 kwietnia 2020       Planowanie przestrzenne   

10 mln zł zarezerwował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu. Nowy konkurs na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę ruszy w czerwcu(1). To element projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem(2)”.

Obecnie w Polsce prawie 60 proc. ludności mieszka w miastach, które ciągle się rozwijają, zwiększając presję na środowisko, a jednocześnie są obszarami szczególnie wrażliwymi na zmiany klimatu. Te procesy mają duży wpływ na zdrowie człowieka, m.in. w związku z powstającym w miastach problemem zanieczyszczenia powietrza, niekorzystną strukturą przestrzeni zurbanizowanej czy utrudnionym gospodarowaniem wodami. Dlatego celem konkursu jest upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach, służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki zmian klimatu.

Czytaj: Miasta grają w zielone… i niebieskie

Beneficjentami nowej części programu NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu” mogą być gminy miejskie w dwóch kategoriach: do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców. Kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu posiadania przygotowanych do realizacji projektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Nagradzane będą mogły być przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych, rozwój terenów zieleni w miastach.

Czytaj: Zieleń w mieście to nie tylko parki i trawniki

O uruchomieniu naboru z budżetem 10 mln zł, NFOŚiGW niebawem poinformuje na swojej stronie internetowej.

W programie przewidziane są dotacje, maksymalnie w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 mln zł na inwestycję. Realizacja tej części programu „Adaptacja do zmian klimatu” jest pilotażem z możliwością powtarzania konkursu w kolejnych latach.

Konkurs NFOŚiGW wpisuje się w projekt Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców terenów zurbanizowanych oraz wsparcie miast w drodze do transformacji, w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu.

Czytaj: Co powinien uwzględniać plan adaptacji do zmian klimatu?

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Więcej o konkursie NFOŚiGW:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/
2/ Więcej o projekcie Ministra Klimatu pt. Miasto z klimatem:
https://www.gov.pl/web/klimat/miasto-z-klimatem2

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przemysł 4.0 w branży wod-kan to mix technologii i kapitału intelektualnego pracowników (18 listopada 2020)Wrocław i jego „Polityka zieleni bez granic”: strategia, realizacja i ewaluacja (12 października 2020)Dane GUS: 1 918 podmiotów gospodarczych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2019 r. (13 lipca 2020)Ruszyła kampania Warszawskiego programu ochrony zasobów wody (15 czerwca 2020)W zarządzaniu wodami opadowymi najważniejsza jest sprawczość i skuteczność. Rumia to potrafi (13 marca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony